Dílem měsíce v Oblastní galerii je Zátiší s lahví rumu

Verze pro tisk |

Dílem měsíce v Oblastní galerii je Zátiší s lahví rumu

Život výtvarníka Jaroslava Krále a jeho figurální tvorbu mapuje aktuální výstava, která je nyní k vidění v Oblastní galerii v Liberci. Tato instituce vlastní několik děl tohoto zapomenutého umělce a jedním z nich je kresba Zátiší s lahví rumu, která vznikla kolem roku 1930.

Kresba Zátiší s lahví rumu je Dílem měsíce, kterým galerie začíná touto již zažitou tradicí rok 2023. Upomíná na komorní výstavu a je také připomínkou 140. výročí malířova narození,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Tvorbě zátiší se Král, který žil v letech 1883 až 1942, nejintenzivněji věnoval v období mezi roky 1926 a 1938. Tehdy se jeho pozornost soustředila na předměty, které ho obklopovaly. Začal je studovat, seznamovat se s nimi, hledat jejich tvar. Stylově se výtvarníkova tvorba ustálila, když se plně ponořil do proudu evropské moderní malby, která v českém prostředí získala podobu lyrického kubismu. Neusiloval o věrné zachycení předmětu, ale o jeho přepodstatnění do podoby charakteristického znaku. Právě tento určitý dialog mezi reálným a abstraktním tvarem dodává Královým zátiším punc lyrické poezie.

Lyrický kubismus se v Československu rozvinul v době, kdy byl ve světě obecně již na ústupu. Nejednalo se však o krok zpět, vnesl naopak do českého umění novou energii, která se naplno rozvinula u poválečných umělců, jakými byli například František Muzika a ve své rané tvorbě i František Vobecký. Významnými představiteli lyrického kubismu byli Královi současníci Emil Filla a Alfred Justitz.

Každý obraz má svoje zákony výtvarné, podle kterých je vytvářen. Proto jest nutno formy i barvy přizpůsobovat těmto zákonům, a tak dlouho pracovat a hledat, až mne v obraze nic neruší, vše je vyrovnáno, harmonie barev a linií… Chci dosáhnout zobjektivnění obrazu, každá neurčitost, iluzivnost nekonečných dálek je subjektivní. V obraze nesmí být nic náhodného, vše vědomě vytvářeno, každý detail v barvě i formě musí býti organickou součástí celku,“ prohlásil o své vlastní tvorbě Král v roce 1931.

 

 

Nahoru