10. výročí od povodní

Poděkování starostky osobnostem města České Lípy

Verze pro tisk |

„V letošním roce bych opět ráda jménem města Česká Lípa poděkovala některým našim občanům, kteří se výrazným a příkladným způsobem podíleli na jeho rozvoji,“ říká starostka města Česká Lípa Hana Moudrá.

Ocenění „Poděkování starosty“ budou již podeváté udělována za přínosné aktivity v následujících kategoriích – kultura, práce s mládeží, sport a podnikatelská oblast (cena v této oblasti se uděluje nejlepšímu „nositeli tradic českého řemesla“), případně mimořádný projev lidskosti či hrdinský čin.

„Poděkování starosty“ budou slavnostně předána při příležitosti tradičních městských slavností konaných na počest patronů města sv. Petra a sv. Pavla, které v letošním roce proběhnou ve dnech 18. – 20. 6. 2010. 

„Velmi mě potěší, pokud mi i letos na základě svých dlouholetých zkušeností pomůžete nominovat osobnosti, jejichž práce si právem zaslouží veřejného ocenění,“ dodává na závěr starostka Hana Moudrá. Návrhy se stručným zdůvodňujícím komentářem prosím zasílejte  nejpozději do 14. 5. 2010 písemně na adresu Městský úřad Česká Lípa, sekretariát starostky, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, či e – mailem na  adresu petrak@mucl.cz.

Nahoru