Nepovolené reklamy podél silnic I. třídy v Libereckém kraji postupně mizí

Zprávička
Verze pro tisk |

Krajský úřad Libereckého kraje od loňského září vyzval 27 vlastníků k odstranění nepovolených reklam. Těch se podél silnic I. tříd na území kraje nachází celkem 51. Pouze jeden majitel nereagoval, a proto kraj nechal reklamní poutače umístěné ve Starých Splavech zakrýt na vlastní náklady.

Odstranění billboardů z ochranných pásem pozemních komunikací vyžaduje novela zákona, která je v platnosti od září loňského roku. Majitelům reklamních ploch z bezpečnostních důvodů nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže než 50 metrů od silnic I. tříd. Reklamním poutačem může být podle zákona označena jen provozovna vzdálená nejméně 200 metrů od billboardu a nesmí být zaměnitelná s dopravním značením. 

„Odhadujeme, že podél silnic I. tříd v kraji je umístěných asi 150 reklamních poutačů, které nesplňují podmínky novely zákona. Další reklamy jsou buď mimo ochranné pásmo, nebo se nachází v souvisle zastavěném území,“ říká Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy krajského úřadu, který je příslušným úřadem pro silnice I. třídy.

Krajští úředníci zejména na základě podnětů Policie ČR dosud vyzvali 27 vlastníků k odstranění 51 kusů reklam. „Pouze jedné výzvě zahrnující dva kusy reklamy nebylo uposlechnuto, a proto jsme je v souladu se zákonem o pozemních komunikacích nechali zakrýt. Konkrétně se jedná o billboardy v ochranném pásmu silnice I. třídy č. 38 ve Starých Splavech na Českolipsku. V případě, že nebudou odstraněny, dáme je pryč na vlastní náklady a po majiteli budeme peníze vymáhat,“ dodává Jan Čáp s tím, že reklamy byly zakryty v pondělí 16. dubna.

Liberecký kraj se systematicky věnuje odstraňování nepovolených reklam u silnic I. třídy už od roku 2005. Za posledních deset let nechal odstranit zhruba 330 poutačů. Nová reklamní zařízení povoloval zcela výjimečně. Během letošního roku budou úředníci postupně ve výzvách určených majitelům nepovolených reklam pokračovat. 

„Problematika reklam u silnic se nově dostala do podmínek programu Státního fondu dopravní infrastruktury, ze kterého letos dostaneme 163 milionů korun. Stát po krajích vyžaduje, aby nepovolovaly reklamy na krajské mosty, pokud se nacházejí nad dálnicemi a silnicemi I. třídy,“ vysvětluje také Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Další zprávičky

Nábor dívek a chlapců do KARATE SPORT RELAX

12.8.2018 22:13 | Pavel Znamenáček

JSME V ČESKÉ LÍPĚ 25 LET A ZAMĚŘENÍ NA DĚTI A MLÁDEŽ

Za tuto dobu jsme vychovali mnoho úspěšných reprezentantů ČR. Máme za  sebou výborné výsledky na evropské a světové úrovni a zkušenosti v bojových uměních, které aplikujeme do tréninků. NEVÁHEJTE A ZAREZERVUJTE SI MÍSTO VE SKUPINĚ NA ZÁŘÍ. Tel.: 607 525 995 , pavel@karate-znamenacek.cz, facebook: karate sport relax

Co nabízíme?

- první tréninky zdarma na zkoušku
- klub je plně vybaven moderními pomůckami,které využíváme k tréninku
- výbornou atmosféru při tréninku a skvělou partu.
- individuální přístup ke každému cvičenci
- kvalitní výuku , aby se u nás Vaše dítě opravdu něco naučilo a nebyl to jen promarněný čas
- 25 let zkušeností v bojových umění a sportech

Co se Vaše dítě u nás naučí?

- například skákat přes švihadlo, kotoul, stojku, klik, dřep a další základní dovednosti,které bohužel nejsou v dnešní době již samozřejmostí.
- vytrvalost a zlepšení celkové tělesné a duševní kondice
- postřeh, rychlost
- postoje, údery, kryty
- sestavy předem daných technik, kde cvičenec bojuje s imaginárním soupeřem
- kontrolovaný boj proti skutečnému soupeři ,kde používáme chrániče rukou , nohou, genitálií a hrudníku, aby nedošlo ke zranění.

Čemu Vaše dítě rozhodně nenaučíme?

- lenosti
- agresivitě
- nekázni
- BOJOVÉ SPORTY JSOU BEZPEČNÉ

Těšíme se na Vás 6. a 10. září 2018                                                                               

Síť sociálních služeb v kraji projde aktualizací

12.8.2018 21:51 | Filip Trdla

Rada Libereckého kraje schválila v úterý 7. srpna novou výzvu pro uchazeče o zařazení do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro roky 2018–2020. Poskytovatelé sociálních služeb, zařazení v této síti, jsou podporováni z prostředků ministerstva práce a sociálních věcí, z rozpočtu Libereckého kraje, obcí a dalších veřejných zdrojů.

Liberecký kraj jako správce sítě může financovat vybrané sociální služby, které naplňují žádoucí podmínky. „Jde o sociální služby, u nichž existuje veřejný zájem na zajištění jejich dostupnosti. Výzvu jsme sestavili na základě zjištěné potřebnosti v daném území v rámci plánování sociálních služeb a podnětů od obcí,“ vysvětlil náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální věci Pavel Svoboda. „Výzvu zveřejníme na úřední desce kraje a na krajských webových stránkách 20. srpna. Organizace se budou moci přihlásit do základní sítě od 17. do 30. září tohoto roku,“ doplnil.

Na rozdíl od předchozích výzev v minulých letech budou nyní zdůrazněny priority Libereckého kraje v této oblasti. Konkrétní sociální služby se přizpůsobí dané lokalitě, a to tam, kde jich bude nejvíce potřeba.

„Mezi preferované sociální služby řadíme například služby pro osoby trpící poruchami autistického spektra, dále terénní služby pro zdravotně postižené a seniory, kteří se nemohou sami o sebe postarat. Náš zájem přitom je, aby zůstali co nejdéle ve svém domácím prostředí. K nejpotřebnějším sociálním službám patří také azylové bydlení pro osoby a rodiny s dětmi, které se dostaly do bytové tísně třeba v důsledku nějaké živelné pohromy či proto, že byly vystaveny domácímu násilí. Za potřebné považujeme také denní stacionáře pro handicapované a seniory,“ upřesnil Svoboda.

Žádosti organizací o zařazení či setrvání v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2019 budou hodnoceny Odbornou skupinou Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje. Její návrh bude projednáván v Koordinační skupině pro plánování sociálních služeb na území Libereckého kraje. Základní síť budou schvalovat samosprávné orgány kraje dle stanoveného harmonogramu. Definovaná síť a jmenný seznam poskytovatelů, zařazených do Základní sítě (včetně kapacit), bude součástí Akčního plánu pro rok 2019, který bude dále schvalován v Radě a Zastupitelstvu Libereckého kraje na podzim tohoto roku.

V základní síti je nyní registrováno 247 sociálních služeb z celého Libereckého kraje. Na pokrytí jejich činnosti dostal Liberecký kraj pro rok 2018 z požadované sumy 648 milionů korun od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky celkem 593 milionů korun. „Na příští rok 2019 žádáme ministerstvo o 712 milionů korun,“ uzavřel Pavel Svoboda.
 

Regionální turistické informační centrum rozšiřuje svou nabídku prázdninových služeb pro turisty o pondělní prohlídky města s průvodcem

2.8.2018 00:22 | Květa Menclová

První prohlídka centra města s komentovaným výkladem průvodce proběhne v pondělí 6. 8. 2018 od 14:00 hodin.

Trasa povede: z náměstí TGM do Mariánské ulice (zde případně odbočka k archeologickému muzeu Šatlava) – Mariánskou ulicí ke kostelu Narození Panny Marie – Městský park – evangelický kostel Mistra Jana Husa – židovský hřbitov – Havlíčkovou ulicí k Vlastivědnému muzeu – Loretánskou uličkou ke KD Crystal – kolem tenisových kurtů – parkem Dr. M. Horákové – ke kostelu Máří Magdaleny – k poklopovému jezu – ke kavárně Union – ke hradu Lipý + CTT – ulicí U Synagogy do Moskevské ulice ke kostelu sv. Kříže – odtud zpět na náměstí Moskevskou ulicí. Trasa je naplánována tak, aby byly připomenuty také židovské památky a nově položené kameny zmizelých.

Prohlídka by měla trvat maximálně dvě hodiny a bude nabízena za úhradu ve výši 50,- Kč /os., děti do 15 let a studenti SŠ a VŠ, důchodci a osoby s průkazem ZTP 25,- Kč /os.

Veřejnost se může přihlásit a rezervovat své místo na prohlídku telefonicky na číslech: 487 881 105 a nebo 734 260 895.

Prohlídka je vhodná pro širokou veřejnost, dětské tábory a jiné organizované skupiny, zájezdy apod.

O osm milionů korun více přispěje kraj obcím v rámci Programu obnovy venkova

19.7.2018 21:56 | Filip Trdla

Více jak 28 milionů korun investuje Liberecký kraj do obnovy venkova jednotlivých obcí. Navýšení původní částky 20 milionů korun na konečnou cifru 28.101.299,47 Kč schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 29. května 2018. V rámci programu bude podpořeno 90 projektů.

„Program obnovy venkova je jeden z těch důležitých programů, který zlepšuje život obyvatel každé, i té poslední, vesnice v Libereckém kraji. Obcí máme celkem 215 a 154 z nich je menší než tisíc obyvatel. Program se zaměřuje především na podporu projektů v těchto malých obcí. Jsem rád, že se nám v letošním roce v rozpočtu této oblasti podařilo vyčlenit nejvyšší částku od doby vzniku Libereckého kraje,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Původní alokaci 20 milionů korun jsme navýšili o dalších více jak osm milionů korun, a to z důvodu uspokojení co největšího počtu žadatelů,“ vysvětlil radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Jiří Löffelmann.

Původní alokace 20 mil. Kč byla navýšena o daňové příjmy a úspory z předchozího období na konečnou částku 28.101.299,47 Kč a díky tomu mohlo být podpořeno v plné výši 89 projektů a 1 projekt se sníženou dotací (město Rovensko pod Troskami).

„Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů na základě vyhlášení programu obdržel celkem 108 žádostí o poskytnutí dotace v celkové výši 33.556.582,47 Kč. Mám radost, že počet podaných i podpořených žádostí každým rokem stoupá.“ dodal Löffelmann.

Přehled konkrétních projektů v rámci Programu obnovy venkova naleznete zde, číslo usnesení 194/18/ZK

  

Ve Skalici oslavují patronku obce sv. Annu

10.7.2018 23:17 | Lenka Klimentová

Obec Skalice u České Lípy a Sbor dobrovolných hasičů Skalice u České Lípy pořádají Tradiční slavnost svaté Anny u příležitosti svátku patronky obce Skalice u České Lípy. Akce se koná v sobotu 21. července 2018 v centru obce a součástí je doprovodný program, kterému předchází mše svatá.

14:00 – 15:00 mše svatá v kostele sv. Anny ve Skalici
15:00 zahájení slavnosti starostou obce Jiřím Löffelmannem
15:10 – 16:00 zpěvák Marian Vojtko
16:00 – 16:10 vystoupení zábavného klauna
16:10 – 17:00 Michal David REVOVAL
17:00 – 17:10 dětská módní přehlídka REAS AGENCY
17:10 – 17:20 předání šeku v rámci 5. ročníku Skalické benefice
17:20 – 18:00 kapela BOOGIE MAN
18:00 – 18:10 dětské taneční vystoupení DANCE C.LOCK 7EVEN
18:10 – 19:00 kapela BOOGIE MAN
19:00 – 19:15 taneční skupina TUTTI FRUTTI
19:15 – 20:00 kapela BOOGIE MAN
20:00 – 21:00 kapela NAVOSTRO (skotský rock)
21:00 – 21:30 disco Petr Němec
21:30 – 23:00 SMOKIE REVIVAL, TINA TURNER, SUZI QUATRO

Pro děti maxi skluzavka (skákací hrad) po celý den, střelecká soutěž a od 16 do 18 hodin malování na obličej. Po celý den stánkový prodej, občerstvení, velký lunapark. Moderuje Petr Svoboda. VSTUP ZDARMA

       

Hezké setkání s mistry

8.7.2018 22:52 | Pavel Znamenáček

Výborně připravená akce Silesia Gasshuku v Karlově pod Pradědem, byla pro mnoho karatistů svátkem, jelikož trávili víkend karate s Hanshi Masaru Miurou 9. Dan , Sensei Paolo Lusvardim 8. Dan a Pavlem Znamenáčkem 6. Dan v krásném prostředí hotelu Kamzík. V připraveném prostředí od pořadatelů Karate Silesia Opava přineslo mnoho informací a zážitků.

Měl jsem tu čest opět sedět u stolu s těmito mistry a naslouchat důležitým informacím, za které moc děkuji.

14.7. proběhne na hradě Lipý tradiční Aggressive fest

1.7.2018 23:18 | redakce

Zveme všechny příznivce metalové a hardcorové hudby na tradiční festival na Vodním hradě Lipý v České Lípě - Aggressive fest open air 2018, 14.7.2018 od 15:00.

Na letošním ročníku vystoupí kapely: Poppy Seed Grinder, Horrible Creatures, Incarnate, Crippled Fingers, Diligence, Elysium, Purnama, Anthems a Arawn. Na místě bude stánek s jídlem i pitím a stánky s hudebním distrem. Vstupné je na místě 200,- Kč.

Tým SPORT RELAX vybojoval 28 medailí na Krajském přeboru

20.6.2018 22:14 | Pavel Znamenáček

Máme 11 krajských přeborníků!
11xzlato, 4xstříbro a 13xbronz

KARATE KLUB SPORT RELAX byl pověřen vedením ÚKSKe, aby dne 16.6.2018 organizoval v České Lípě Krajské přebory. "Myslím, že se nám to podařilo a již druhým rokem máme tuto čest pořádat KP v naší českolipské hale. Bohužel jsme tímto i ochuzeni o některé starty, jelikož organizace soutěže je velmi náročná a je potřeba každá ruka. Ale i tak jsme obstáli v silné konkurenci a s 28 medailemi jsme spokojeni. Některé výkony našich závodníků nás opět ujišťují, že jdeme po správné cestě," uvedl Pavel Znamenáček.

Děkujme městu Česká Lípa za podporu mládežnického karate a těm, kteří pomohli postavit a sklidit soutěž.

CHCEŠ SE STÁT ČLENEM ÚSPĚČNÉHO KLUBU? NEVÁHEJ A REZERVUJTE SI MÍSTO NA ZÁŘÍ - TEL.: 607525995. www.karate-znamenacek.cz
JSME SPORT RELAX- JSME TÝM 25 LET!!!

Výsledky

Kata 4xzlato, 2xstříbro a 7xbronz

1.místo sže 7kyu Pokorná Rozálie
1.místo sži 7kyu Najman Matyáš
2x1.místa juniorky a ženy Šinerová Adéla
2.místo junioři Janda Adam
2.místo master Pavlasová Božena
3.místo sže 7kyu Myšičková Tereza
3.místo muži Janda Adam
3.místo mži 10-11let Křesálek Jan
3.místo mži 10-11let Zítko Petr
3.místo junioři Vácha Pavel
3.místo junioři Fiala Jakub
3.místo ženy Pavlasová Božena

Kata tým 1xzlato, 1xstříbro a 2xbronz

1.místo muži Vácha, Janda a Fiala
2.místo junioři Vácha, Janda a Fiala
3.místo sže A:Znamenáčková, N.Pokorná a Klimplová
3.místo sže R.Pokorná, N.Myšičková a Nyklová

Kumite 6xzlato, 1xstříbro a 4xbronz

1.místo sže do 42kg Znamenáčková Adéla
1.místo muži BRH Klimeš Jan
1.místo juniorky do 48kg Šinerová Adéla
1.místo U21 do 68 kg Znamenáčková Barbora
2x1.místo U21 a muži do 57kg Havlík Filip
2.místo muži nad 84kg Klimeš Jan
3.místo mže do 35kg Pokorná Natálie
3.místo mže do 35kg Klimplová Vanesa
3.místo mži do 30kg Zítko Petr
3.místo muži BRH Havlík Filip

Pošlete svoji nominaci do soutěže Žena regionu

11.6.2018 23:01 | Andrea Fulková

Znáte někoho, kdo se ve svém volném čase obětuje pro druhé a zvládá své aktivity skloubit s péčí o rodinu? Málo se podle vás o těchto nevšedních ženách veřejně mluví? Změňte to! Zapojte se do neziskové soutěže Žena regionu a přihlaste svou kamarádku, maminku, sestru nebo třeba kolegyni z práce. Dokažte, že jejich obětavost a práce mají skutečně smysl. Máte ještě čas do 15. června.

„Samozřejmě podporuji aktivní ženy, které se věnují nejen charitativní činnosti, ale které podporují a motivují rozvoj ostatních ve všech oblastech. V našem kraji jsou ženy, které úspěšně podnikají, pracují s mládeží, sbírají ocenění ve sportu, působí v zájmových spolcích nebo třeba jsou platnými členkami ve sborech dobrovolných hasičů. Právě tyto ženy, které s radostí a často bez ohledu na sebe sama dělají to, co je baví, si zaslouží naši pozornost a ocenění,“ vysvětluje radní Radka Loučková Kotasová, která nad soutěží v Libereckém kraji převzala záštitu.

Devátý ročník celostátní soutěže s sebou nese několik novinek. Jednou z nich je omezení počtu účastnic v regionálních kolech na deset. Prvních deset příběhů nominovaných žen, které splní kritéria pro zařazení do projektu, postoupí do soutěže o prvenství v rámci regionálních kol. „Cílem je více se věnovat příběhům nominovaných žen a podrobně s nimi seznámit co nejširší veřejnost, přitáhnout k nim pozornost médií, eventuálních sponzorů i samosprávy,“ uvedla zakladatelka projektu Žena regionu Denisa Kalivodová.

Umístění jednotlivých soutěžících bude letos navíc zveřejněno vždy v rámci slavnostního vyhlášení regionálního kola v daném kraji. Do té doby bude výsledné pořadí účastnic tajné. Po vyhlášení výsledků každého regionálního kola bude výsledné pořadí nominovaných žen zveřejněno na webu projektu Žena regionu, ale bez uvedení přesného počtu hlasů. Absolutní vítězka pro celou Českou republiku bude vyhlášena v rámci slavnostního galavečera v Praze a stane se jí ta nominovaná žena, která získá nejvíce hlasů v rámci celé republiky. Současně se zveřejněním absolutní vítězky celostátního projektu budou odtajněny přesné počty hlasů, které soutěžící v jednotlivých regionech získaly.

Projekt Žena regionu pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR patří všem ženám, které svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji regionu, v němž žijí. O titul Žena regionu se mohou ucházet ženy v kategoriích: podnikání, politika a veřejná správa, vzdělávání, věda a výzkum, zdravotnictví a charitativní činnost, umění, kultura a sport.

Oceňte i vy obětavé ženy ve svém okolí a nominujte je do celonárodní soutěže do 15. června 2018. Formulář k vyplnění na internetových stránkách www.zenaregionu.cz.

Zdroj: s využitím tiskové zprávy Primeco
  

Město dalo nemocnici půl milionu na modernizaci pokojů v porodnici

4.6.2018 22:12 | Václav Šámal

Oddělení porodnice českolipské nemocnice obdrží od města dar ve výši 500 000 korun na modernizaci pokojů. Tuto částku schválili zastupitelé města na svém posledním zasedání.
Nemocnice s poliklinikou žádala město o jeden milion korun na rekonstrukci pokojů na gynekologicko-porodnickém oddělení, ale jelikož již v tomto roce šlo z městského rozpočtu do krajské nemocnice 550 000 Kč, bylo nyní schváleno dalších půl milionu.

„Letos jsme už nemocnici poskytli dotaci 550 tisíc korun na sociální služby poskytované na LDN občanům města, nyní je to dalších půl milionu korun. Nemocnice má svého vlastníka, kterým je Liberecký kraj, ten má zajistit kvalitní zdravotní péči a dobře vybavenou nemocnicí pro tuto spádovou oblast. Přesto jsme připraveni pomáhat a děláme to,“ uvedla starostka města Romana Žatecká.

V roce 2016 město darovalo nemocnici 500 tisíc na domácí porodní pokoj, v roce 2017 dotací 326 tisíc korun dofinancovalo registrované sociální služby poskytované na LDN. Město v současné době vede s nemocnicí jednání o finanční podpoře odborného zdravotního personálu, což bude zakládat další nároky na rozpočet města a tento bod je na programu jednání červnového zasedání zastupitelstva.
 

Jednu z cen soutěže Kalendář 2018 obdržel Liberecký kraj

4.6.2018 22:01 | Andrea Fulková

Letošní rok si připomínáme sto let od vzniku samostatného československého státu. Liberecký kraj k tomuto výročí vydal netradiční nástěnný kalendář, za který v celostátní soutěži s názvem Kalendář 2018 obdržel 1. místo v kategorii Podpora cestovního ruchu. Cenu tento týden na veletrhu Reklama Polygraf v Praze převzala radní Květa Vinklátová.

Kalendář 2018 je již zavedená celorepubliková soutěž, která hodnotí nejlepší z přihlášených kalendářů pro daný rok. Konkurence je vždy velká. Soutěží mezi sebou díla vydaná tuzemskými i zahraniční klienty v České a Slovenské republice. Cílem je, tak jako každoročně, ocenit výjimečné práce, a to nejen z pohledu vlastního polygrafického zpracování, ale i z hlediska originálního návrhu či společenského sdělení.

„Náš kalendář k Roku republiky uspěl, získali jsme 1. místo v kategorii Podpora cestovního ruchu. Zařazení do této kategorie mi zcela jasné není, ale rozhodovali skutečně renomovaní odborníci v oblasti typografie, grafiky, polygrafického zpracování a propagace. Porota ocenila, že jsme komplexním a originálním způsobem představili historii kraje,“ poznamenala Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Z oblastí zásadních pro Liberecký kraj se v kalendáři objevilo například lyžování, sklářství, turistika, architektura a industrializace. Z klíčových událostí to je vznik Československa a jemu předcházející Rumburská vzpoura, neblahá etapa obsazení republiky nacistickým Německem, osvobození Československa v roce 1945 a následný odsun německého obyvatelstva, znárodňování a kolektivizace, okupace v srpnu 1968, ale také Sametová revoluce a odchod sovětských vojsk i vstup do Evropské unie.

„Chtěli jsme obyvatelům a návštěvníkům Libereckého kraje připomenout historii, kterou prošel sever Čech od roku 1918. Z motivů v kalendáři jsme také udělali putovní výstavu, která od března příštího roku bude k vidění v deseti městech našeho kraje,“ dodává k záměru kraje radní Vinklátová.

Vítězné kalendáře soutěže vybrala odborná porota, která hodnotila přihlášené tiskoviny na základě celkové výtvarné úrovně řešení, originality a inovativního přístupu zpracování, efektivity marketingového sdělení, kvality polygrafického zpracování a také za společenský přínos (např. podpora sociální a společenské role, přínos pro rozvoj cestovního ruchu, podpora mladých tvůrců apod.). Hlavní cenu GRAND PRIX získal od poroty kalendář „Balet Národního divadla 2018“.

„Samozřejmě mě náš úspěch těší. Kalendář vyvolal velkou diskuzi a objevovaly se názory jak zcela odmítající jeho obsah, tak naopak oceňující pojetí a odvahu, se kterou jsme k tvorbě přistoupili. Zajímavé pro mě bylo, jaký velký rozdíl je mezi tím, když člověk čte jenom text a když ten text doplní obraz. Je to logické, z nakladatelské praxe to samozřejmě vím, ale v tomto případě, kdy jsme představovali komplikované dějiny v našem kraji, byl ten účinek mimořádný,“ doplňuje Květa Vinklátová.

Kraj vydal nástěnný kalendář ve spolupráci s grafikem Janem Bažantem, historiky třech krajských muzeí a oblastní galerie. Na dvanácti listech jsou v návaznosti na zásadní historické události posledních sta let vyobrazeny kreslenou formou vybrané momenty spjaté s naším regionem.
 

Karate klub SPORT RELAX se soustředil v italském letovisku Caorle

31.5.2018 21:43 | Pavel Znamenáček

Již čtrnáct let jezdí tým SPORT RELAX do italského letoviska Caorle, které bývá vždy plné aktivit a pohody. Letos vyrazila výborná parta 40 cvičenců, k tomu nám přálo počasí a bylo hodně legrace. Každý den jsme se aktivně scházeli u moře na ranní trénink, potom následoval hlavní dvouhodinový blok na písku i v moři a odpolední velmi pestrý trénink.

Vedení tréninků karate se ujal Pavel Znamenáček a Karin Znamenáčková vedla své svěřence aktivní chůzí, flexi bary a kruhovými tréninky.

Chutná plná penze v hotelu Gabriel, dobrá italská káva a zmrzlina, večerní procházky a relax, to je prostě SPORT RELAX v CAORLE. Karin a Pavel Znamenáčkovi děkují všem za krásně strávený čas. Kdo to chce zažít, pojeďte s námi v květnu 2019!

Rada pro vědu, výzkum a inovace v Libereckém kraji schválila vouchery na podporu inovačního podnikání

30.5.2018 22:26 | Jitka Mazalová Dvorská

Rada pro vědu, výzkum a inovace v Libereckém kraji (RVVI) je poradním orgánem Rady Libereckého kraje. Jejím úkolem je propojení akademické výzkumné a podnikatelské sféry s veřejnou správou, a dále navrhovat, podporovat a hodnotit nové projekty, které do budoucna pomohou zlepšit konkurenceschopnost Libereckého kraje. Již 7. jednání RVVI se konalo 29. května 2018 tentokrát v prostorách Evropského domu v Liberci, ve kterém sídlí i Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink.

Na začátku letošního roku RVVI doporučila Libereckému kraji rozšířit Regionální inovační program Libereckého kraje tak, aby bylo podpořeno ještě více žadatelů, kteří pracují na inovačním technickém či technologickém řešení. Nyní přišel kraj s konkrétními návrhy voucherů, které mají teď už zcela jasné obrysy. Jde o tzv. „startovací vouchery“, které pomohou nastartovat slibné podnikatelské záměry v technických oborech a přivést je do života. Další formou podpory by se měly stát „technologické vouchery“ určené k ověření technologického či technického řešení, otestování výsledků výzkumu v praxi, v reálných podmínkách. Současně bude Liberecký kraj i nadále poskytovat tzv. „inovační vouchery“, které podporují vznik spolupráce mezi firmami a výzkumnými týmy již šestým rokem. Návrh nové podoby Regionálního inovačního programu LK musí ještě odsouhlasit rada a zastupitelstvo kraje. Program by měl být vyhlášen na konci června, žádosti bude kraj přijímat do konce října 2018. Program a podmínky budou uveřejněny zde Regionální inovační program.

„Pro letošní rok máme v Regionálním inovačním programu na podporu inovací alokováno přes 3 mil. Kč. Tímto způsobem pomáháme rozvíjet perspektivní podnikatelské nápady a inovace s cílem zamezit odlivu podnikavých lidí z Libereckého kraje. Ale nejen tímto způsobem, od listopadu loňského roku funguje podnikatelský inkubátor Lipo.ink, který již zrealizoval řadu zajímavých akcí a je připraven inkubovat další nadějné nově vznikající firmy. Takže naši podporu mají všichni, kteří chtějí rozvinout své nápady do podoby podnikatelského záměru či start-upu,“ vysvětluje Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Dalším bodem jednání bylo udělení finanční podpory tzv. Asistenční voucher pro Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. určený na přípravu žádosti k projektu Centrum elektronové a fotonové optiky. O „asistenční vouchery“ mohou žádat veřejnoprávní subjekty až do 30. 11. 2018. Více zde: Asistenční vouchery.

Tato aktivita je hrazena z projektu "Smart akcelerátor Libereckého kraje", reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848.
  

Ve Cvikově vyroste díky Lučině nová květnatá louka

23.5.2018 21:24 | Ondřej Hampl

V České republice dlouhodobě kvůli zemědělskému zpracování půdy a nadměrnému používání dusíkatých hnojiv a pesticidů mizí z krajiny tradiční květnaté louky. Majitelé polí raději využijí půdu pro komerční účely, než aby se starali o přírodní luční kvítí. Louky jsou přitom důležitou součástí krajiny a znamenají pestrost a biodiverzitu, která je pro přírodu životně důležitá. Kvůli úbytku luk mizí z naší přírody motýli, hmyz i celé luční ekosystémy, což následně narušuje přirozený potravní řetězec i pro další živočichy jako jsou ptáci, drobní savci, hlodavci, plazi a obojživelníci, kterých z naší přírody také rapidně ubývá.

V posledních letech přece jenom místy nastává částečný obrat. Některá města, obce i někteří uvědomělí farmáři chtějí krajinu oživit a vrátit ji na některých pozemcích přirozený rozmanitý ráz. Začínají se více zajímat o možnost zakládat květnaté louky. K této iniciativě se rozhodla připojit a přispět také Lučina, která se dlouhodobě zajímá o pomoc přírodě a má nově motto „Ve vztahu s přírodou“. V rámci Májové kampaně se spojila s odborníkem a botanikem Ing. Bohumilem Bradnou, který se dlouhodobě věnuje problematice revitalizace tradičních luk. Pan Bradna je majitelem farmy Planta naturalis (Rostlina přírodní), která pěstuje přes 900 druhů přírodních lučních rostlin na semena, ze kterých se sestavují květnaté louky. Lučina se rozhodla reálně pomoci a iniciovala výsev jedné zbrusu nové louky o rozloze 1,5 ha nedaleko Cvikova na Českolipsku v Libereckém kraji.

„Touto iniciativou bychom chtěli upozornit na problematiku mizení tradičních květnatých luk z naší krajiny a alespoň trochu inspirovat lidi, aby i oni přírodě pomohli. Věřím, že nová louka ve Cvikově bude opravdu pestrá a rozmanitá, protože čím je louka pestřejší, tím je větší pravděpodobnost, že se bude líbit motýlům a včelám,“ říká Renata Burešová, brand manažerka značky Lučina.

Výsev nové květnaté louky proběhl v sobotu 21. dubna 2018 na pozemcích paní Šárky Melicherčíkové, která provozuje zážitkové centrum Fabrika Cvikov společně s Danielem Bednářem, který se bude o novou louku dlouhodobě starat. Výsev provedla FABRIKA CVIKOV s.r.o. pomocí vlastní těžké techniky. Pomohli i zaměstnanci Lučiny a influenceři, kteří se o přírodu dlouhodobě zajímají. Osivo Květnaté louky na střední půdu (Krajinářská mezofytní louka) speciálně pro tuto příležitost připravil pan Bohumil Bradna. Celý výsev nové květnaté louky financovala Lučina. Louka bude volně přístupná a postupně by podle pana Bednáře měly přibýt lavičky a turistické ukazatele, které k ní návštěvníky nasměrují.

Aby se myšlenka dostala mezi co nejširší publikum, zapojila Lučina do kampaně jednak zaměstnance Lučiny a také Báru Karpíškovou (Bjukitchen), Julianu Fischerovou (Maškrtnica), Terezu Váchalovou (terezen) a další influencerky, které se dlouhodobě zajímají o přírodu. Jejich úkolem bylo vlastnoručně vysít luční semínka, vše zdokumentovat pod #vevztahusprirodou a následně v rámci Májové výzvy veřejně pověřit jednoho ze svých přátel, aby vrátil přírodě lásku po svém.
 

Nejvýznamnější událost příjezdového cestovního ruchu – Travel Trade Day 2018 – se koná v Liberci

21.5.2018 21:21 | Renata Kasalová

Agentura CzechTourism společně s Libereckým krajem a za podpory Liberce hostí 81 cestovních kanceláří a touroperátorů z 19 zemí celého světa. Během dvoudenního programu incomingového workshopu Travel Trade Day určeného pro české podnikatele, zástupce krajů, regionů a institucí činných v cestovním ruchu probíhá více než 1000 individuálních jednání.

„Workshopy jsou koncipovány jako série předem sjednaných 12 minutových schůzek. Samotné akci předcházejí 5 denní fam tripy po vybraných regionech České republiky, kterých se většina zahraničních delegátů zúčastní. Program doplňují vzdělávací semináře k vybraným destinacím i prezentace agentury CzechTourism a jejích zahraničních zastoupení,“ představuje významnou akci ředitelka zahraničních zastoupení CzechTourism, Klára Vysloužilová. „Akce hostí delegáty jak z evropských trhů, tak třeba z Filipín, Thajska nebo Latinské Ameriky,“ doplňuje.

„Liberecký kraj představujeme jako region, kde mohou klienti cestovních kanceláří strávit velmi pestrou dovolenou. Představujeme se jednak jako region skla, bižuterie a kamenářství, a to přímo návštěvami u výrobců, ale také obchodníkům ukážeme možnosti kulturního a volnočasového vyžití jejich klientů,“ komentuje přístup kraje Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Liberecký kraj má rok od roku stoupající návštěvnost jak z tuzemska, tak také ze zahraničí. Největší podíl na návštěvnosti mají turisté z Německa, Polska, Slovenska, Holandska a Izraele. „Česká republika zaznamenala v posledních letech obrovský nárůst asijských návštěvníků. V naprosté většině však směřují jen do Prahy a Jižních Čech. Chceme toho využít a zařadit se mezi regiony, do kterých budou také směřovat. Víme, že právě pro tuto klientelu máme atraktivní téma, a to je sklo a bižuterie. Zájem jsme si ověřili při nedávné návštěvě Taiwanu, kde jsme byli s nabídkou u cestovních kanceláří úspěšní,“ doplňuje Vinklátová.

Travel Trade Day 2018 je tak další příležitostí, jak ukázat to nejlepší z Libereckého kraje přímo těm, kteří turisty vozí do České republiky.

„Dlouhodobě děláme maximum pro to, abychom zvýšili turistický potenciál Liberce, a o to více mě těší, že právě naše město je letos dějištěm tradičního Travel Trade Day. Lidé z branže budou moci poznat Liberec, udělat si na něj názor a poté jej ve světě propagovat skrze cestovní agentury a další instituce. Do budoucna bychom v Liberci rádi viděli více turistů z exotických zemí,“ dodává primátor Liberce Tibor Batthyány.

„Cílem unikátní akce je posilování příjezdového cestovního ruchu, podpora kýžené návštěvnosti v regionech České republiky, která ostatně každým rokem stoupá, a propagace destinační značky Česká republika v zahraničí,“ uzavírá za agenturu CzechTourism její ředitelka, Monika Palatková.