10. výročí od povodní

Opravy a údržba místních komunikací

Verze pro tisk |

Opravou a údržbou místních komunikací vloni a letos se na svém březnovém zasedání zabývala Rada města Česká Lípa.

V první řadě vzala na vědomí zprávu o vyhodnocení údržby komunikací ve správě města Česká Lípa za rok 2009, kterou ve spolupráci s obstaravatelskou firmou Silnice Žáček s.r.o. připravil odbor rozvoje, majetku a investic.

„Zpráva je v podstatě podrobnou rekapitulací veškerých prací, které byly v rámci oprav a údržby provedeny vloni,“ konstatuje na adresu vyhodnocení českolipský místostarosta Jan Stejskal a dodává, že loňská údržba stála město v souladu se schváleným rozpočtem 20 milionů korun. Z toho plošná údržba chodníků a vozovek představovala částku cca 11,5 milionů korun. Zbytek tvoří tzv. běžná a údržba, opravy dopravního značení, schodišť, mostků, propustků atp. Z významnějších oprav provedených v roce 2009 pak místostarosta jmenuje například výměnu zábradlí a opravu chodníků na mostě v Hrnčířské ulici.

„Dále odbor rozvoje, majetku a investic předložil pro informaci Radě města Česká Lípa  plán I. etapy letošních prací na údržbě místních komunikací a chodníků v České Lípě.
Oproti loňskému roku jsme tento plán připravili pouze na první pololetí, abychom mohli pružněji reagovat na náhle vzniklé problémy na komunikacích. Druhá etapa plánu by tak měla být  předložena na červnovém zasedání rady, kdy už budeme znát další místa, která se neobejdou bez opravy,“ podotýká místostarosta a připomíná, že i v letošním rozpočtu je na údržbu a opravy místních komunikací vyčleněno 20 mil. korun.

Letošní zima se podobně jako na státních a krajských komunikacích neblaze podepsala i na technickém stavu místních komunikací. „Rozsah škod napáchaných sněhem a mrazem jsme si již zmapovali a  prozatím vytipovali několik komunikací  s největšími výmoly a problémy, které potřebují urychlenou opravu. Stejně jako v minulých letech dělíme připravovanou údržbu na tzv. plošnou, kdy je nezbytné opravit komunikaci ve větším úseku, a běžnou údržbu, v rámci níž se spravují pouze výtluky. Ty největší se opravovaly i v zimě a to speciální směsí, která se aplikuje za studena,“ vysvětluje referent místních komunikací Pavel Gonda. Počasí, kdy teploty vystoupí stabilně nad 5 stupňů Celsia, je pak základním předpokladem k tomu, aby mohly být prováděny opravy tzv. teplou balenou směsí. Proto bylo zahájení oprav naplánováno na konec března.  „Kdyby se začalo dříve, bylo by to neefektivní a neekonomické, protože opravená místa by vydržela pouze několik měsíců a následně by se musela opět opravit.“

Z předloženého plánu I. etapy (viz. tabulka) vyplývá, že jako první se budou opravovat vozovky hned na několika křižovatkách. Poměrně rozsáhlejší oprava čeká také ulici Hrnčířskou a to v úseku od České spořitelny k Bulharské ulici. Do první etapy bylo rovněž zařazeno pět chodníků (viz. tabulka). 

V těchto dnech již byly zahájeny i opravy výtluků a jak v dané souvislosti zdůrazňuje investiční technik Martin Ezr, do první etapy byly zařazeny výtluky na páteřních komunikacích. „Výtluky by tak měly být opraveny například v ulici Šluknovská, Okružní či v ulici Pod Špičákem.  

Kromě toho byla například v rámci letošní údržby zahájena i oprava pískovcového schodiště u Mariánského kostela. Tuto rekonstrukci však vzhledem k charakteru stavby neprovádí obstaravatelská firma Silnice Žáček s.r.o. ale restaurátor Jan Fedorčák. Oprava schodů je vyčíslena na cca 90 tisíc korun a měla by být dokončena do konce dubna. Z prostředků vyčleněných na údržbu komunikací budou i letos financovány opravy a výměny dopravního značení, mostků, poropustků atp.

Návrh oprav komunikací v roce 2010 - 1. etapa
  
Místo Plocha Cena bez DPH

VOZOVKY

 • křižovatka Pod Špičákem - U nemocnice 151,1 97 105
 • křižovatka Klášterní - Roháče z Dubé 300,0 200 000
 • křižovatka Kozákova - Mánesova 715,3 495 668
 • křižovatka Eliášova - Mánesova 318,0 221 559
 • Dubická od "parlamentu" k Johnson Conrtols 220,0 71 449
 • Bulharská mezi ČSA a Kozákovou 508,8 321 743
 • Poříční před skladem Rigips 240,0 153 433
 • křižovatka Okružní - Jáchymovská 312,2 198 649
 • Hrnčířská od České spořitelny k Bulharské 1 682,0 1 720 674
 • 5.května mezi areálem ZZN a ul. Škrétova 488,0 275 129
 • 5.května od ul. Škrétova cca 100 m směr na Kopeček 1 160,0 652 424

Celkem vozovky vč. DPH   5 289 400


CHODNÍKY

 • Kozákova naproti hotelu Merkur 370,0 217 019
 • Na Blatech od rodinných domků k OC Paráda 230,0 157 393
 • Mánesova u restaurace Platan 290,0 240 191
 • Arbesova mezi ul. Pátova a U Průmyslovky 95,0 100 654
 • Smetanovo nábř. podél panelového domu 150,0 148 303

Celkem chodníky vč. DPH   1 036 272

 

Nahoru