Nový Bor vyhlásil konkurzy na ředitele školských zařízení

Zprávička
Verze pro tisk |

Město Nový Bor vyhlásilo konkurzy na místa ředitelů Základní školy nám. Míru, Základní školy U Lesa a Základní umělecké školy, jejichž je zřizovatelem. „Důvodem je končící šestileté funkční období dosavadních vedoucích pracovníků ke konci července letošního roku,“ vysvětluje starosta Nového Boru Jaromír Dvořák s tím, že výběrová řízení jsou v souladu s ustanovením školského zákona.

Do výběrového řízení se mohou hlásit zájemci, a to včetně stávajících ředitelů škol, kteří splňují kritéria výběrového řízení. Přihlášky je možné podávat do 20. března 2018 do 11:00 hod. na adresu Městský úřad Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor. Předpokládaný termín nástupu je 1. srpna 2018. Podrobné informace najdou případní uchazeči na webových stránkách města novy-bor.cz
 

Další zprávičky

Liberecký kraj zve k účasti na Dnech lidové architektury 2018 majitele památek

17.5.2018 22:14 | Lenka Klimentová

Vybrané stavby lidové architektury typické pro Liberecký kraj budou moci lidé navštívit již počtvrté v rámci Dnů lidové architektury, které se konají v letošním roce o víkendu 21. – 22. července 2018. Pro návštěvníky budou připraveny doprovodné programy ve formě komentovaných prohlídek, ukázek tradičních řemesel, divadelních představení či vystoupení folklorních souborů.

„Tímto bychom chtěli oslovit vlastníky nově zrenovovaných lidových staveb na území Libereckého kraje, kteří by měli zájem se do této akce v letošním roce zapojit. K akci se připojí i majitelé objektů, které byly zpřístupněny v minulých letech a se kterými jsme navázali spolupráci, např. Beranův hostinec v Trávníčku na Českodubsku, který již nyní připravuje bohatý program,“ vyzývá ke spolupráci vlastníky památek Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. Přihlášku na letošní ročník naleznou zájemci na webových stránkách Libereckého kraje, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu v sekci aktuality .

„Dny lidové architektury letos pořádá Liberecký kraj už popáté. První ročník jsme pořádali v roce 2014, jako reakci na Rok lidové architektury z předchozího roku, který se konal k příležitosti 200. výročí narození Jakuba Bursy, slavného zednického mistra staveb tzv. jihočeského baroka. Návštěvnický ohlas byl mimořádné velký, a tak jsme se rozhodli organizovat akci zaměřenou na lidovou architekturu každoročně,“ informuje Květa Vinklátová. 

Cílem celé akce je přitáhnout pozornost široké veřejnosti k lidové architektuře Libereckého kraje, která je specifická a jistě stojí za pozornost, stejně tak aktivity s ní spojené, jako jsou ukázky řemesel nebo lidové tradice. Celostátní zahájení proběhne v nově zrestaurované národní kulturní památce – Dřevěnce v malebném městě Královéhradeckého kraje Úpici. Slavnostní zahájení Dnů lidové architektury v Libereckém kraji se uskuteční 21. 7. 2018 v Beranově hostinci v Trávníčku. Ústředním motivem je 100 let od vzniku Československa. Spolek Dubáci připravuje odpoledne plné zábavy, například výstavu Českodubsko na historických fotografiích Petra Matouška, přednášku PhDr. Vladimíry Jakouběové, scénku s Antonínem Beranem a císařem pánem, vystoupení Horaček a další.
 

Jaký objekt se stane Památkou roku Libereckého kraje za rok 2017?

17.5.2018 22:04 | Lenka Klimentová

Už jen pár dní je možné nominovat díla do soutěže Památka roku Libereckého kraje za rok 2017. Smyslem klání, které vyhlásil Liberecký kraj, je ocenit podařené stavební obnovy či restaurování nemovitých kulturních památek a zároveň tímto způsobem upozornit na zajímavosti našeho regionu. Návrhy jsou přijímány do 1. června 2018. Vítěz dostane 50.000 Kč.

„Stav památek je tím, co vypovídá mimo jiné o naší kulturnosti. Liberecký kraj si váží majitelů památek, kteří zodpovědně přistupují k zachování kulturního dědictví a spolupracují s památkáři na kvalitních obnovách. Rekonstrukce památkově chráněných objektů není ani snadná, ani levná záležitost. Chceme tyto příklady ukázat a majitele ocenit. Proto již potřetí vyhlašujeme cenu Památka roku,“ říká Květa Vinklátová, radní pověřená řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Přihlásit do soutěže mohou uchazeči nemovitosti, u kterých byla dokončena obnova nebo etapa obnovy v kalendářním roce 2017. Zároveň musí být dodržen minimální vlastní podíl majitele na realizované obnově ve výši 50.000 Kč.

Zaslané přihlášky zhodnotí šestičlenná odborná komise, kterou tvoří člen rady Libereckého kraje pověřený řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, dále pak dva zástupci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově, ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci a předseda výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury. Komise bude hodnotit jak kvalitu projektu obnovy a jeho citlivost vůči kulturní památce, tak i provedení obnovy.

Vítězem prvního ročníku soutěže se stala společnost FKP Frýdlant, s.r.o. za obnovu sýpek hospodářského dvora bývalého zámku v Černousích. Vloni byly výjimečně uděleny ceny dvě. Porota ocenila obnovu Doleního mlýna v Bradlecké Lhotě na Semilsku a také rekonstrukci zámku Svijany na Liberecku.
Přihláška a statut jsou zveřejněny na webu ZDE.
 

Liberecký kraj opět nakoupil energie na burze

15.5.2018 21:41 | Filip Trdla

Liberecký kraj letos opět využil možnost nákupu energií na Českomoravské komoditní burze Kladno. Obchodování pro rok 2019 se uskutečnilo na burzovním shromáždění dne 26. dubna 2018 formou elektronických poptávkových aukcí.

Českomoravská burza Kladno je organizátorem burzovních trhů s energickými, průmyslovými a agrárními komoditami v České republice. „Nákup na burze se osvědčil již v minulých letech, proto se kraj opět rozhodl k nákupu energií nejen pro sebe, své příspěvkové organizace, ale i pro města a obce Libereckého kraje,“ uvedl Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Liberecký kraj nejprve získal pro rok 2019 veřejnou zakázku na dodávky zemního plynu v rámci sdružených služeb v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh), a to v předpokládaném souhrnném množství 75 901 MWh.

V aukci na dodávku zemního plynu pro maloodběr nabídl nejnižší jednotkovou cenu dodavatel Pražská plynárenská, a.s. ve výši 510 korun za 1 MWh. Stejná společnost nabídla nejnižší cenu v kategorii velkoodběr, a to 502 korun za 1 MWh.

Kraj dále nakupoval elektřinu. Pro rok 2019 získal dodávku elektřiny v rámci sdružených služeb v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí a dodávku elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 27 264 MWh.

V prvních dvou případech nabídla cenu Pražská plynárenská, a.s. Za silovou elektřinu 1.090 korun za 1 MWh a za dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí 1.050 korun za 1 MWh.

U dodávek elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí nabídl nejnižší cenu dodavatel CENTROPOL ENERGY, a.s., a to jednotkovou cenu za silovou elektřinu 1.046 korun za 1 MWh.

Celková cena zakázky za dodávky komodity zemního plynu v rámci sdružených služeb na rok 2019 činí 38.276.542 korun bez DPH. Souhrnná částka za dodávky silové elektřiny činí 29.040.492 korun bez DPH.

„Podle předběžného propočtu a při předpokladu zvýšení ceny distribuce do 5 % pro rok 2019, očekáváme celkový nárůst konečných cen elektřiny a plynu na rok 2019 o 10–12 % oproti roku 2018. I přes tuto skutečnost budou určitě konečné ceny energií získané centralizovaným nákupem o 15–20 % nižší než jsou ceníkové ceny dodavatelů elektřiny a zemního plynu pro ostatní odběratele,“ uzavřel Marek Pieter.

Na kraji se sešli mladí zástupci žákovských parlamentů devíti základních škol

14.5.2018 21:31 | Veronika Pevná

Krajský úřad Libereckého kraje obsadilo ve čtvrtek 10. května 149 členů žákovských parlamentů z 9 základních škol. Celou akci pořádaly školy ZŠ Raspenava a ZŠ Zákupy. Hlavním cílem bylo vzájemné propojení škol a inspirace. Na setkání zavítalo hned několik radních, kteří s dětmi probírali různá témata od finanční gramotnosti, přes kulturní možnosti pro děti v kraji až po výskyt vlků v našich lesích.

Program byl pestrý. Nejprve se děti dozvěděly od Veroniky Pevné z Centra pro demokratické učení, o. p. s. něco o tom, jak mohou propagovat projekty svých parlamentů a šířit tak příklady dobré praxe do svého okolí. Žáci si vyzkoušeli napsat krátkou zprávu o konferenci a natočit video o tom, jaké přínosy jim podobné setkávání přináší. Paní učitelky ze ZŠ Zákupy je seznámily s tím, jak může probíhat ideální schůzka žákovského parlamentu. Závěrečnou částí programu byla beseda s radními. Náměstek hejtmana Pavel Svoboda prověřil znalosti dětí ohledně finanční gramotnosti a hospodaření v domácnosti. Členka rady kraje, vedoucí rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu Květa Vinklátová spolu se svými kolegy zjišťovala, jak jsou děti spokojené s kulturními programy, které nabízejí místní muzea a galerie. Také životní prostředí nezůstalo pozadu. S Terezou Pokornou a Radkou Vlčkovou, vedoucí oddělení ochrany přírody se děti dozvěděly více o vlcích a jejich významné roli v ekosystému.

„Jsem rád, že již děti na základních školách mají touto formou možnost osvojit si dovednosti, které jim budou v budoucím životě užitečné – pracovat v týmu, vést diskusi, obhajovat své názory, organizovat čas sobě i jiným, přebírat odpovědnost za své činy a především si uvědomit, že dění kolem nich lze nějakým způsobem ovlivnit, pokud o to mají zájem,“ oceňuje existenci žákovských parlamentů Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. „Jediné co mě mrzí je, že něco podobného neexistuje na našich středních školách,“ dodává.

Žákovské parlamenty jsou jednou z forem, jak se děti mohou učit přebírat odpovědnost za sebe i své okolí a aktivně ho ovlivňovat. Výzkum České školní inspekce z roku 2017 ukázal, že tuto formu spolupodílení se žáků na rozvoji školy využívá 62,5 % plně organizovaných škol a celkově 1505 všech základních škol má žákovský parlament, což potvrzuje jeho rozšířenost napříč školami v ČR.
 

Den rodiny proběhne ve znamení propagace pěstounské péče

14.5.2018 21:26 | Lenka Klimentová

Na Mezinárodní den rodiny, který si lidé na celém světě připomínají každý rok 15. května, chystá Liberecký kraj spolu s ostatními realizátory kampaně MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost nebo vzácnost?“ několik akcí, jejichž cílem je vzbudit u veřejnosti zájem o pěstounskou péči. Debaty o náhradním rodičovství se v tento den uskuteční v Turnově, Železném Brodě, České Lípě a Tanvaldu.

Zájemci se na setkáních dozvědí všechny potřebné informace o této formě náhradní rodinné péče. „Mezinárodní den rodiny se přímo nabízí k tomu, abychom upozornili na smutný fakt, že stále mnoho dětí nevyrůstá ve své biologické rodině, a abychom se pokusili oslovit potenciální pěstouny,“ vysvětlil náměstek hejtmana LK pro sociální oblast Pavel Svoboda.

Lidé budou na všech setkáních v úterý 15. května informování o specifických oblastech pěstounské péče. Mini kampaň je zaměřena především na otázky, kdo a za jakých podmínek se může stát pěstounem a co pěstounská péče obnáší.

V Turnově bude pěstounské péči patřit Centrum pro rodinu Náruč, které sídlí na adrese Skálova 540. Sem mohou přijít lidé od 10:00 do 15:00 hodin.

V Železném Brodě se setkání uskuteční na Městském úřadě Železný Brod od 13:00 do 16:00 hodin. Pracovnice městského úřadu lidem poskytnou podrobné informace o pěstounské péči a představí aktivity a nabídku služeb, určených pěstounským rodinám.

V České Lípě připravila Farní charita Česká Lípa akci Den pro rodiny, spojenou s filmovými ukázkami a diskusí. Koná se od 16:00 hodin v Centru pro pěstounské rodiny, na adrese Masná 88.

V Tanvaldu se v sídle Mateřského a dětského centra Maják, na adrese U Školky 579, uskuteční od 16:00 hodin Setkání rodin. Vedle tematické diskuse s návštěvníky a zájemci o pěstounskou péči budou v prostorách centra a přilehlé zahradě připraveny pro rodiny s dětmi hry, soutěže a grilování.
.

Liberecký kraj vyhlašuje soutěž o nejlepší knihovnu

5.5.2018 18:29 | Filip Trdla

Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci vyhlašuje již 3. ročník soutěže o Nejlepší knihovnu v Libereckém kraji. Cena se uděluje jednou za dva roky jako vyjádření uznání knihovně za její činnost a zásluhy. Komise hodnotí přínos v oblasti rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb a přispívání pro kulturní život v obci či městě.

Pověřené knihovny v jednotlivých okresech (Městská knihovna Česká Lípa, Městská knihovna Jablonec nad Nisou, Městská knihovna Semily a Krajská vědecká knihovna v Liberci) předloží hodnotící komisi tři návrhy. „Komise podle kritérií, jakou jsou např. kvalita výpůjčních služeb knihovny, tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů nebo umístění knihovny v obci vybere z každého regionu jednu nejlepší knihovnu, která bude oceněna,“ vysvětluje pravidla soutěže Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje s tím, že komise je složena zástupců Libereckého kraje, Krajské vědecké knihovny v Liberci a každé pověřené knihovny. Za Liberecký kraj budou tedy hodnotit čtyři knihovny.

Oceněným knihovnám bude udělen diplom a finanční odměna ve výši 10.000 Kč, a to u příležitosti Setkání knihovníků Libereckého kraje. To se koná vždy poslední čtvrtletí v roce v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Ve stejný den Regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje uděluje cenu Knihovník/Knihovnice roku.

„Pro knihovny je velmi důležité, jak se k nim staví místně příslušný obecní či městský úřad. Kde starostové chápou, že právě knihovna poskytuje možnost vypůjčit si knihu a současně se setkat se sousedy, tam knihovny podporují. A šikovné místní knihovnice a knihovníci jim dávají osobitou tvář i náplň,“ dodala Vinklátová.

V roce 2016 si titul nejlepší knihovna odnesla Místní lidová knihovna v Heřmanicích (za okres Liberec), Místní knihovna v Poniklé (za okres Semily), Obecní knihovna Rádlo (za okres Jablonec nad Nisou) a Místní knihovna v Zahrádkách (za okres Česká Lípa).
   

Závodnice SPORT RELAX Božena Pavlasová přivezla z Grand prix zlato!

1.5.2018 22:01 | Pavel Znamenáček

Do Hradce Králové se vypravila na prestižní turnaj Grand Prix H. Králové SKIF 2018 členka KARATE SPORT RELAX Božena Pavlasová. Tato soutěž je mezinárodní akcí, kde nechybělo osm evropských zemí. Početná výprava závodníků byla z Itálie, Irska, Polska,Slovenska a dalších zemí.

Božena Pavlasová startovala v kata ženy a kata masters. V první kategorii se utkala s Italkou, kde prohrála a do dalších kol se již nedostala. Vše si vynahradila v kata masters, kde porazila závodnice z Irska a České Republiky. Boženka si z turnaje odvezla zlatou medaili a krásný pohár.  

Občané Stráže pod Ralskem, zeptejte se hejtmana, Váš názor ho zajímá!

23.4.2018 22:24 | Filip Trdla

Hejtman Martin Půta se ve středu 25. dubna 2018 setká s občany Stráže pod Ralskem. Jedná se o další zastávku v rámci tradičních cest po Libereckém kraji. Hejtmanský den začne setkáním se starostou města Zdeňkem Hlinčíkem. V plánu je návštěva firem Renokar – CNC s. r. o. a MEGA a.s., Fibichovy ulice, zámku Vartenberk s lipovou alejí a božím hrobem, místního skateparku a společný oběd se starosty okolních obcí. Odpoledne se Martin Půta setká s občany města a hejtmanský den završí živým vysíláním na facebookových stránkách Libereckého kraje.

V budově městského úřadu přivítá hejtmana starosta města Stráže pod Ralskem Zdeněk Hlinčík. Ten provede Martina Půtu celým dnem. V dopoledních hodinách společně navštíví firmu Renokar – CNC s. r. o., která se zabývá obráběním hliníkových odlitků. Poté si projdou Fibichovu ulici, kde se plánuje výstavba rodinných domů, a interiér firmy MEGA a.s., jež dodává různorodá průmyslová zařízení. Po obědě se starosty okolních obcí si hejtman prohlídne zámek Vartenberk, přilehlé lipové aleje, boží hrob a místní skatepark.

Na závěr dne budete mít možnost od 16 hodin pohovořit s hejtmanem osobně i Vy, a to v malém sálu kulturního domu U Jezera. Pokud setkání nestihnete, můžete z pohodlí domova od 17:30 sledovat živý přenos na facebookových stránkách Libereckého kraje. Zde se prostřednictvím komentářů pod toto online vysílání můžete zeptat hejtmana Martina Půty na cokoliv, co vás zajímá.

Program hejtmanského dne:

8:00 – 8:30 Přivítání na MÚ ve Stráži pod Ralskem

8:30 – 9:15 Renokar – CNC s. r. o.

9:30 – 10:00 Fibichova ulice

10:15 – 11:30 MEGA a.s.

11:45 – 13:15 Společný oběd se starosty okolních obcí – Zlatá Lípa Noviny

13:30 – 14:45 Zámek Vartenberk – lipová alej – boží hrob

15:00 – 15:30 Skatepark

16:00 – 17:00 Beseda se zastupiteli a občany města Stráž pod Ralskem

17:30 Online vysílání hejtmana

Máte hodinu volného času týdně a rádi někomu pomáháte?

22.4.2018 15:56 | Petr Máška

Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s. ve spolupráci s Domovem pro seniory Mimoň, p.o. hledají dobrovolníky, kteří by se chtěli stát společníky pro seniory. Úlohou dobrovolníků je uplatnit svoje schopnosti při vytváření vztahu se zdravotně postiženými (komunikace, čtení, ruční práce, hry, procházky, doprovázení apod.).

V případě vašeho zájmu se školení dobrovolníků uskuteční v úterý 15.5. od 16.00 do 17.30 hod ve společenské místnosti výše uvedeného Domova pro seniory v Mimoni (Pražská 273 u výjezdu na Mnichovo Hradiště).
S ohledem na omezený počet míst prosím potvrďte účast na školení buď telefonicky na tel. 777 088 871 nebo na E-mail: p.maska@tiscali.cz.
   

Nepovolené reklamy podél silnic I. třídy v Libereckém kraji postupně mizí

18.4.2018 22:08 | Markéta Žitná

Krajský úřad Libereckého kraje od loňského září vyzval 27 vlastníků k odstranění nepovolených reklam. Těch se podél silnic I. tříd na území kraje nachází celkem 51. Pouze jeden majitel nereagoval, a proto kraj nechal reklamní poutače umístěné ve Starých Splavech zakrýt na vlastní náklady.

Odstranění billboardů z ochranných pásem pozemních komunikací vyžaduje novela zákona, která je v platnosti od září loňského roku. Majitelům reklamních ploch z bezpečnostních důvodů nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže než 50 metrů od silnic I. tříd. Reklamním poutačem může být podle zákona označena jen provozovna vzdálená nejméně 200 metrů od billboardu a nesmí být zaměnitelná s dopravním značením. 

„Odhadujeme, že podél silnic I. tříd v kraji je umístěných asi 150 reklamních poutačů, které nesplňují podmínky novely zákona. Další reklamy jsou buď mimo ochranné pásmo, nebo se nachází v souvisle zastavěném území,“ říká Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy krajského úřadu, který je příslušným úřadem pro silnice I. třídy.

Krajští úředníci zejména na základě podnětů Policie ČR dosud vyzvali 27 vlastníků k odstranění 51 kusů reklam. „Pouze jedné výzvě zahrnující dva kusy reklamy nebylo uposlechnuto, a proto jsme je v souladu se zákonem o pozemních komunikacích nechali zakrýt. Konkrétně se jedná o billboardy v ochranném pásmu silnice I. třídy č. 38 ve Starých Splavech na Českolipsku. V případě, že nebudou odstraněny, dáme je pryč na vlastní náklady a po majiteli budeme peníze vymáhat,“ dodává Jan Čáp s tím, že reklamy byly zakryty v pondělí 16. dubna.

Liberecký kraj se systematicky věnuje odstraňování nepovolených reklam u silnic I. třídy už od roku 2005. Za posledních deset let nechal odstranit zhruba 330 poutačů. Nová reklamní zařízení povoloval zcela výjimečně. Během letošního roku budou úředníci postupně ve výzvách určených majitelům nepovolených reklam pokračovat. 

„Problematika reklam u silnic se nově dostala do podmínek programu Státního fondu dopravní infrastruktury, ze kterého letos dostaneme 163 milionů korun. Stát po krajích vyžaduje, aby nepovolovaly reklamy na krajské mosty, pokud se nacházejí nad dálnicemi a silnicemi I. třídy,“ vysvětluje také Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Karin Košíková (klub SPORT RELAX) přiváží stříbro z ME

14.4.2018 23:59 | Pavel Znamenáček

Reprezentantka Karin Košíková (SPORT RELAX) vybojovala pro klub stříbrnou medaili v kata týmu na mistrovství Evropy JKA (Srbsko). Spolu s Jarmilou Masopustovou a Lucií Köppelovou odváží ze Srbska (Niš) stříbro.

Vítězkami jsou Němky a třetí Maďarky. Máme radost, že si Karin vybojovala 6. místo v jednotlivcích, ale stříbro v týmu je úžasné.

Všem závodníkům děkujeme za skvělou reprezentaci a medailistům patří velká gratulace.

V Českém poháru družstev staršího žactva v judu se Liberecký kraj probojoval až do finále

12.4.2018 21:24 | Filip Trdla

V sobotu 7. dubna se v Turnově konal Český pohár družstev staršího žactva v judu. Závodníci Libereckého kraje obsadili v konkurenci jedenácti dalších regionů druhé místo za Moravskoslezským krajem. Akce se konala pod záštitou hejtmana Martina Půty a jeho náměstka Petra Tulpy.

Na letošní sedmý ročník soutěže se přihlásilo 12 krajů, chyběli jen zástupci Pardubického a Karlovarského. Družstva byla rozlosována do čtyř skupin a z každé z nich pak postoupila dvě nejúspěšnější.

„Liberecký kraj si vedl v této soutěži velice úspěšně a až ve finále podlehl favorizovanému Moravskoslezskému kraji, který je i vítězem posledních ročníků,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Na třetím místě skončili zástupci Středočeského kraje a na čtvrtém závodníci z Prahy. „Chtěl bych poděkovat zejména trenérům Jakubu Marešovi a Jakubu Červinkovi, kteří závodníky našeho týmu dovedli k úspěchu,“ dodal Tulpa.

V závodě startovali starší žáci a žákyně narození v roce 2004 a 2005. O titul bojovala devítičlenná družstva v různých hmotnostních kategoriích. Chlapci soutěžili ve vahách 38–42 kilogramů, do 46, 50, 55 a 60 kilogramů, dívky pak v rozmezí 40–44 kilogramů, do 48, 52 a 57 kilogramů. Akce se konala ve Sportovní hale Tělovýchovně sportovního clubu Turnov, který byl také organizátorem. Po skončení události proběhl v prostorách sportovní haly seminář rozhodčích.

Zástupci Libereckého kraje soutěžili v sestavě (včetně alternací):

chlapci: Šimon Roháček, Petr Reiniš, Matyáš Hájek, Jan Moravík, Jan Vostřel, Jakub Feikl, Radim Vlček
dívky: Jana Plšková, Marie Laščáková, Eliška Hýřová, Kateřina Halmichová, Johana Vlachová a Kristýna Jiroušová.

Závodníci reprezentují oddíly JC Liberec, Sakura Liberec, SK judo Liberec, TSC Turnov, JC Jablonec n/N, JC Česká Lípa.

Sbírka ošacení mezi zaměstnanci krajského úřadu dá zachovalým věcem druhou šanci

12.4.2018 21:19 | Markéta Žitná

Nepotřebné starší oblečení, ale i ložní prádlo, spacáky, deky, hračky nebo vybavení do domácností může ještě posloužit těm, kteří si tyto věci nemohou z finančních důvodů pořídit sami. V pátek 13. dubna se v přízemí krajského úřadu koná sbírka, organizovaná jen pro krajské úředníky, s názvem „Dejte věcem druhou šanci“.

Výtěžek sbírky si ještě v pátek odveze Farní charita Česká Lípa, která věci předá matkám v nouzi, lidem bez domova a dalším sociálně slabým z České Lípy a okolních obcí.

„Sbírka má vzestupnou tendenci. Každého půlroku se nám podaří shromáždit víc věcí než v předchozím období. Těší mne, že osud lidí v nouzi není krajským úředníkům lhostejný,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální věci Pavel Svoboda.

Akci připravuje odbor sociálních věcí už posedmé. Obvykle se naplní nepotřebným šatstvem a dalšími věcmi dvě dodávky.
 

Hlasujte pro krajský nástěnný kalendář v celostátní soutěži

10.4.2018 21:47 | Markéta Žitná

Svůj unikátní nástěnný kalendář, vydaný u příležitosti 100. výročí založení Československa, přihlásil Liberecký kraj do celostátní soutěže „Kalendář 2018“. Kromě odborné poroty, která bude posuzovat celkovou výtvarnou úroveň řešení, originalitu a inovativní přístup zpracování, kvalitu polygrafického zpracování a společenský přínos, může v soutěži do 23. dubna 2018 hlasovat také veřejnost. A to prostřednictvím webu http://kalendarroku.cz/soutez/hlasovani.

Kalendář vyšel v nákladu 2 000 kusů a v současné době je téměř rozebraný. „Setkali jsme se s mimořádným zájmem veřejnosti. Dokonce máme reakce z některých škol, že jej po jednotlivých listech využívají jako pomůcku pro názornou výuku o stěžejních okamžicích dějin a jejich dopadu na území našeho kraje. Věřím, že díky výbornému výtvarnému zpracování Jana Bažanta a díky tomu, že kalendář nese řadu informací zpracovaných historiky našich muzeí, zůstane i po uplynutí roku součástí archivů nejen rodin,“ komentuje zájem o kalendář Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Na dvanácti listech jsou v návaznosti na zásadní historické události posledních sta let vyobrazeny vybrané momenty spjaté s naším regionem. „Chtěli jsme především obyvatelům Libereckého kraje připomenout historii, kterou prošel sever Čech od roku 1918. Z motivů v kalendáři jsme také udělali putovní výstavu, která je od března k vidění v deseti městech našeho kraje. Tam také nabízíme poslední výtisky kalendáře,“ doplňuje Květa Vinklátová.

Na obsahu kalendáře pracovali, kromě radní Květy Vinklátové, také kurátoři a historikové třech krajských muzeí a galerie, jmenovitě Markéta Kroupová, Alžběta Kulíšková, Ladislav Smejkal, Lubor Lacina, David Marek a Tomáš Cidlina.

Z oblastí zásadních pro Liberecký kraj se v kalendáři objevilo lyžování, sklářství, turistika, architektura a industrializace. Z klíčových událostí to je vznik Československa a jemu předcházející Rumburská vzpoura, neblahá etapa obsazení republiky nacistickým Německem, osvobození Československa v roce 1945 a následný odsun německého obyvatelstva, znárodňování a kolektivizace, okupace v srpnu 1968, ale také Sametová revoluce a odchod sovětských vojsk i vstup do Evropské unie.
 

Obce mohou požádat o krajskou dotaci na výstavbu a obnovu kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod

8.4.2018 21:58 | Markéta Žitná

Obce s počtem obyvatel do 4.000 a svazky obcí Libereckého kraje mohou v termínu od 3. dubna 2018 do 16. dubna 2018 podávat žádosti o poskytnutí dotace do Programu vodohospodářských akcí. Pro žadatele je připravena finanční podpora ve výši max. 2 miliony korun.

Letos máme v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje rekordní sumu ve výši 30 milionů korun,“ upozorňuje Jiří Löffelmann, krajský radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. „Finanční prostředky mohou obce a svazky získat na výstavbu, obnovu či rozšíření veřejné kanalizace, vodovodních řadů včetně vodárenských objektů, čistíren odpadních vod popřípadě mohou dotaci použít na vybudování náhradního zdroje pitné vody. Vše musí být v majetku obce a v souladu s Plánem rozvoje vodovodu a kanalizací Libereckého kraje,“ zdůrazňuje radní.

Dále je z těchto zdrojů možné financovat již vypracované projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení či ohlášení stavby, na které již bylo k datu 1. 1. 2017 vydané platné územní rozhodnutí, stavební povolení nebo souhlas s ohlášením stavby.

Všechny potřebné informace k programu je možné nalézt na dotačním webu Libereckého kraje. Před podáním žádosti mohou zájemci své projekty zkonzultovat s kontaktní osobou tohoto programu: Ing. Kateřina Jandlová, tel: 485 226 671, e-mail: katerina.jandlova@kraj-lbc.cz.