Autor - Lucie Johanovská

Vörös, Živec, Dante a Kchun

19.4.2017 10:05 | Hudba

Kvartetem těchto jmen lze ve zkratce představit vrchol projektu Jarní dialogy, který připravil spolek ARBOR, pořadatel MHF Lípa Musica, jako příspěvek k oslavám Česko-německého kulturního jara, které připomíná 20. výročí přijetí Česko-německé deklarace. V neděli 23. dubna se provedením projektu Purgatio, které připravilo loni založené vokální duo Kchun, tento krátký jarní cyklus uzavře v saském Großschönau. Vstupenky i místa v autobuse si můžete zajistit na www.lipamusica.cz

Lípa Cantantes počtvrté

18.4.2017 08:38 | Lípa Musica

Lípa Cantantes je pěvecká soutěž, kterou vyhlašuje Mezinárodní hudební festival Lípa Musica a Základní umělecká škola Česká Lípa. Je určena dětem a mladým lidem mezi 7-25 z Libereckého a Ústeckého kraje, kteří se věnují klasickému sólovému nebo komornímu zpěvu. Smyslem soutěže je podpořit zájem mladých lidí o interpretaci písní českých i světových autorů, vytváření příležitostí pro talentované žáky a rozvíjení jejich zájmu o klasický zpěv. 21. dubna roku 2017 proběhne již čtvrtý ročník této soutěže, předsedkyní poroty stejně jako ve všech uplynulých ročnících bude Magdalena Hajóssyová, vedoucí pěveckého oddělení na pražské Akademii múzických umění.

Velikonoční dialog k Panně Marii

18.4.2017 08:32 | Hudba

Na Boží hod velikonoční se v bazilice Všech svatých uskutečnil druhý z česko-německých Jarních dialogů. Ve sváteční atmosféře se hlavní českolipský svatostánek ponořil do hudby, jež byla provozována ve španělských ženských klášterech. Za zvuků starých dechových nástrojů a varhanního pozitivu v podání německé Capelly de la Torre se české publikum poprvé mělo možnost premiérově setkat s projektem Vidi Speciosam, jehož osou je stejnojmenná mše Tomáse Luise de Victoria.

Mimořádné jarní setkání v Děčíně

10.4.2017 11:42 | Hudba

V neděli 9. dubna odstartoval projekt Jarní dialogy pořádaný spolkem ARBOR. V Knihovním sále děčínského zámku se sešlo na dvě stovky návštěvníků a řada významných hostů, aby se zaposlouchali do svěžího kvartetního programu v netradičním složení – harfa, flétna, housle / viola a violoncello. Přední česká a světová harfistka Jana Boušková připravila speciální program společně se svými přáteli z Německa i České republiky. 

Barbora Kabátková: Hudba, které se nedá odolat

8.4.2017 06:36 | Lípa Musica

Jak jsme vás informovali dříve, spolek Arbor, hlavní pořadatel MHF Lípa Musica, připravil při příležitosti 20. výročí uzavření Česko-německé deklarace mimořádný cyklus tří koncertů s názvem Jarní dialogy. Tento příspěvek k Česko-německému kulturnímu jaru nabídne i velikonoční koncert Vidi speciosam za účasti Tiburtina ensemble a Capelly de la Torre, který vás vezme na půdu španělských ženských klášterů.

J. Boušková: Z Lípy Musicy vždy odjíždím s nejkrásnějšími pocity

27.3.2017 07:56 | Lípa Musica

Přinášíme vám rozhovor s vynikající českou harfistkou Janou Bouškovou.

Jste umělkyní uznávanou na předních světových scénách, ale přesto si ve své kariéře nacházíte čas i na poněkud menší akce. Na MHF Lípa Musica jste vystoupila dvakrát, resp. třikrát, připočteme-li loňský koncert ČF, letos otevíráte mimořádný projekt v rámci Česko-německého kulturního jara, který je do určité míry rovněž spjatý s Lípou Musicou.

Jarní dialogy v prodeji již od středy!

27.2.2017 09:35 | Kultura

V letošním roce se spolek ARBOR zapojuje do programu Česko-německé kulturní jaro 2017 a v rámci této platformy připomínající 20. výročí uzavření Česko-německé deklarace v roce 1997 představuje speciální projekt Jarní dialogy – mimořádný dubnový minifestival, který se uskuteční od 9. do 23. 4. 2017 v Děčíně, České Lípě a saském Großschönau. V programu se představí významní čeští a němečtí umělci v čele s harfistkou Janou Bouškovou, violoncellistkou Tanjou Tetzlaff, houslistou Florianem Dondererem, Tiburtinou ensemble, Capellou de la Torre či duem Kchun a mezikulturní dialog rozvinou v dialog odehrávající se přímo na jevišti. Vstupenky budou v prodeji už od středy 1. března!

Lípa Musica nabídne českoněmecké Jarní dialogy

3.2.2017 15:53 | Kultura

Spolek ARBOR - hlavní pořadatel MHF Lípa Musica - se již pět let snaží v rámci pořádaného Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica kultivovat česko-německé vztahy, a to nejen prezentací vynikajících německých umělců v Čechách, ale též setrvale posiluje svoji přítomnost v Sasku, kam vyváží nejlepší reprezentanty českého hudebního umění. Při příležitosti 20. výročí uzavření Česko-německé deklarace v roce 1997 připravil spolek speciální projekt Jarní dialogy - dubnový minifestival, který je součástí Česko-německého kulturního jara a který ideu česko-německého dialogu Lípy Musicy navíc dále rozvine v dialog odehrávající se přímo na jevišti.

15. narozeniny Lípy Musicy korunoval koncert České filharmonie

11.11.2016 17:37 | Lípa Musica
15. ročník MHF Lípa Musica je minulostí, včera jej ve vyprodaném sále Domu kultury v Liberci završil galakoncert s prvním českým orchestrem.

S mládím to má smysl!

9.11.2016 12:26 | Lípa Musica

Výmluvný podtitul předposledního festivalového večera 15. ročníku MHF Lípa Musica "Má to smysl!" by mohl být mottem celého festivalu, v úterý 8. listopadu však symbolizoval důležitost probouzení lásky k hudbě u mladé generace. A o tom, že to českolipská Základní umělecká škole dělá s tou nejlepší péčí a vychovává domovskému městu Česká Lípa slibné talenty, se na vlastní uši přesvědčilo zcela zaplněné Jiráskovo divadlo