Autor - Ladislav Smejkal

BÁSEŇ

29.4.2001 07:34 |

Českolipský gymnaziální profesor Antonín Amand Paudler (1844 - 1905) soustředil dvě knihy veršů příležitostných básníků. První byla vydána ve prospěch postavení rozhledny na českolipském Špičáku v roce 1883, druhá vyšla roku 1898 jako antologie pod názvem Českolipská kniha básnická.

BALVAN

22.4.2001 07:47 |

Pomník německého "otce tělocviku" Friedricha Ludwiga Jahna (1778 - 1852) byl zhotovován z velkého balvanu a obklopen skalkou kamenů menších. Tak tomu bylo také v České Lípě, kde stával na místě dnešního schodiště ke škole v Havlíčkově ulici.

BALZÁM

14.4.2001 07:52 |

V lékárně U zlatého tygra v Novém Boru čp. 152 se denně vyřizovaly poštovní zásilky s balzámem Dr. Thierryho. Nešlo o nějakého místního alchymistu, nýbrž lékárníka v Pregrodě v Jugoslávii. V Novém Boru byl jeho produkt plněn a zasílán do krajů celého meziválečného Československa.

BALNEOLOGIE

7.4.2001 10:26 |

Českolipský rodák Adolf Czernicky byl povoláním balneotechnik, původně lékárník. Žil v letech 1846 - 1908 a založil s populárním Jindřichem Mattonim továrnu na vřídelní sůl.

BABICTVÍ

31.3.2001 10:15 |

Krásné staročeské slovo vysvětluje Ottův slovník naučný jako nauku o babení čili pomáhání, vlastně přisluhování, při porodu.

AVIATIKA

24.3.2001 08:04 |

7. července 1912 vzlétl u Jablonce nad Nisou balón Bőhmen s třemi místními občany a pilotem z Teplic. Namířeno měli do lužického Zhořelce, ale vichr je zanesl zpátky do Čech a přistáli hladce u České Lípy.

AUTOMATOFÓN

17.3.2001 08:54 |

Automatofón je pojem úzce odborný, náležející mechanickým přístrojům vyrábějícím libozvuk, zařízení vyluzující jednoduchou zvučnou melodii.

AUTOBUS

10.3.2001 09:10 |

Slovo autobus netřeba představovat. Jeho bezprostředním předchůdcem byl omnibus - vůz tažený koňským potahem, svážející cestující od nádraží k hotelům a do středu města. V České Lípě vzorně fungující.

ATRIBUT

4.3.2001 08:27 |

Atribut je slovo spjaté původně s latinskou mluvnicí: nezbytná vlastnost věci, zkrátka přívlastek. Atributy nejčastěji spojujeme s vyobrazením svatých. Dalo by se zjednodušeně říci, že podle atributů je navzájem rozeznáváme.

ATRAKCE

24.2.2001 08:02 |

Původně latinské slovo znamená prostě lákadlo, to co táhne, v přísloví třeba "bona exempla trahunt". Současné pojetí se váže nejspíše k pouťovým zábavným prostředkům.