10. výročí od povodní

Českolipská nemocnice nejlepší v odběrech pupečníkové krve

Verze pro tisk |

Porodnice NsP Česká Lípa získala první cenu za odběry pupečníkové krve, která pomáhá při léčbě závažných onemocnění, rakoviny, nebo vrozených poruch imunity a metabolizmu.

Stalo se tak na nedávné celostátní konferenci Banky pupečníkové krve České republiky. Zajímavého setkání se účastní lékaři a porodní asistentky ze všech tuzemských porodnic, podílejících se na projektu odběrů pupečníkové krve. V tomto celostátním „klání“ odborníci posuzují počet kvalitních odběrů z celkového počtu odebraných vzorků pupečníkové krve.
„Na projektu Banky pupečníkové krve ČR se dnes podílí 36 porodnic, a proto máme z prestižního ocenění velkou radost a jsme na něj hrdí. Za loňský, hodnocený rok bylo u nás provedeno celkem 219 odběrů pupečníkové krve,“ říká primář gynekologicko-porodnického oddělení NsP MUDr. Radek Havlas. Jak upozorňuje, podstatným kritériem je zejména kvalita odběrů. Vedle toho je důležité množství odebrané pupečníkové krve a její buněčnost, to znamená kolik jaderných buněk odebraný vzorek obsahuje. Pro srovnání, celá Česká republika má dobrých odběrů pouze 42 %.
„A právě v naší porodnici je úspěšnost odběrů dlouhodobě velmi vysoká.
Vloni neuvěřitelných 73 procent, což znamená, že téměř tři čtvrtiny všech provedených odběrů je dobrých, tedy jsou zpracovány, případně zamraženy a zařazeny do registru,“ konstatuje primář Havlas.

Možnosti odběru pupečníkové krve využívají rodičky po celém světě. V současnosti existuje 44 bank pupečníkové krve v celkem 26 zemích světa.
Banka pupečníkové krve ČR získává hotové štěpy tj. zpracovanou pupečníkovou krev, která je připravena k uchování zamrazením, ze třech zpracovatelských center v zemi – v Praze, Brně a Hradci Králové. Během roku 2009 porodnické týmy spolupracujících porodnic provedly po celé republice celkem 1769 odběrů. Z toho 667 z nich bylo zpracováno a pouze 217 zařazeno do registru. Z toho vyplývá, že ne každá odebraná krev se dostane až do fáze štěpu, který se zamrazí a je zařazen do registru.

 „Pupečníková krev pro banku pupečníkové krve se odebírá do speciálního vaku bezprostředně  po narození miminka, když je přestřižen pupečník, odběr není nijak bolestivý a maminku nijak nezatěžuje. Trvá jen několik minut, maminku nic nestojí, odběr provádí lékař-porodník ve spolupráci s porodní asistentkou,“ vysvětluje Petra Jahnová, staniční sestra porodnice v České Lípě.

Unikátní projekt má bezpochyby značný význam, proto se porodnický personál v České Lípě snaží informovat budoucí maminky o možnosti darování pupečníkové krve již během těhotenství. Rodička se sama rozhodne zda pupečníkovou krev nechá zlikvidovat jako biologický odpad, nebo ji anonymně daruje či si ji nechá uskladnit pro vlastní potřebu.
„Těhotné nejprve informujeme při sepisování porodopisu a na předporodních kurzech. Poté oslovíme každou konkrétní maminku při samotném porodu, abychom zvýšili množství vzorků pupečníkové krve, a tak i pravděpodobnost rozšíření registru dárců krvetvorných buněk,“ sděluje Jahnová.

Banka pupečníkové krve je neziskovým projektem Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. Jejím posláním je zajištění odběrů, zpracování, vyšetření a zamražení darované pupečníkové krve. Což je krev novorozence, která zůstane po přerušení pupečníku v placentě.
nenahraditelnost této placentární krve spočívá v tom, že obsahuje buňky, které se v organizmu již nikdy během života v takové podobě nevyskytnou.
Jsou to tzv. zárodečné buňky, které mají schopnost se množit a přeměňovat na různé typy buněk. Pupečníková krev slouží jako alternativa kostní dřeně k léčbě závažných onemocnění, například akutní
leukémie.  

Nahoru