Kraj letos opět ocení nejlepší knihovny Libereckého kraje

Zprávička
Verze pro tisk |

Již potřetí vyhlásila Rada Libereckého kraje ocenění Nejlepší knihovna Libereckého kraje. Cílem soutěže, která se koná jednou za dva roky, je podpořit a ocenit práci městských a obecních knihoven. Výsledky budou vyhlášeny v úterý 11. prosince na Setkání knihovníků Libereckého kraje v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

„Ocenění je pro knihovny vyjádřením uznání za jejich činnost a také zásluhy o celkový rozvoj kulturního života v obci či městě. Liberecký kraj knihovnictví dlouhodobě podporuje. Důkazem naší dobré práce je to, že v kraji máme oproti jiným místům v republice opravdu solidní základnu kvalitních knihoven. Ocenil bych zejména práci knihovníků a knihovnic v malých obcích,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Hodnocení má jasná pravidla. Každá z pověřených knihoven v jednotlivých okresech – Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městská knihovna v České Lípě, Městská knihovna v Jablonci nad Nisou a Městská knihovna v Semilech – předloží hodnotící komisi tři návrhy.

Z nominací potom porota vybere vítěznou knihovnu z každého okresu, tedy čtyři knihovny za celý Liberecký kraj. Hodnotící komise je složena ze zástupců Libereckého kraje, Krajské vědecké knihovny a každé z pověřených knihoven. Porota se tento rok sešla nad nominacemi první říjnový den.

Mezi základní kritéria výběru patří například kvalita výpůjčních služeb, komunitní a společenská role knihovny v obci, prostory knihovny i aktivita jejích pracovníků. Při výběru knihoven pomáhá i fotodokumentace.

„Česká republika je „zemí knihoven“. Máme jednu z nejhustších knihovních sítí. Knihovny zřizují i velmi malé obce. Tato instituce je tam zázemím nejen pro výpůjčky knih, ale také často zázemím společenským, setkávacím, místem, kde probíhají nejrůznější kurzy, přednášky a besedy. Vážím si práce knihovnic a knihovníků bez ohledu na velikost knihovny a vážím si starostů obcí, kteří knihovnu ve své obci podporují,“ dodala členka rady kraje pro památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová.

Všechny nominované knihovny jsou pozvány na Setkání knihovníků Libereckého kraje, které se tento rok koná 11. prosince 2018 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. „Dvanáct nominovaných knihoven do poslední chvíle netuší, která z nich bude patřit do vítězné čtveřice,“ upřesnila Blanka Konvalinková, ředitelka liberecké knihovny.

Soutěž probíhá vždy poslední čtvrtletí každého roku a kromě Krajské vědecké knihovny ji organizuje Regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje. Každá ze čtyř oceněných knihoven obdrží od zástupců Libereckého kraje diplom a finanční odměnu ve výši 10.000 korun.

V roce 2016 cenu za Nejlepší knihovnu Libereckého kraje obdržely Místní lidová knihovna v Heřmanicích (za okres Liberec), Místní knihovna v Poniklé (za okres Semily), Obecní knihovna Rádlo (za okres Jablonec nad Nisou) a Místní knihovna v Zahrádkách (za okres Česká Lípa).
  

Další zprávičky

Byla jmenována nová tajemnice českolipského městského úřadu

18.1.2019 10:29 | Eva Markgrafová

Novou tajemnicí Městského úřadu Česká Lípa je Ing. Eva Bartoňová, která vyhrála výběrové řízení na tento post. Do funkce ji se souhlasem Reného Havlíka, ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, jmenovala starostka města Česká Lípa Jitka Volfová. Do pracovního poměru nastoupí Ing. Bartoňová od 1. února a vystřídá Ing. Josefa Zachrlu, který k 31. lednu rozvázal pracovní poměr s městem.

Eva Bartoňová se narodila v Turnově a mládí prožila v Železném Brodě. Po absolvování Gymnázia v Jablonci nad Nisou vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. V roce 1990 se s celou rodinou přestěhovala do České Lípy, kde dosud žije. Na českolipský městský úřad, kde už v 90. letech pracovala, přichází s bohatými profesními zkušenostmi. V letech 1990-1995 působila jako tajemnice Městského úřadu Česká Lípa. Následně pracovala pět let jako vedoucí odboru poradenství na českolipském Úřadu práce. V roce 2000 se stala náměstkyní hejtmana Libereckého kraje. V roce 2005 odešla pracovat na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na tomto ministerstvu pak ve vedoucích funkcích působila až do roku 2014. Do roku 2016 byla místopředsedkyní Českého statistického úřadu.
 

Občané České Lípy, zeptejte se hejtmana, Váš názor ho zajímá!

18.1.2019 10:16 | Jana Kočová

Hejtman Martin Půta pokračuje ve svých pravidelných cestách po kraji. Ve čtvrtek 24. ledna 2019 zavítá do České Lípy. Hejtmanský den začne setkáním se starostkou města Jitkou Volfovou, která provede Martina Půtu celým programem. Ten zakončí tradiční beseda s občany.

Program hejtmanského dne:

08:00 – 08:30 přivítání na radnici v České Lípě
08:45 – 09:30 Krofian CZ spol. s r.o. Dobranov
09:40 – 10:20 setkání s osadním výborem Dobranova
10:35 – 11:20 Gymnázium Česká Lípa
11:20 – 11:45 katastrální území Lada
11:45 – 13:15 Oběd v restauraci Morris Česká Lípa (Rada města Česká Lípa a Rada Libereckého kraje)
13:30 – 14:30 Partyzánská ul. – PO Sluneční Dvůr
14:30 – 15:00 silnice Česká Lípa – Kozly
15:15 – 15:50 Dům s pečovatelskou službou Česká Lípa – Dolní Libchava
16:00 – 17:00 Setkání s občany – Doo Bop Union

Máte hodinu volného času týdně a rádi někomu pomáháte ?

14.1.2019 13:02 | Petr Máška

Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s. ve spolupráci s Domovem důchodců a domem s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková organizace hledají dobrovolníky, kteří by se chtěli stát společníky pro seniory v DD a DPS Nové Zákupy č.p. 500.

Úlohou dobrovolníků je uplatnit svoje schopnosti při vytváření vztahu se seniory (komunikace, čtení, ruční práce, hry, procházky apod.). V případě vašeho zájmu se můžete přihlásit telefonicky na tel. 777 088 871 nebo E-mail: petr.maska@adra.cz. Bližší informace získáte na www.adraceskalipa.cz nebo na facebooku: ADRA Česká Lípa.

Ing. Petr Máška, vedoucí pobočky ADRA, o.p.s. Česká Lípa
Ing Jaromír Misík, ředitel DD a DPS Nové Zákupy, p.o.


 

Liberecký kraj vyhlašuje tradiční soutěž Zlatý erb o nejlepší webové stránky měst a obcí

10.1.2019 20:23 | Filip Trdla

Liberecký kraj ve spolupráci se spolkem Český zavináč vyhlašuje krajské kolo 21. ročníku soutěže Zlatý erb (www.zlatyerb.cz). Soutěž je určena městům a obcím Libereckého kraje, které mají oficiální webové stránky, elektronické služby nebo turistické webové prezentace. Obce a města se do soutěže mohou hlásit do 25. ledna 2019.

„Smysl soutěže spočívá nejen ve srovnání webů jednotlivých měst a obcí, ale jejich webmasterům a provozovatelům poskytuje také užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování,“ uvedla členka rady kraje Radka Loučková Kotasová, jejíž resort krajské kolo soutěže organizuje.

Vítězům jednotlivých kategorií krajských kol bude zajištěn vstup zdarma na konferenci ISSS v Hradci Králové a na odborné semináře zaměřené na hodnocení webů a s tím spojenou problematiku. Soutěž je organizována v krajských kolech a v navazujícím celostátním kole. Kraje sestavují odbornou porotu, která hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí. Veškeré další informace jsou uvedeny v propozicích soutěže (k dispozici na www.zlatyerb.cz). Účast v soutěži je pro města a obce zdarma.

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:

a) nejlepší webové stránky města
b) nejlepší webová stránka obce
c) Smart City a nejlepší elektronická služba

V celostátním kole bude udělena také cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci. Mimo měst a obcí mohou soutěžit i kraje, organizace turistického managementu a turistické atraktivity, jakou jsou hrady, zámky či muzea.

Jak se soutěže zúčastnit?
Krajského kola soutěže Zlatý erb se mohou zúčastnit města a obce kraje se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami a turistickými webovými prezentacemi. Formulář přihlášky do soutěže je k dispozici na webové stránce soutěže www.zlatyerb.cz.

Uzávěrka příjmu přihlášek je stanovena na 25. 1. 2019 do 14:00 hod., porota zahájí své hodnocení 28. 1. 2019. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Zlatý erb se bude konat 25. března 2018 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje.
 

Od nového roku spravuje KORID LK všechny elektronické peněženky na platných kartách Opuscard. Cestující o svoje peníze nepřijdou

7.1.2019 18:07 | Filip Trdla

Na konci roku 2018 se dohodli stávající vydavatelé elektronických peněžních prostředků o převodu finančních zůstatků na kartách Opuscard na transparentní účet krajské společnosti KORID LK. Završil se tak téměř roční proces vyjednávání s dopravci ČSAD Česká Lípa, ČSAD Liberec, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a TD BUS (nástupce společnosti BusLine, a. s.).

Držitelé karet se o své zůstatky nemusí obávat. I pokud by některý z dopravců v kraji ukončil svoji činnost, jako se například stalo v Ústeckém kraji v případě TD BUS. Chci ubezpečit občany, že Liberecký kraj jako objednatel veřejné dopravy a garant systému OPUSCARD/IDOL bude finanční zůstatky prostřednictvím společnosti KORID LK spravovat a cestující tak o své peníze nepřijdou. Tímto postupem chceme také předejít problémům, které by se vyskytly v případě insolvence některého z dopravců,“ uvedl hejtman Martin Půta. 

Elektronická peněženka na kartě Opuscard je nástrojem pro bezhotovostní úhradu jízdného v dopravních prostředcích zahrnutých do Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL). Držitelé karty si dobíjí kredit v příměstských autobusech nebo v informačních kancelářích dopravců a poté při zakoupení jízdenky kartou Opuscard mohou cestovat na jednu jízdenku s přestupy mezi všemi dopravními prostředky včetně MHD v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě a Turnově. Navíc získají oproti běžné ceně jízdenky uhrazené hotovostí 20 % slevu. 

KORID LK je již od září 2018 jediným vydavatelem elektronických peněžních prostředků na všech nově vydaných kartách. „Našim hlavním cílem bylo sjednotit správu všech i dříve vydaných karet pod jeden subjekt a tím zjednodušit držitelům karet Opuscard postup při řešení problémů s kartou. Veškeré důležité informace, například o zůstatku či vybíjení elektronické peněženky, tak zákazník získá i jinde než jen u svého původního kmenového dopravce,“ vysvětlil Jiří Hruboň, ředitel společnosti KORID LK. 

KORID LK a Liberecký kraj vyzývají držitele osobních karet Opuscard (se jménem a fotografií) vydaných před 1. zářím 2018, aby při nejbližší návštěvě kterékoli informační kanceláře dopravců, Zákaznického centra v Evropském domě či ve Frýdlantské ulici v Liberci (např. při zakoupení časového kupónu nebo dobití elektronické peněženky), podepsali informovaný souhlas s postoupením původní žádosti/smlouvy, kterou uzavírali při vydání karty Opuscard s původním dopravcem, na KORID LK.

Po podpisu bude karta v úrovni fotografie opatřena hologramem. Formulář je k dispozici na libovolném kontaktním místě OPUSCARD/IDOL a je možné si jej stáhnout v elektronické podobě i z webu www.opuscard.cz a pak ho vyplněný a podepsaný přinést. „Toto je vhodné u dětí mladších 15 let, kde je nutný souhlas zákonného zástupce. Držitelů anonymních karet bez fotografie se toto opatření netýká, protože žádný předchozí souhlas nedávali,“ dodal Hruboň. 

Statistiky:
Počet karet, kterých se převod týká: 158.000
Počet karet užitých alespoň jednou v měsíci: 90.000
Počet karet s nenulovým zůstatkem na kartě: 68.000
Průměrná výše zůstatku na elektronické peněžence: 114 korun
Nejvyšší zůstatek na kartě: 2.971 korun (maximum jsou 3.000 korun)
Celkový objem spravovaných zůstatků: 7,8 milionu korun
Měsíční objem pohybů na elektronických peněženkách: 5,5 milionu korun

Reprezentantka Barbora Znamenáčková bude zápasit v Indii

7.1.2019 09:51 | Pavel Znamenáček

Pavel Znamenáček hlavní trenér SPORT RELAX a reprezentantka ČR Barbora Znamenáčková letí jako jediní Češi do Indie. Toto pozvání od mistra Rajeev Sinha, šéfa indické federace tradičního karate nás opravdu těší.

Profesionální liga karate se tam rozjíždí a my budeme u toho. Pravidla zápasů jsou odlišná od těch sportovních a jedna ze zajímavostí jsou úderové testy. V zápase se hodně používají kopy a přehozy. Odlétáme 7. ledna a vracíme se 22.1. 2019. Mezitím budou probíhat zápasy v Bengaluru s výběrem 6ti družstev, kde startují vždy 4 muži a 1 žena. Finále vyvrcholí v Delhi. Po návratu budeme informovat.

Rekonstrukce krajských silnic budou pokračovat i v příštím roce. Kraj vybral další zhotovitele

20.12.2018 10:23 | Filip Trdla

Liberecký kraj vybral další čtyři zhotovitele rekonstrukce krajských silnic na rok 2019. Nových vozovek se dočkají řidiči v Rychnově u Jablonce nad Nisou, Koberovech, Skuhrově a v Jenišovicích. Kraj již také zná firmy, které opraví sedm komunikací za 82,2 milionu korun. V příštím roce plánuje Liberecký kraj na rekonstrukce silnic vynaložit z vlastního rozpočtu minimálně 300 milionů korun. Včetně státních a evropských dotací se na obnovu silnic vynaloží zhruba 900 milionů.

„Na příští rok chceme vyčlenit ze svého rozpočtu na rekonstrukce krajských silnic stejnou částku jako letos, tedy 300 milionů korun. Celkový objem peněz vynaložených na opravy komunikací, doufám, doplní také očekávaná podpora ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zde předpokládáme dotaci ve výši 178 milionů korun. O finančním příspěvku ve výši 4 miliard korun pro všechny kraje se stále jedná s Vládou České republiky,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Rada Libereckého kraje na svém včerejším jednání rozhodla o výběru dodavatelů čtyř veřejných zakázek na rekonstrukce krajských silnic v celkovém objemu 54,4 milionu korun. Jedná se o rekonstrukci silnice III/28713 Radoňovice – Rychnov nad Nisou, III/28735 Jistebsko–Skuhrov, II/282 Koberovy a silnice III/28727 Jenišovice–Roudný. Smlouvy již kraj podepsal s dodavateli prací za celkem 27,8 milionu korun. Jedná se o opravy silnice II/286 Dolní Vítkovice – Na Starém Mlýně, silnice III/28711 Pulečný–Klíčnov a rekonstrukce mostu přes potok ve Frýdlantu–Větrově.

„Oproti předpokládaným cenám v zadávacích dokumentacích došlo k úspoře 5,8 milionu korun. I přesto, že Liberecký kraj zahájil výběrová řízení s dostatečným předstihem, nabídek bylo méně než v předešlých letech,“ dodal Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek. Nejnižší nabídky se pohybují nad hodnotu 90 % předpokládané ceny veřejné zakázky. Před dvěma lety dosahovaly nejnižší nabídky u prvních zahajovaných řízení hodnoty až 67 % předpokládané ceny. Další výběrová řízení budou zahájena začátkem příštího roku.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 je na rekonstrukce krajských silnic vyčleněna částka 100 milionů korun s tím, že v průběhu příštího roku se předpokládá její navýšení minimálně na 300 milionů. „Zhruba 40 milionů jsme uspořili v rámci oprav v letošním roce. Tyto finanční prostředky jsme již převedli na opravy silnic pro příští rok,“ vysvětlil Pieter.

O získání dalších finančních prostředků bude kraj usilovat zejména u Státního fondu dopravní infrastruktury a Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci kterého kraj plánuje zahájení oprav páteřních silnic Mimoň–Ralsko, Turnov–Příšovice, Doksy–Dubá a Česká Lípa – Dobranov. V lednu kraj plánuje vypsání dalších zakázek v minimálním objemu 70 milionů korun. Nový zhotovitel se bude hledat na rekonstrukce silnice III/27247 Liberec (Machnín), III/28211 a III/28212 Koberovy–Loučky–Besedice, silnice III/27926 Kacanovy, kde dojde k opravě propustku. Kraj také vypíše výběrová řízení na rekonstrukci mostu přes náhon v Zákupech, silnici III/2895 Roztoky u Semil – Helkovice – křižovatka se silnicí II/289 a silnici III/28215 Vrát.
 

V Libereckém kraji zemřelo na silnicích méně lidí

12.12.2018 15:15 | redakce

Do konce listopadu letošního roku vyšetřovala Policie na území České republiky celkově 96 355 dopravních nehod. Při těchto nehodách přišlo o život 514 osob. Tento počet představuje výrazné meziroční zvýšení. Obětí nehod je v republice o 57 více než za stejné období v loňském roce. V Libereckém kraji je trend opačný. Výrazně méně usmrcených. Méně je těžce a lehce zraněných.

Za prvních 11 měsíců byla Policie ČR v Libereckém kraji volána k celkem 4 164 dopravním nehodám. To představuje sice nárůst o celých 104 nehod, následky však byly nižší. O život na silnicích v Libereckém kraji přišlo 17 osob, dalších 84 bylo zraněno těžce a 1 148 lehce. „Meziročně došlo k poklesu o 4 usmrcené, 2 těžce a 1 lehce zraněnou osobu. Mezi příčinami opět dominovala nepřiměřená rychlost společně s nesprávným způsobem jízdy. Nejvíce nehod způsobili řidiči motorových vozidel. Nepatrně klesly nehody způsobené dětmi v roli chodce a cyklisty,“ uvádí Vlasta Suchánková, vedoucí oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství PČR Libereckého kraje.

Nejvíce usmrcených eviduje opět Českolipsko, kde přišlo o život 10 lidí, 5 osob zemřelo při nehodách na Liberecku. Meziroční snížení obětí dopravních nehod hlásí Semilsko. Kde zemřely od začátku roku 2 osoby. Na Jablonecku drží od začátku roku nulu usmrcených a hlásí také výrazný pokles zraněných osob. Nejvíce nehod v kraji zavinili řidiči motorových vozidel – celkem 3 130. Zvěř a domácí zvířata byly viníky 746 nehod, zde naopak evidujeme nárůst o 111 případů. Řidiči nemotorových vozidel zapříčinili 181 nehod, meziročně o 42 více. Chodci byli označeni za viníky v 41 případech, zde došlo naopak oproti loňskému roku k poklesu o 3 nehody. Ve 29 případech byla na vině závada pozemní komunikace. Alkohol či drogy asistovaly u 261 nehod, to je ve srovnání s rokem 2017 více 23 případů. O život vlivem těchto nehod přišly dvě osoby. V loňském roce zaznamenaly statistiky touto dobou již 5 mrtvých.

Liberecký kraj v prevenci nejvíce investuje do dopravní výchovy dětí. V Letošním roce podporoval jak samotné akce ve školách tak i provozovatele dětských dopravních hřišť. V příštím roce plánuje kraj více působit ve školách a zapojit pedagogy. „Již v loňském roce jsme se pustili do projektu, kdy se snažíme téma bezpečnosti dostat více do škol a také mezi rodiče. S našimi partnery se podařilo vyrobit řadu pomůcek, realizovat semináře a navštěvovat školy s naším programem. V projektu budeme pokračovat i v roce 2019,“ dodává Marek Pieter, náměstek hejtmana pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Mezi tradiční aktivity kraje patří také kurzy pro motocyklisty, semináře pro středoškoláky nebo prezentace pro veřejnost. I tyto projekty hodlá kraj v příštím roce opakovat. „Kurzy pro motocyklisty jsou velmi žádané. V posledních letech také probíhalo jejich vyhodnocení, které ukázalo, že jsou pro účastníky skutečným přínosem. V příštím roce plánujeme minimálně 5 dalších kurzů. Jeden z nich bude pro učitelé autoškol,“ uvádí Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.
 

Tip na vánoční dárek: poukaz na kurz TEEN pro mladé řidiče!

10.12.2018 19:04 | Autodrom Sosnová

Autodrom Sosnová ve spolupráci s asociací center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR přichází s novinkou – výukou bezpečného řízení pro čerstvé držitele řidičského průkazu. V osmi centrech bezpečné jízdy po celé republice nabízí za zvýhodněnou jednotnou cenu Kurz Teen zahrnující teoretickou přípravu i praktický trénink správných postupů při krizových situacích.

Kurz Teen je určen pro řidiče mladší 25 let, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění sk. B. Začínající řidič nemá po absolvování základního výcviku v autoškole dostatek zkušeností, zručnosti, a bohužel někdy ani znalostí, jak řešit rutinní i složitější situaci za volantem. Kurz Teen přináší pokračování výcviku základní praxe a vzdělávání, které v rámci krátké přípravy v autoškole nebylo možné, či pro čerstvého držitele řidičského průkazu mohlo být příliš abstraktní.

V první části kurzu se mladí řidiči dozvědí o aktivní a pasivní bezpečnosti, ve druhé získají poznatky o technice a fyzice jízdy a připraví se na praktickou část. Zaměřuje se také na psychologické aspekty zvládání smyků a jejich prevenci, včetně zvládání krizových situací. Teoretická část probíhá za výkladu instruktora, diskuze s klienty a projekce krátkých tematických videoukázek. Praktická část se věnuje nácviku různých situací, které mohou řidiče potkat. Centra jsou vybavena kluznými plochami s vodními překážkami a dalšími prvky. Na nich si mladí řidiči mohou natrénovat například krizové brzdění v různých rychlostech a na rozdílných površích, reakci vozidla při průjezdu prudkou zatáčkou, zvládnutí smyku a další krizové momenty, které je mohou potkat na silnicích. 

Zvýhodněná cena Kurzu Teen je 2.890 Kč. Můžete ho pořídit prostřednictvím dárkového poukazu a obdarovat své blízké nevšedním, ale velmi užitečným vánočním dárkem! Bližší informace a objednávky na www.kurzteen.cz. Kurz je možné poté absolvovat v průběhu celého roku na polygonu v Sosnové u České Lípy.
 

SPORT RELAX na Vánoční ceně uspěl

4.12.2018 22:26 | Pavel Znamenáček

Do Mladé Boleslavi odcestovali naši borci, aby zachovali úspěšnou tradici a podpořili naší oblíbenou soutěž. Opět jsme si odvezli cenné kovy 1x zlato a 3x bronz. Výborně se vedlo Janu Křesálkovi, když vybojoval cenné zlato v kata starší žáci, Jakub Burian potom bral ve stejné kategorii bronz.

Dorostenec David Minárik vybojoval na ,,Vánočce“ cenný bronz.a jeho klubový kolega Sodkherlen Ulziiorshikh vybojoval 3. místo v kumite -70 kg

Bohužel organizátor oznámil, že to byla poslední Vánočka a to je nám moc líto.

Krajský zástupce při Evropské unii se v Bruselu setkal s prvním místopředsedou UEFA

4.12.2018 22:22 | Filip Trdla

Zástupce Libereckého kraje při Evropské unii Pavel Branda se ve středu 28. listopadu účastnil konference Evropské fotbalové asociace (UEFA) a Evropského výboru regionů. Ve své prezentaci se zaměřil na malé přeshraniční sportovní projekty, kdy na konkrétních příkladech z Euroregionu Nisa ilustroval jejich význam pro rozvoj mezilidských přeshraničních kontaktů.

V rámci konference nazvané „Role sportu jako nástroje na podporu růstu, sociálního začleňování a solidarity v evropských regionech“ se Pavel Branda setkal také s prvním místopředsedou UEFA panem Karlem-Erikem Nilssonem. „Krátce jsme spolu hovořili o roli malých klubů, kde většina práce stojí na dobrovolnících, a také o roli regionů a obcí v podpoře sportu,“ vysvětlil Pavel Branda. 

Cílem konference bylo poukázat na sport jako na důležitou oblast pro rozvoj území s tím, že by bylo vhodné jej začlenit mezi prioritní oblasti podporované z evropských strukturálních a investičních fondů v novém programovém období po roce 2020. Konference se za Fotbalovou asociaci České republiky zúčastnil její generální sekretář Rudolf Řepka.


 

Šachisté z Partyzánky vítězí

3.12.2018 18:37 | Jana Jínová

Novoborský DDM Smetanka poskytl příjemné zázemí pro boje čtyřčlenných šachových týmů škol Českolipska. Naše tři "modré" týmy absolutně ovládly obě věkové skupiny.

V kategorii 1. stupně jsme mezi osmi družstvy vybojovali zlato i stříbro. Zde se nám trochu na paty tlačil tým z novoborských Arnultovic, ale v posledním kole jsme dokázali, že umíme víc. Super výkon podali naši starší, když získali 23 z 24 možných bodů (a ta jediná prohra byla "na čas"!). Tím nechali školy z Nového Boru a Kamenického Šenova bodově daleko za sebou. Gratulujeme všem 12 hráčům k velkému úspěchu a přejeme hodně štěstí v únorovém KP v Liberci. 

Liberecký kraj podporuje zadržování vody v krajině. V Dolním Vítkově vzniknou nové tůně

2.12.2018 22:29 | Filip Trdla

Liberecký kraj podpořil z Dotačního fondu projekt na vybudování drobných vodních ploch. V Dolním Vítkově vzniknou dvě nové tůně o celkové výměře 839 m2. Projekt za 215 tisíc korun pomůže zachovat mokřadní druhy rostlin či živočichů a udržet vodu v krajině.

„Již v minulém roce jsme nechali zpracovat studii, která měla nalézt možnosti, jak podpořit zdroje povrchové vody v povodí Václavického potoka, v území ohroženém ztrátou podzemních vod vlivem těžby v povrchovém dole Turów na polském území. V rámci této studie jsme ve spolupráci s vlastníky pozemků navrhli realizaci vhodných opatření, jako jsou revitalizace regulovaných toků, obnova mokřadů, zachycení vody z meliorací, stavba drobných vodních nádrží a tůní. Cílem Libereckého kraje je zejména udržet vodu v krajině a pomoci nejen přežít vzácným živočichům a rostlinám, ale i podpořit širší ekologické funkce krajiny,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen rady Libereckého kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Kromě zadržení vody přispěje projekt k zachování vodních a mokřadních druhů rostlin a chráněných živočichů. Tůně v Dolním Vítkově vzniknou s pozvolným sklonem břehů, který umožňuje rozvoj vodních rostlin. Maximální hloubka tůní je 1,5 metru. Pozvolně vybudované dno pomůže rostlinám a živočichům tůně postupně osídlit. Do budoucna se nepočítá s vysazením ryb. Tůně budou odděleny od přilehlé pastviny a nebude sem umožněn přístup hospodářským zvířatům.

Celkové náklady na projekt činily 215 tisíc korun, Liberecký kraj poskytnul dotaci ve výši 150 tisíc. Investorem je vlastník pozemků zemědělec Ing. Štěpán Brodský. Budování a obnova mokřadů, tůní a drobných vodních nádrží napravuje odvodnění krajiny, ke kterému došlo v minulosti. Umělé vysušení mokřadů zvyšuje dopady extrémních klimatických jevů, jako je sucho či přívalové deště.

„Vznik vodních a mokřadních ploch je nutné podpořit ve výrazně větším měřítku. Do budoucna hodlá Liberecký kraj v této činnosti zodpovědně pokračovat. Považujeme zadržení vody v krajině za jeden z prvořadých úkolů našeho resortu,“ uzavřel Jiří Löffelmann.

Kontaktní osoba pro podání informací týkajících se technických a odborných parametrů projektu:
Martin Dušek – zástupce investora, tel. 724 166 133, e-mail: martin.dusek72@gmail.com

 

Liberecký kraj vyhlašuje v rámci veletrhu Euroregion Tour 2019 soutěž pro studenty

28.11.2018 17:39 | Filip Trdla

Již 19. ročník veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour představí převážně tuzemské destinace ve dnech 15.–16. března 2019 v Eurocentru v Jablonci nad Nisou. Záštitu nad letošním ročníkem veletrhu převzala generální ředitelka agentury České centrály cestovního ruchu CzechTourism, Monika Palatková.

Liberecký kraj vyhlašuje v rámci hlavního tématu Řemeslná a zážitková turistika soutěž pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol na téma „Zážitková turistika s využitím tradičního řemesla v cestovním ruch dané destinace“.

Úkolem studentů je vytvořit prezentaci na zadané téma s uvedenými příklady zážitkového turismu ve spojení s místním řemeslem a regionálními produkty. Kde si můžete vyzkoušet výrobní postupy na vlastní kůži nebo ochutnat místní speciality? Pořádají se v dané destinaci jarmarky nebo podobné akce pro veřejnost podporující regionální produkty? Liberecký kraj věří, že studenti přijdou s nápady, jak pozdvihnout propagaci daného tématu a přilákají nové návštěvníky.

Soutěž je určena pro týmy 2–6 studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol ve dvou kategoriích:
• 1. kategorie – střední školy
• 2. kategorie – vyšší odborné a vysoké školy

Vítězné týmy obou kategorií získají POUKAZ NA ÚNIKOVOU HRU – PROJECT ESCAPE v Jablonci nad Nisou (www.projectescape.cz) a k tomu další věcné ceny od partnerů. Způsob zpracování je libovolný, maximální délka prezentace je 10 minut. Zástupci soutěžního týmu představí soutěžní dílo v rámci odborného programu pro školy právě při veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour dne 15. března 2019.


  

Vozíčkáři se dostanou do expozice v českolipském klášteře

20.11.2018 22:20 | Lenka Klimentová

V závěru letošního října instalovali šikmou schodišťovou plošinu SP-STRATOS pro vozíčkáře a současně s tím přibyly i dvě nájezdové rampy na vchodové schodiště do budovy. Bezbariérově zpřístupněné expoziční prostory Vlastivědného muzea a galerie na hlavní budově areálu kláštera v České Lípě je tak otevřeno imobilním lidem.

Účelem bylo zpřístupnit pro vozíčkáře přírodovědné a historické, stálé expozice Českolipska v druhém nadzemním podlaží hlavní budovy kláštera. „V minulosti byli do těchto expozic vozíčkáři ručně vynášeni,“ upozornil ředitel Muzea a galerie v České Lípě, Zdeněk Vitáček.

„Snažíme se, aby byly všechny naše příspěvkové organizace přístupné i pro hendikepované spoluobčany. Samozřejmě, v památkově chráněných objektech není jednoduché najít řešení, které je přijatelné i z hlediska památkové péče, ale postupně se nám to daří. Jsem ráda, že nyní i do expozic umístěných ve vyšších patrech Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě budou moci lidé na vozíku bez velkých omezení,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Náklady v celkové výši 330 669 korun pokryl mimořádný investiční příspěvek z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 300 000 korun a 30 669 korun zaplatilo z investičního fondu českolipské muzeum. Instalací plošiny a nájezdových ramp zpřístupnili prostory a expozice pro handicapované návštěvníky - vozíčkáře. Muzeum a jeho zřizovatel mají dle platného zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy povinnost zpřístupňovat sbírkové předměty veřejnosti prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav a součástí této veřejnosti jsou i naši handicapovaní spoluobčané - vozíčkáři.