Zákupští ochotníci reprízují úspěšnou komedii Jak to bylo s Nepilvodou

Zprávička
Verze pro tisk |

Divadelní spolek Havlíček Zákupy pro značný zájem zopakuje v pátek 9. června v 19 hodin v zákupském kulturním domě úspěšnou frašku "Jak to bylo s Nepilvodou". Vstupné je 50,- Kč a 30,- Kč. V kulturním měsíčníku "Lípa" je mylně uveden začátek představení 17 hod. místo 19 hod.* Omlouváme se za chybu a přejeme hezký zážitek!

Další zprávičky

Českolipská nemocnice zažila týden dvojčat

22.2.2018 21:51 | Kateřina Amrichová

Českolipská nemocnice zažila „týden dvojčat.“ Během čtyř dnů, od pondělí, se zde narodila celkem čtyři dvojčata. Tři dvojčata jsou páreček holka a kluk, jedny dvojčata jsou dva kluci. Není bez zajímavostí, že troje dvojčata se narodila přirozenou cestou. Za celý loňský rok se zde přitom narodilo pouze 7 dvojčat.

V roce 2017 se v českolipské porodnici uskutečnilo celkem 1105 porodů, narodilo se 1112 dětí. V letošním roce se k  22. únoru uskutečnilo celkem 168 porodů.
 

V budově krajského úřadu proběhlo školení k GDPR

22.2.2018 21:48 | Filip Trdla

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – je nově vzniklá legislativa Evropské unie. Jejím cílem je zvýšit ochranu osobních dat občanů členských zemí. V pátek 16. února 2018 proběhlo k dané problematice v multimediálním sálu krajského úřadu vstupní školení pro starosty, tajemníky, ekonomy a správce informačních technologií. Cílem semináře bylo usnadnit zejména obcím 1. a 2. stupně kraje orientaci v dané oblasti a zajistit jim metodickou pomoc.

„Jsem rád, že vznikla pracovní skupina, která vysvětluje postupy v problematice Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zejména obce 1. a 2. stupně Libereckého kraje budou potřebovat největší pomoc,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále GDPR) je závazná legislativa Evropské unie. V členských státech bude platit jednotně od 25. května 2018. Jedná se o zatím nejucelenější soubor pravidel, který se týká ochrany osobních dat firem, institucí i jednotlivců. V praxi se GDPR dotkne všech, kteří nějakým způsobem zacházejí s osobními údaji, ať už se jedná o zaměstnance, zákazníky, klienty, dodavatele apod. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů Evropské unie.

Z výše zmíněných důvodů vznikají pro občany nejen nová práva, ale i povinnosti. Mezi ně patří například zavedení principu tzv. zodpovědnosti. Ti, kteří pracují s osobními údaji, musí podniknout četné administrativní a technické kroky – jako je vedení záznamu při jakémkoliv kontaktu s osobními údaji či zavedení tzv. pseudonymizace a anonymizace dat. Obce, firmy a další instituce v praxi musí zachovávat soukromí všech osob. To je podle nového nařízení tzv. nedotknutelné a údaje mohou být jakkoliv zpracovávány dále jen s jejich souhlasem.

GDPR však přinese i některá pozitiva: „Mezi práva občanů na základě nového nařízení GDPR patří kupříkladu tzv. právo na přístup. To umožňuje občanům zjistit si informace o svém zdravotním stavu či výsledcích vyšetření. Dále budou informováni o tom, kde a za jakým účelem se jejich osobní údaje zpracovávají. Budou mít tak přehled, kdo konkrétně a na jak dlouho s jejich daty zachází,“ upřesnila Jitka Volfová, statutární náměstkyně pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

Vstupní školení pro zástupce obcí, které proběhlo v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, mělo právě za úkol pomoci v přechodu na tuto novou legislativu. Zúčastnilo se jej cca 225 zástupců z Libereckého kraje. Další seminář je naplánován na 3. dubna 2018. Z každé obce může na školení přijít jedna osoba, která bude zodpovědná za implementaci povinností plynoucích z GDPR. „Poskytujeme obcím metodickou pomoc v oblasti GDPR, aby se zavedení nařízení Evropské unie obešlo bez větších komplikací,“ dodal René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, který se školení obcí osobně zúčastnil.
 

Seminář pro žadatele o sportovní dotace přilákal více než sto zástupců tělovýchovných organizací

20.2.2018 21:06 | Filip Trdla

Jednou z priorit Libereckého kraje je již dlouhodobě podpora sportu. Z tohoto důvodu se v úterý 13. února 2018 konal v multimediálním sále budovy krajského úřadu seminář pro potencionální žadatele o dotace z vyhlášených programů Libereckého kraje. Celkový objem finančních prostředků připravených k rozdělení mezi sportovní organizace činí 23.000.000 Kč.

Pro letošní rok byly 31. ledna 2018 vyhlášeny pro oblast sportu dva dotační programy. V prvním dotačním „balíčku“ je na sportovní akce vyčleněno celkem 5.000.000 Kč, ve druhém, který je určen na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích, je připraveno 18.000.000 Kč. Celková investice pro letošní rok tedy činí zmíněných 23.000.000 Kč.

„Lhůta pro podání žádosti začíná 3. března a končí 19. března 2018,“ upřesnil důležité termíny náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu Petr Tulpa. „Projekty bude hodnotit Výbor pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje a rozhodovat o poskytnutí dotací pak bude Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání 29. května 2018,“ dodal k procesu udělování žádostí Tulpa.

Před odesláním žádosti je možné další postup konzultovat se zaměstnanci odboru školství, jejichž kontakty jsou uvedeny níže:

Pro Program 4.23 Sportovní akce:
Lucie Sviatková 485 226 634, 778 724 117, lucie.sviatkova@kraj-lbc.cz

Pro Program 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích:
Lucie Hlavsová 485 226 638, 778 543 214, lucie.hlavsova@kraj-lbc.cz

Další informace k dotačním programům včetně prezentací z úterního semináře naleznete na dotačním webu Libereckého kraje https://dotace.kraj-lbc.cz/telovychova-a-sport.

Vyšel nový kalendář ekovýchovných a zemědělských akcí

19.2.2018 20:55 | Markéta Žitná

Ve zcela novém formátu je letošní Kalendář akcí vydaný rezortem životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Libereckého kraje. Čtenáři v něm najdou přehled ekovýchovných a zemědělských programů, které se v roce 2018 uskuteční na území kraje. Určený je nejen odborníkům, pedagogům, ale i rodinám s dětmi. K dispozici je zdarma a vychází už po sedmnácté.

„Kalendář je přehlednější a praktičtější. Základní informace o akcích jsou úzce propojeny s webovou aplikací Libereckého kraje www.kalendar-akci-lk.cz a také weby spolupracujících organizací. Pod odkazy najdete před vlastním konáním akcí plakáty, programy a bližší informace o místě konání,“ popisuje Jiří Löffelmann, krajský radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova. „Prostřednictvím QR kódů u ilustračních fotografií je pak možné najít pestrou nabídku výletů do krásné přírody našeho kraje,“ pokračuje radní.

Co se týká ekologicko-výchovné oblasti, tak jsou připraveny především ekodny pro rodiny s dětmi. Ty probíhají v různých koutech kraje a jsou většinou spojeny s významným dnem, jako je například Den Země či Den stromů. Cílem zemědělské části je především propagace tohoto odvětví mezi širokou veřejností a seznamování s kvalitními potravinami, které v našem kraji vznikají. Mezi největší akce tradičně patří Krajské dožínky, které letos proběhnou v Bílém Kostele nad Nisou, či Den regionálních potravin před libereckou radnicí. V nabídce nechybí semináře pro včelaře, ekologická olympiáda pro studenty středních škol či ekovýchovný pobytový workshop pro pedagogy. „To své si najdete opravdu každý,“ dodává Jiří Löffelmann.

Kalendář je k dostání zdarma ve vestibulu krajského úřadu, na Regionální agrární radě Libereckého kraje, ve vybraných informačních centrech i při samotných akcích.

Karin Košíková má cenné zlato!

12.2.2018 21:03 | Pavel Znamenáček

V sobotu 10.2. 2018 se konalo celorepublikové kolo Národního poháru JKA seniorů a dorostu v Praze. Karin Košíková (reprezentantka ČR) skvěle zabojovala ve finálovém bloku a získala za odcvičenou kata vysokou známku, která zajistila pro SPORT RELAX zlatou medaili. Turnaj organizoval oddíl TJ KOVO Praha.

Foto Karin Košíková (SPORT RELAX ČL) s kolegou Adamem Zdobinským (SPORT RELAX Děčín)

Nový Bor vyhlásil konkurzy na ředitele školských zařízení

8.2.2018 22:06 | Radmila Pokorná

Město Nový Bor vyhlásilo konkurzy na místa ředitelů Základní školy nám. Míru, Základní školy U Lesa a Základní umělecké školy, jejichž je zřizovatelem. „Důvodem je končící šestileté funkční období dosavadních vedoucích pracovníků ke konci července letošního roku,“ vysvětluje starosta Nového Boru Jaromír Dvořák s tím, že výběrová řízení jsou v souladu s ustanovením školského zákona.

Do výběrového řízení se mohou hlásit zájemci, a to včetně stávajících ředitelů škol, kteří splňují kritéria výběrového řízení. Přihlášky je možné podávat do 20. března 2018 do 11:00 hod. na adresu Městský úřad Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor. Předpokládaný termín nástupu je 1. srpna 2018. Podrobné informace najdou případní uchazeči na webových stránkách města novy-bor.cz
 

Rada kraje rozdala více než 58 milionů korun na nové kotle

8.2.2018 21:53 | Markéta Žitná

Rada Libereckého kraje schválila na svém zasedání v úterý 6. února celkem 560 žádostí o kotlíkové dotace za více než 58 milionů korun. Jedná se o první várku žádostí, které byly přijaty prostřednictvím krajského dotačního portálu prvních pět minut po zahájení jejich příjmu dne 30. listopadu 2017 a prošly hodnocením formální a věcné přijatelnosti. Nové žádosti jsou stále přijímány.

V rámci 2. vlny kotlíkových dotací je po stornu duplicit evidováno přes 1000 žádostí, přičemž předmětem jednání Rady Libereckého kraje bylo prvních 600. „S žádostí o finanční příspěvek na výměnu starého zdroje tepla za nový uspělo celkem 560 žadatelů, dalších 28 žadatelů bylo vyřazeno kvůli nesplnění podmínek programu a zbývajících 12 bylo vyřazeno na vlastní žádost ještě před procesem hodnocení,“ uvádí krajská radní Radka Loučková Kotasová. Podle ní probíhá hodnocení ve dvou krocích. Nejdříve se posuzuje, zda žádost splňuje věcná kritéria, tedy zda je v souladu s vyhlášeným programem, a pokud ano, hodnotí se formální stránka žádosti. Jestliže žadatel nesplní některé z věcných kritérií či správně nedoplní formální nedostatky, je vyřazen. „Mezi věcné důvody pro vyřazení patří například to, že nemovitost je v exekuci, žadatel není jejím majitelem nebo původní kotel není či nemohl být hlavním zdrojem vytápění,“ upřesňuje Radka Loučková Kotasová.

Žadatelé se informaci o schválení dotace dozvědí nejprve e-mailem do konce tohoto týdne. Poté jim bude zaslán druhý, v němž budou vyzváni k podpisu smlouvy. „Teprve se smlouvou dostanou oficiální dopis o schválení dotace. K prvotní e-mailové komunikaci přistupujeme se snahou informovat žadatele co nejrychleji,“ upozorňuje radní.

Z celkového počtu přijatých žádostí (včetně těch, které ještě nebyly předloženy ke schválení či vyřazení Radě LK) vyplývá, že se zvýšil počet zájemců o instalaci tepelných čerpadel, oproti prvnímu kolu kotlíkových dotací dokonce téměř dvojnásobně. Zhruba 40 % žadatelů plánuje vyměnit starý kotel za tepelné čerpadlo, na jehož pořízení a instalaci mohou získat až 120 000 Kč. Lidé také stále stojí o kombinované kotle na uhlí a biomasu (30 % žadatelů), ačkoliv finanční podpora na tento zdroj tepla byla v rámci 2. kola kotlíkových dotací snížena na maximálně 75 000 Kč. Bonus navíc čeká pak na obyvatele žijící v obcích se zhoršenou kvalitou ovzduší, kteří jsou zvýhodněni částkou 7 500 Kč.

Případní další zájemci o finanční prostředky na výměnu starého zdroje vytápění za nový mohou stále své žádosti posílat. Částka 135 milionů korun alokovaná pro 2. kolo kotlíkových dotací není dosud vyčerpaná. Odhadem zbývají finance na 300 žádostí.
 

Českolipská nemocnice hostila soutěž "Českolipský laický záchranář"

7.2.2018 19:55 | Kateřina Amrichová

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa se stala partnerem Střední zdravotnické školy v Děčíně při pořádání soutěže s názvem „Českolipský laický záchranář.“ Akce se uskutečnila ve středu 7.2. dopoledne v prostorách nemocnice.

Celkem se soutěžního klání zúčastnilo na 20 dětí z místních základních škol v celkem 5 družstvech. Žáci se utkali v několika disciplínách. Na čtyřech stanovištích v praxi ukázali, jak si umí poradit s různými druhy zranění. Rozhodčími se zde za asistence studentů zdravotnické školy staly vrchní sestry českolipské nemocnice z Oddělení ARO, DIOP, z Centrálního příjmu a Plicního oddělení a staniční sestra z Oddělení chirurgie. Poslední stanoviště v testu shrnulo znalosti dětí v poskytování první pomoci. Výhercem soutěže se stali žáci z českolipské Základní školy 28. října, kterým i nemocnice připravila dárky v podobě drobných zdravotnických potřeb.

V letošním školním roce 2018/2019 se přímo v České Lípě otevírá nová střední zdravotnická škola, odloučené pracoviště SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec. Škola, která bude sídlit v budově místí Obchodní akademie, bude poskytovat vzdělávání pro zájemce o zdravotnická povolání ve vzdělávacích programech Praktická sestra/Zdravotnický asistent a Ošetřovatel.
 

Liberecký kraj se připojil k Alianci soudržnosti

6.2.2018 22:43 | Markéta Žitná

Hejtman Martin Půta minulý týden v Bruselu podepsal prohlášení, kterým připojil Liberecký kraj k takzvané Alianci soudržnosti. Stalo se tak během plenárního zasedání Výboru regionů, jehož je hejtman členem.

Smyslem Aliance soudržnosti je upozornit na význam kohezní politiky, neboli hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii po roce 2020. „V praxi to znamená, aby se peníze z Bruselu dostaly do našich škol, nemocnic nebo silnic. Zkrátka, aby pomáhaly rozvíjet náš kraj,“ vysvětluje hejtman.

K iniciativě se připojila celá řada dalších subjektů po celé Evropské unii (například 31 regionů, 16 měst, 18 národních asociací, 7 evropských asociací, 35 jiných asociací a dalších). Dohromady má aliance už přes 1300 signatářů.
 

Nemocnice získala na nový informační systém dotaci více než 12 mil. Kč

29.1.2018 22:14 | Kateřina Amrichová

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa uspěla s žádostí o dotaci na nový nemocniční informační systém (NIS). Kromě nového systému se díky dotaci, která je vyčíslena na cca 12,7 mil. Kč, podaří obnovit také hardwarové vybavení serveroven. Projekt bude realizován díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Hlavním smyslem zavedení nového systému, který bude sloužit pro vedení veškeré zdravotnické dokumentace pacientů, je co nejvyšší zefektivnění a ulehčení práce zdravotníků. Nyní čeká nemocnici příprava a vyhlášení výběrových řízení na dodavatele těchto systémů i na poskytovatele hardwarového vybavení, konkrétně na pořízení serverů, diskových polí a také síťových prvků. Faktická realizace projektu se předpokládá v roce 2019.
 

Termín pro přihlášení obcí do krajského kola soutěže Zlatý erb prodloužen do 31. ledna

21.1.2018 20:50 | Markéta Žitná

Obce a města Libereckého kraje se mohou ještě několik dní hlásit do soutěže o nejlepší webové stránky. Termín pro podání přihlášek do krajského kola Zlatého erbu organizátoři prodloužili do 31. ledna 14:00 hodin. Liberecký kraj se do soutěže zapojuje znovu od roku 2011. Jejím pořadatelem je spolek Český zavináč.

„Soutěž hodnotí a porovnává weby jednotlivých měst a obcí, a rovněž webmasteři a provozovatelé dostávají zpětnou informaci a hodnocení pro další zlepšování,“ vysvětluje radní Libereckého kraje Radka Loučková Kotasová, jejíž resort krajské kolo soutěže organizuje.

V krajských kolech hodnotí porota, sestavená Libereckým krajem, celkovou podobu webových stránek i jejich části týkající se předání informací směrem k občanům, dále povinně zveřejňované informace, kvalitu úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných informací, názornost ovládání webu, navigaci a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a další.

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města,
b) nejlepší webová stránka obce,
c) Smart City a nejlepší elektronická služba.

Liberecký kraj se podílí na vyhlášení krajského kola. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Zlatý erb se bude konat 15. března 2018 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje. Vítězové všech kategorií postupují do celostátního kola, jehož finále se uskuteční na konferenci ISSS v Hradci Králové v pondělí 9. dubna 2018.

V celostátním kole bude udělena také cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci, mimo měst a obcí tak mohou soutěžit i kraje, turistické destinace a turistické atraktivity. Do soutěže o zvláštní cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci je možné se přihlásit až do 15. února.

Formulář přihlášky do všech kategorií soutěže je k dispozici na webové stránce soutěže www.zlatyerb.cz. Více informací podá koordinátor soutěže Mgr. Jitka Hajžmanová, hajzmanova@zlatyerb.cz.

  

Českolipská nemocnice má nové sociální zázemí pro handicapované

17.1.2018 22:04 | Kateřina Amrichová

Českolipská nemocnice zkvalitnila služby pro všechny handicapované. V přízemí budovy polikliniky nechala přebudovat sociální zázemí, které nově slouží pro všechny handicapované pacienty i návštěvníky. Cílem nemocnice je, aby návštěva v nemocnici byla pro tuto skupinu co nejpříjemnější.

„V rámci rekonstrukce došlo ke kompletní výměně rozvodů, vyměněny byly také obklady, nově bylo instalováno WC pro invalidy, umyvadlo, které je přizpůsobeno pro vozíčkáře, a také nezbytné zařizovací předměty,“ popsal investici technický ředitel nemocnice Jan Mencl.


 

Pojďte se pobavit o českolipském referendu

15.1.2018 20:43 | redakce

V neděli 28. ledna, tedy den po 2. kole prezidentských voleb, se bude v České Lípě konat od 8:00 do 18:00 místní referendum. V referendu budou moci lidé vyjádřit svůj názor na několik důležitých záležitostí ve městě.

Otázky v referendu jsou:

a) Souhlasíte s tím, aby Město Česká Lípa provedlo zásadní rekonstrukci a přestavbu budovy Jiráskova divadla?

b) Souhlasíte s tím, aby Město Česká Lípa vybudovalo moderní, bezbariérovou knihovnu v prostoru tzv. Tilie na Jeřábkově náměstí?

c) Souhlasíte s tím, aby Město Česká Lípa rozšířilo stávající Sportareál a vybudovalo nerezový venkovní bazén s dohřívanou vodou o ploše 800 m2 v ulici Barvířská?

d) Souhlasíte s tím, aby Město Česká Lípa vykoupilo od stávajícího vlastníka zbytek vyhořelého tzv. Kounicova domu v Berkově ulici a investovalo do jeho obnovy?

e) Souhlasíte s tím, aby Město Česká Lípa koupilo bývalou rozhlednu Štěpánka na Špičáku a přilehlé pozemky?

 

Pokud si chcete vyslechnout i pohled opozičních zastupitelů a udělat si tak celkový obrázek o těchto záležitostech, přijďte ve středu 17. ledna od 15:00 do Žižkovy ulice č.p. 529 v České Lípě. Na vaše dotazy vám bude odpovídat senátor Jiří Vosecký, zastupitelé Zdeněk Ježák, Tomáš Vlček, Pavla Procházková a architekt Miroslav Pavljuk.

Přihlásit se do krajského kola soutěže Zlatý erb mohou obce nejpozději do 19. ledna

11.1.2018 21:59 | Markéta Žitná

Nejpozději do pátku 19. ledna do 14 hodin mají obce Libereckého kraje možnost přihlásit se do krajského kola soutěže Zlatý erb (www.zlatyerb.cz). Liberecký kraj se do soutěže zapojuje opět od roku 2011. Soutěž je určena městům a obcím, které mají oficiální webové stránky, elektronické služby nebo turistické webové prezentace. Pořadatelem soutěže je Český zavináč.

„Smysl soutěže spočívá nejen ve srovnání webů jednotlivých měst a obcí, ale jejich webmasterů a provozovatelům poskytuje také užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování,“ vysvětluje radní Libereckého kraje Radka Loučková Kotasová, jejíž resort krajské kolo soutěže organizuje.

V krajských kolech hodnotí porota, sestavená Libereckým krajem, celkovou podobu webových stránek i jejich části týkající se předání informací směrem k občanům, dále povinně zveřejňované informace, kvalitu úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných informací, názornost ovládání webu, navigaci a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a další.

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města,
b) nejlepší webová stránka obce,
c) Smart City a nejlepší elektronická služba.

Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Zlatý erb se uskuteční 15. března 2018 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje. Vítězové všech kategorií postupují do celostátního kola. Finále celorepublikového kola se uskuteční na konferenci ISSS v Hradci Králové, a to v pondělí 9. dubna 2018.

V celostátním kole bude udělena také cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci, mimo měst a obcí tak mohou soutěžit i kraje, turistické destinace a turistické atraktivity. Do soutěže o zvláštní cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci je možné se přihlásit až do 15. února.

Formulář přihlášky do všech kategorií soutěže je k dispozici na webové stránce soutěže www.zlatyerb.cz. Více informací podá koordinátor soutěže Mgr. Jitka Hajžmanová, hajzmanova@zlatyerb.cz.
 

Reprezentantka ADÉLA ŠINEROVÁ letí na Mistrovství Evropy do Soči

8.1.2018 19:55 | Pavel Znamenáček

Splnění další sen Adélky Šinerové a klubu SPORT RELAX ZNAMENÁČEK. Adéla byla zlatá na mistrovství ČR (olympijské karate) a převzala z rukou reprezentačních trenérů nominaci na mistrovství Evropy do Soči Rusko.

Kolotoč plný přípravy nekončí a pokračuje v systému jako před MČR ranními tréninky před školou 2x v týdnu, klubovými tréninky a dojíždění do Prahy k reprezentační trenérce. Vše probíhá spolu s Barborou Znamenáčkovou, která je taktéž v přípravě na nadcházející sezónu. Do Soči se odlétá již 31.1. Praha –Moskva – Soči. A návrat je 5. 2. 2018.

Budeme držet palce a pro českolipské karate a SPORT RELAX je to další historická událost v období 24 leté činnosti.