Hlasujte pro krajský nástěnný kalendář v celostátní soutěži

Zprávička
Verze pro tisk |

Svůj unikátní nástěnný kalendář, vydaný u příležitosti 100. výročí založení Československa, přihlásil Liberecký kraj do celostátní soutěže „Kalendář 2018“. Kromě odborné poroty, která bude posuzovat celkovou výtvarnou úroveň řešení, originalitu a inovativní přístup zpracování, kvalitu polygrafického zpracování a společenský přínos, může v soutěži do 23. dubna 2018 hlasovat také veřejnost. A to prostřednictvím webu http://kalendarroku.cz/soutez/hlasovani.

Kalendář vyšel v nákladu 2 000 kusů a v současné době je téměř rozebraný. „Setkali jsme se s mimořádným zájmem veřejnosti. Dokonce máme reakce z některých škol, že jej po jednotlivých listech využívají jako pomůcku pro názornou výuku o stěžejních okamžicích dějin a jejich dopadu na území našeho kraje. Věřím, že díky výbornému výtvarnému zpracování Jana Bažanta a díky tomu, že kalendář nese řadu informací zpracovaných historiky našich muzeí, zůstane i po uplynutí roku součástí archivů nejen rodin,“ komentuje zájem o kalendář Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Na dvanácti listech jsou v návaznosti na zásadní historické události posledních sta let vyobrazeny vybrané momenty spjaté s naším regionem. „Chtěli jsme především obyvatelům Libereckého kraje připomenout historii, kterou prošel sever Čech od roku 1918. Z motivů v kalendáři jsme také udělali putovní výstavu, která je od března k vidění v deseti městech našeho kraje. Tam také nabízíme poslední výtisky kalendáře,“ doplňuje Květa Vinklátová.

Na obsahu kalendáře pracovali, kromě radní Květy Vinklátové, také kurátoři a historikové třech krajských muzeí a galerie, jmenovitě Markéta Kroupová, Alžběta Kulíšková, Ladislav Smejkal, Lubor Lacina, David Marek a Tomáš Cidlina.

Z oblastí zásadních pro Liberecký kraj se v kalendáři objevilo lyžování, sklářství, turistika, architektura a industrializace. Z klíčových událostí to je vznik Československa a jemu předcházející Rumburská vzpoura, neblahá etapa obsazení republiky nacistickým Německem, osvobození Československa v roce 1945 a následný odsun německého obyvatelstva, znárodňování a kolektivizace, okupace v srpnu 1968, ale také Sametová revoluce a odchod sovětských vojsk i vstup do Evropské unie.
 

Další zprávičky

Tip na vánoční dárek: poukaz na kurz TEEN pro mladé řidiče!

10.12.2018 19:04 | Autodrom Sosnová

Autodrom Sosnová ve spolupráci s asociací center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR přichází s novinkou – výukou bezpečného řízení pro čerstvé držitele řidičského průkazu. V osmi centrech bezpečné jízdy po celé republice nabízí za zvýhodněnou jednotnou cenu Kurz Teen zahrnující teoretickou přípravu i praktický trénink správných postupů při krizových situacích.

Kurz Teen je určen pro řidiče mladší 25 let, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění sk. B. Začínající řidič nemá po absolvování základního výcviku v autoškole dostatek zkušeností, zručnosti, a bohužel někdy ani znalostí, jak řešit rutinní i složitější situaci za volantem. Kurz Teen přináší pokračování výcviku základní praxe a vzdělávání, které v rámci krátké přípravy v autoškole nebylo možné, či pro čerstvého držitele řidičského průkazu mohlo být příliš abstraktní.

V první části kurzu se mladí řidiči dozvědí o aktivní a pasivní bezpečnosti, ve druhé získají poznatky o technice a fyzice jízdy a připraví se na praktickou část. Zaměřuje se také na psychologické aspekty zvládání smyků a jejich prevenci, včetně zvládání krizových situací. Teoretická část probíhá za výkladu instruktora, diskuze s klienty a projekce krátkých tematických videoukázek. Praktická část se věnuje nácviku různých situací, které mohou řidiče potkat. Centra jsou vybavena kluznými plochami s vodními překážkami a dalšími prvky. Na nich si mladí řidiči mohou natrénovat například krizové brzdění v různých rychlostech a na rozdílných površích, reakci vozidla při průjezdu prudkou zatáčkou, zvládnutí smyku a další krizové momenty, které je mohou potkat na silnicích. 

Zvýhodněná cena Kurzu Teen je 2.890 Kč. Můžete ho pořídit prostřednictvím dárkového poukazu a obdarovat své blízké nevšedním, ale velmi užitečným vánočním dárkem! Bližší informace a objednávky na www.kurzteen.cz. Kurz je možné poté absolvovat v průběhu celého roku na polygonu v Sosnové u České Lípy.
 

SPORT RELAX na Vánoční ceně uspěl

4.12.2018 22:26 | Pavel Znamenáček

Do Mladé Boleslavi odcestovali naši borci, aby zachovali úspěšnou tradici a podpořili naší oblíbenou soutěž. Opět jsme si odvezli cenné kovy 1x zlato a 3x bronz. Výborně se vedlo Janu Křesálkovi, když vybojoval cenné zlato v kata starší žáci, Jakub Burian potom bral ve stejné kategorii bronz.

Dorostenec David Minárik vybojoval na ,,Vánočce“ cenný bronz.a jeho klubový kolega Sodkherlen Ulziiorshikh vybojoval 3. místo v kumite -70 kg

Bohužel organizátor oznámil, že to byla poslední Vánočka a to je nám moc líto.

Krajský zástupce při Evropské unii se v Bruselu setkal s prvním místopředsedou UEFA

4.12.2018 22:22 | Filip Trdla

Zástupce Libereckého kraje při Evropské unii Pavel Branda se ve středu 28. listopadu účastnil konference Evropské fotbalové asociace (UEFA) a Evropského výboru regionů. Ve své prezentaci se zaměřil na malé přeshraniční sportovní projekty, kdy na konkrétních příkladech z Euroregionu Nisa ilustroval jejich význam pro rozvoj mezilidských přeshraničních kontaktů.

V rámci konference nazvané „Role sportu jako nástroje na podporu růstu, sociálního začleňování a solidarity v evropských regionech“ se Pavel Branda setkal také s prvním místopředsedou UEFA panem Karlem-Erikem Nilssonem. „Krátce jsme spolu hovořili o roli malých klubů, kde většina práce stojí na dobrovolnících, a také o roli regionů a obcí v podpoře sportu,“ vysvětlil Pavel Branda. 

Cílem konference bylo poukázat na sport jako na důležitou oblast pro rozvoj území s tím, že by bylo vhodné jej začlenit mezi prioritní oblasti podporované z evropských strukturálních a investičních fondů v novém programovém období po roce 2020. Konference se za Fotbalovou asociaci České republiky zúčastnil její generální sekretář Rudolf Řepka.


 

Šachisté z Partyzánky vítězí

3.12.2018 18:37 | Jana Jínová

Novoborský DDM Smetanka poskytl příjemné zázemí pro boje čtyřčlenných šachových týmů škol Českolipska. Naše tři "modré" týmy absolutně ovládly obě věkové skupiny.

V kategorii 1. stupně jsme mezi osmi družstvy vybojovali zlato i stříbro. Zde se nám trochu na paty tlačil tým z novoborských Arnultovic, ale v posledním kole jsme dokázali, že umíme víc. Super výkon podali naši starší, když získali 23 z 24 možných bodů (a ta jediná prohra byla "na čas"!). Tím nechali školy z Nového Boru a Kamenického Šenova bodově daleko za sebou. Gratulujeme všem 12 hráčům k velkému úspěchu a přejeme hodně štěstí v únorovém KP v Liberci. 

Liberecký kraj podporuje zadržování vody v krajině. V Dolním Vítkově vzniknou nové tůně

2.12.2018 22:29 | Filip Trdla

Liberecký kraj podpořil z Dotačního fondu projekt na vybudování drobných vodních ploch. V Dolním Vítkově vzniknou dvě nové tůně o celkové výměře 839 m2. Projekt za 215 tisíc korun pomůže zachovat mokřadní druhy rostlin či živočichů a udržet vodu v krajině.

„Již v minulém roce jsme nechali zpracovat studii, která měla nalézt možnosti, jak podpořit zdroje povrchové vody v povodí Václavického potoka, v území ohroženém ztrátou podzemních vod vlivem těžby v povrchovém dole Turów na polském území. V rámci této studie jsme ve spolupráci s vlastníky pozemků navrhli realizaci vhodných opatření, jako jsou revitalizace regulovaných toků, obnova mokřadů, zachycení vody z meliorací, stavba drobných vodních nádrží a tůní. Cílem Libereckého kraje je zejména udržet vodu v krajině a pomoci nejen přežít vzácným živočichům a rostlinám, ale i podpořit širší ekologické funkce krajiny,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen rady Libereckého kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Kromě zadržení vody přispěje projekt k zachování vodních a mokřadních druhů rostlin a chráněných živočichů. Tůně v Dolním Vítkově vzniknou s pozvolným sklonem břehů, který umožňuje rozvoj vodních rostlin. Maximální hloubka tůní je 1,5 metru. Pozvolně vybudované dno pomůže rostlinám a živočichům tůně postupně osídlit. Do budoucna se nepočítá s vysazením ryb. Tůně budou odděleny od přilehlé pastviny a nebude sem umožněn přístup hospodářským zvířatům.

Celkové náklady na projekt činily 215 tisíc korun, Liberecký kraj poskytnul dotaci ve výši 150 tisíc. Investorem je vlastník pozemků zemědělec Ing. Štěpán Brodský. Budování a obnova mokřadů, tůní a drobných vodních nádrží napravuje odvodnění krajiny, ke kterému došlo v minulosti. Umělé vysušení mokřadů zvyšuje dopady extrémních klimatických jevů, jako je sucho či přívalové deště.

„Vznik vodních a mokřadních ploch je nutné podpořit ve výrazně větším měřítku. Do budoucna hodlá Liberecký kraj v této činnosti zodpovědně pokračovat. Považujeme zadržení vody v krajině za jeden z prvořadých úkolů našeho resortu,“ uzavřel Jiří Löffelmann.

Kontaktní osoba pro podání informací týkajících se technických a odborných parametrů projektu:
Martin Dušek – zástupce investora, tel. 724 166 133, e-mail: martin.dusek72@gmail.com

 

Liberecký kraj vyhlašuje v rámci veletrhu Euroregion Tour 2019 soutěž pro studenty

28.11.2018 17:39 | Filip Trdla

Již 19. ročník veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour představí převážně tuzemské destinace ve dnech 15.–16. března 2019 v Eurocentru v Jablonci nad Nisou. Záštitu nad letošním ročníkem veletrhu převzala generální ředitelka agentury České centrály cestovního ruchu CzechTourism, Monika Palatková.

Liberecký kraj vyhlašuje v rámci hlavního tématu Řemeslná a zážitková turistika soutěž pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol na téma „Zážitková turistika s využitím tradičního řemesla v cestovním ruch dané destinace“.

Úkolem studentů je vytvořit prezentaci na zadané téma s uvedenými příklady zážitkového turismu ve spojení s místním řemeslem a regionálními produkty. Kde si můžete vyzkoušet výrobní postupy na vlastní kůži nebo ochutnat místní speciality? Pořádají se v dané destinaci jarmarky nebo podobné akce pro veřejnost podporující regionální produkty? Liberecký kraj věří, že studenti přijdou s nápady, jak pozdvihnout propagaci daného tématu a přilákají nové návštěvníky.

Soutěž je určena pro týmy 2–6 studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol ve dvou kategoriích:
• 1. kategorie – střední školy
• 2. kategorie – vyšší odborné a vysoké školy

Vítězné týmy obou kategorií získají POUKAZ NA ÚNIKOVOU HRU – PROJECT ESCAPE v Jablonci nad Nisou (www.projectescape.cz) a k tomu další věcné ceny od partnerů. Způsob zpracování je libovolný, maximální délka prezentace je 10 minut. Zástupci soutěžního týmu představí soutěžní dílo v rámci odborného programu pro školy právě při veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour dne 15. března 2019.


  

Vozíčkáři se dostanou do expozice v českolipském klášteře

20.11.2018 22:20 | Lenka Klimentová

V závěru letošního října instalovali šikmou schodišťovou plošinu SP-STRATOS pro vozíčkáře a současně s tím přibyly i dvě nájezdové rampy na vchodové schodiště do budovy. Bezbariérově zpřístupněné expoziční prostory Vlastivědného muzea a galerie na hlavní budově areálu kláštera v České Lípě je tak otevřeno imobilním lidem.

Účelem bylo zpřístupnit pro vozíčkáře přírodovědné a historické, stálé expozice Českolipska v druhém nadzemním podlaží hlavní budovy kláštera. „V minulosti byli do těchto expozic vozíčkáři ručně vynášeni,“ upozornil ředitel Muzea a galerie v České Lípě, Zdeněk Vitáček.

„Snažíme se, aby byly všechny naše příspěvkové organizace přístupné i pro hendikepované spoluobčany. Samozřejmě, v památkově chráněných objektech není jednoduché najít řešení, které je přijatelné i z hlediska památkové péče, ale postupně se nám to daří. Jsem ráda, že nyní i do expozic umístěných ve vyšších patrech Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě budou moci lidé na vozíku bez velkých omezení,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Náklady v celkové výši 330 669 korun pokryl mimořádný investiční příspěvek z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 300 000 korun a 30 669 korun zaplatilo z investičního fondu českolipské muzeum. Instalací plošiny a nájezdových ramp zpřístupnili prostory a expozice pro handicapované návštěvníky - vozíčkáře. Muzeum a jeho zřizovatel mají dle platného zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy povinnost zpřístupňovat sbírkové předměty veřejnosti prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav a součástí této veřejnosti jsou i naši handicapovaní spoluobčané - vozíčkáři.
 

Zajděte na výstavu fotografií Českolipska z ptačí perspektivy

14.11.2018 21:30 | Mgr. Květa Menclová

Regionální turistické informační centrum ve spolupráci se Základní uměleckou školou v České Lípě srdečně zve veřejnost na výstavu velkoformátových fotografií nevšedních leteckých pohledů na region Českolipsko.

Autorem je pilot a fotograf Milan Paprčka, který se fotografování České i Slovenské republiky věnuje již deset let. Výstava volně navazuje na edici letošního stolního kalendáře, který vydalo infocentrum v České Lípě a jehož námětem je Česká Lípa z ptačí perspektivy.

Výstavu můžete volně navštívit v budově Základní umělecké školy každý všední den od 12.30 do 19.30 hodin a najdete ji v chodbě u tanečních sálů až do konce letošního roku.

Pozvánka na seminář ADRA, o.p.s. a Poradny při finanční tísni, o.p.s.

11.11.2018 22:28 | Petr Máška

Pobočka ADRA Česká Lípa, Informační centrum pro rodiny ve finanční tísni pořádá ve spolupráci s Poradnou při finanční tísni Praha pravidelné semináře pro odbornou i laickou veřejnost od roku 2010. V rámci semináře se snažíme shrnout vývoj problematiky zadlužování nejen v ČR (legislativa, statistiky) a poukázat i na důležité zahraniční události, které přímo ovlivňují nebo mohou ovlivnit naši životní úroveň.

Letošní seminář se koná na pobočce ADRA v ul. Čs. Armády 1578 ve středu 21.11. od 13. do 14.30 hod.

Protože jsme si vědomi toho, že za relativně krátký čas návštěvníci semináře získávají mnoho informací, tak nabízíme návštěvníkům akce po jejím ukončení naše prezentace v elektronické podobě. Tzn. zájemci o tyto prezentace si mohou přinést svoje flesh disky.
 

Čtyři organizace dostanou peníze na doplnění sbírek

6.11.2018 22:24 | Lenka Klimentová

Rada Libereckého kraje schválila vyčlenění 2 800 000 korun na akvizice čtyřem příspěvkovým organizacím v rezortu kultury. Finanční částka bude rozdělena mezi Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní galerii Liberec, Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě a Muzeum Českého ráje v Turnově.

Každá příspěvková organizace se v souladu se zřizovací listinou snaží doplňovat své sbírky o vhodná umělecká díla a další sbírkové předměty, které zaručí bohatost a různorodost umělecké sbírky. K tomu, aby mohli tuto povinnost naplňovat, musí nakupovat sbírkové předměty. Liberecký kraj jako vlastník sbírky vhodně investuje a to na základě posouzení nákupní komise, která je složená z externích odborníků.

„Doplňování sbírek je základní povinností sbírkotvorných institucí. Základním předpokladem toho, aby mohly být akvizice realizovány systematicky, je, abychom měli pravidelnou položku v rozpočtu a mohli nákupy plánovat nebo mít případně rezervu na nenadálé nákupy, například z dědictví či kvůli náhlé nabídce autora nebo sběratele. Tuto významnější částku vnímám jako první důležitý krok správným směrem,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Celková částka 2 800 000 Kč byla rozdělena mezi tyto organizace:
Severočeské muzeum v Liberci obdrželo 300 000 Kč, které využilo k obohacení svých podsbírek medailí, porcelánu a keramiky, textilu, elektrodesignu, socialismu, pohlednic a průmyslového dědictví.
Oblastní galerie nakoupila do sbírek sochařské práce Anny Hulačové, obrazy Jaroslava Valečky, struktury Zdeňka Sýkory, olejové plátno Zdeňka Trse, plastiku Jiřího Nováka, olejové plátno Václava Bendy, trojrozměrné objekty Františka Kyncla, tisk na papíře Šimona Brejchy, obraz Věry Novákové a kovové konstrukce Richarda Loskota a to v celkové výši 2 150 000 Kč. 

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě obohatí za 100 000 Kč své sbírky muzea o sbírku ptačích vajíček od 160 druhů ptáků, soubor ptačích lebek, dermoplastický preparát trofeje jelena siky, dermoplastický preparát trofeje přímorožce (oryxe) jihoafrického, kočár – bryčku do koňského potahu, olejomalbu rodného domu autorky obrazu Johanny Meier Michel, sbírkové knihy do Máchovského souboru a další drobnější předměty. Dále je v jednání nákup dermoplastických preparátů našich druhů ryb pro expozici „Rybářství a rybníkářství na Českolipsku; sloupkových hodin přímo českolipské provenience; sbírka mineralogických a paleontologických exponátů pro expozici „Těžba uranu na Českolipsku“.

Muzeum Českého ráje v Turnově využilo částku 250 000 Kč na nákup sbírkových předmětů, které významně obohatí sbírkový fond muzea o díla významného uměleckého knihaře Jiřího Plátka.
 

SPORT RELAX jede jako namazaný stroj - vybojovali jsme 23 medailí na Libereckém poháru

29.10.2018 21:40 | Pavel Znamenáček

6x zlato, 6x stříbro a 11x bronz

SPORT RELAX má velkou základnu mladých karatistů, pro které vytváří podmínky nejen pro zájmovou činnost, ale i soutěžní aktivity. "Chtěl bych popřát mladým začínajícím závodníkům mnoho úspěchu na jejich sportovní cestě. Vyzkoušeli si soutěž s ostřílenými závodníky a zvládli to na jedničku," uvedl trenér Pavel Znamenáček

Ti již zmíněný ostřílený mládežníci si odvezli medaile a cenné zkušenosti. Tyto soutěže slouží pro začínající karatisty a my naše ,,mládí“ bereme s sebou, aby získali jistotu v soutěžním kolotoči.

Děkujme městu Česká Lípa a našim partnerům za podporu mládežnického karate.

VÝSLEDKY
Kata:
1.místo muži Gašpar Patrik
1.místo master Pavlasová Božena
2.místo mži 7kyu Najman Matyáš
2.místo mže 7kyu Navrátilová Michaela
2.místo dorost Minárik David
3.místo mže 6kyu Klimplová Vanesa
3.místo mži 6kyu Zítko Petr
3.místo sže 7kyu Suchá Josefína
3.místo sže 6kyu Znamenáčková Adéla
3.místo dorostenky Vorlíčková Anna
3.místo dorost Sodkherlen Ulziiorshikh

Kumite:
1.místo sže nad 40kg Znamenáčková Adéla
1.místo kumite do 60kg dorost Tovt Vadim
2.místo mže 7kyu do 40kg Navrátilová Michaela
2.místo sže nad 40kg Nyklová Lucie
3.místo mže do 40kg Pokorná Natálie
3.místo mže do 40kg Klimplová Vanesa
3.místo mže 7kyu do 40kg Véghová Stella
3.místo dorostenky do 54kg Salavcová Anna

Kata tým:
1.místo sži 6kyu Burián Jakub,Najman Matyáš a Zítko Petr
1.místo junioři Fiala Jakub,Vácha Pavel a Gašpar Patrik
2.místo sže 6kyu Nyklová Lucie,Váchová Daniela a Véghová Stella
3.místo sže 6kyu Znamenáčková Adéla, Pokorná Natálie a Klimplová Vanesa. 

Kraj letos opět ocení nejlepší knihovny Libereckého kraje

26.10.2018 20:04 | Filip Trdla

Již potřetí vyhlásila Rada Libereckého kraje ocenění Nejlepší knihovna Libereckého kraje. Cílem soutěže, která se koná jednou za dva roky, je podpořit a ocenit práci městských a obecních knihoven. Výsledky budou vyhlášeny v úterý 11. prosince na Setkání knihovníků Libereckého kraje v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

„Ocenění je pro knihovny vyjádřením uznání za jejich činnost a také zásluhy o celkový rozvoj kulturního života v obci či městě. Liberecký kraj knihovnictví dlouhodobě podporuje. Důkazem naší dobré práce je to, že v kraji máme oproti jiným místům v republice opravdu solidní základnu kvalitních knihoven. Ocenil bych zejména práci knihovníků a knihovnic v malých obcích,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Hodnocení má jasná pravidla. Každá z pověřených knihoven v jednotlivých okresech – Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městská knihovna v České Lípě, Městská knihovna v Jablonci nad Nisou a Městská knihovna v Semilech – předloží hodnotící komisi tři návrhy.

Z nominací potom porota vybere vítěznou knihovnu z každého okresu, tedy čtyři knihovny za celý Liberecký kraj. Hodnotící komise je složena ze zástupců Libereckého kraje, Krajské vědecké knihovny a každé z pověřených knihoven. Porota se tento rok sešla nad nominacemi první říjnový den.

Mezi základní kritéria výběru patří například kvalita výpůjčních služeb, komunitní a společenská role knihovny v obci, prostory knihovny i aktivita jejích pracovníků. Při výběru knihoven pomáhá i fotodokumentace.

„Česká republika je „zemí knihoven“. Máme jednu z nejhustších knihovních sítí. Knihovny zřizují i velmi malé obce. Tato instituce je tam zázemím nejen pro výpůjčky knih, ale také často zázemím společenským, setkávacím, místem, kde probíhají nejrůznější kurzy, přednášky a besedy. Vážím si práce knihovnic a knihovníků bez ohledu na velikost knihovny a vážím si starostů obcí, kteří knihovnu ve své obci podporují,“ dodala členka rady kraje pro památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová.

Všechny nominované knihovny jsou pozvány na Setkání knihovníků Libereckého kraje, které se tento rok koná 11. prosince 2018 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. „Dvanáct nominovaných knihoven do poslední chvíle netuší, která z nich bude patřit do vítězné čtveřice,“ upřesnila Blanka Konvalinková, ředitelka liberecké knihovny.

Soutěž probíhá vždy poslední čtvrtletí každého roku a kromě Krajské vědecké knihovny ji organizuje Regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje. Každá ze čtyř oceněných knihoven obdrží od zástupců Libereckého kraje diplom a finanční odměnu ve výši 10.000 korun.

V roce 2016 cenu za Nejlepší knihovnu Libereckého kraje obdržely Místní lidová knihovna v Heřmanicích (za okres Liberec), Místní knihovna v Poniklé (za okres Semily), Obecní knihovna Rádlo (za okres Jablonec nad Nisou) a Místní knihovna v Zahrádkách (za okres Česká Lípa).
  

Další seminář pro kronikáře obcí a měst Libereckého kraje

18.10.2018 07:41 | Lenka Klimentová

Pro kronikáře obcí a měst Libereckého kraje je připraven již 4. odborný seminář, tentokrát na téma „Kronikářka – kronikář po volbách roku 2018“. Pořádá jej Sdružení obcí Libereckého kraje pod záštitou radní Květy Vinklátové, pověřené řízením rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje, ve spolupráci s PhDr. Jiřím Bartoněm, spisovatelem, lektorem v oboru kronikářství, regionálním historikem - publicistou a kronikářem.

Listopadový seminář je určen nejen pro kronikáře, ale i pro další zájemce z obcí a měst Libereckého kraje, zabývající se danou problematikou. „Kroniky obcí jsou důležitým zdrojem informací jak pro veřejnou správu, tak především pro obyvatele konkrétního města a obce a pro budoucí generace. Vypovídají o bohatosti života místních, o úspěšném či neúspěšném vedení obce či města, o ekonomické situaci v příslušném období, atd. Práce kronikářů bývá postavena na dobrovolnosti a nadšení pro věc samotnou. Někdy jsou kroniky i nádherně ilustrované a bývá radost se do nich ponořit. Práce kronikářů je velmi záslužná a vážím si jí,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Na programu semináře budou body, jako např. aktuální fotografická prezentace všeho zásadního k vlastní práci na zápise do kroniky, praktické rady, jak postupovat při psaní zápisu, informace k nařízení o ochraně osobních dat – GDPR. Dále účastníci semináře obdrží v praxi vyzkoušenou osnovu zápisu, dozví se kronikářské aktuality i tradice, zkušenosti lektora a uvidí ukázky příkladů. Obsah semináře bude provázen promítáním názorných ukázek.

Seminář se bude konat v úterý 20. listopadu 2018 od 8.30 hodin v multimediálním sále v budově B Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec. „Přihlášky, s uvedením jména a příjmením účastníka semináře a názvu obce či města, které budete zastupovat, je možné podat nejpozději do 13. listopadu 2018 na e-mail hanzlicek@solk.cz,“ upozornil Jaroslav Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK.
 

Mladí karatisté SPORT RELAX přivezli z Trutnova 18 medailí

15.10.2018 20:46 | Pavel Znamenáček

Dva plné mikrobusy v 6,00 vyrazili s karatisty klubu SPORT RELAX do Trutnova na mládežnickou soutěž ,,Trutnovský dráček“. Soutěž pro závodníky do 15 let byla pro náš klub velmi úspěšná a troufám si říci, že jsme odvedli mnoho práce. Nejvíce musím vyzdvihnout starty v kumite, kde se nám podařilo porážet zkušenější závodníky, avšak jsme v sobotu měli i smůlu, když jsme jasně vyhrané zápasy prohráli na kontakty, bude potřeba zapracovat na taktice boje. Na druhou stranu je to velké ponaučení pro další starty. Vizitkou klubu je 4x zlato, 5x stříbro a 9x bronz

O parádní medailové žne se dále postarali naši ,,relaxáci“:

Vavřinčik Jakub   1. kata

Najman Matyáš   1. kata

Navrátilová Míša 1. kumite

Minárik David      1. kata tým

Vavřinčik Jakub   1. kata tým

Ulziiorshikh Sodkherlen   1. kata tým

Minárik David      2. kata

Zítko Petr            2. kata

Znamenáčková Adéla    2. kata

Pokorná Natálie 2.kumite

Klaban Jakub     2. kumite

Znamenáčková Adéla   3. kumite

Suchá Josefína  3. kata

Nyklová Lucie    3. kumite

Zítko Petr           3. kumite

Baranovský Tadeáš       3. kata

Váchová Daniela           3. kata

Navrátilová Míša           3. kata

Burian Jakub                 3. kata

Burian Jakub                 3. kata tým

Zítko Petr                      3. kata tým

Najman Matyáš            3. kata tým  

Liberecký kraj ušetřil více jak 173 milionů na veřejných zakázkách

15.10.2018 19:30 | Filip Trdla

I přes nepříznivou situaci na trhu ušetřil Liberecký kraj na veřejných zakázkách 173.612.787 korun. Nejvyšší úspory byly u zakázek na silniční stavby a služby. Zhodnocení proběhlo u 160 zadaných veřejných zakázek za období od 1. ledna do 30. září tohoto roku. Původní hodnota činila 1.377.901.714,31 korun. Následně byly uzavřeny smlouvy ve výši 1.204.288.927,31 korun.

Velký počet zahájených veřejných zakázek byl v rámci projektu „Centra odborného vzdělávání“ na 8 středních školách, kde bylo zahájeno 86 veřejných zakázek na dodávky a 9 na stavební práce. Následně k tomu v dynamickém nákupním systému 16 veřejných zakázek na služby technického dozoru investora a koordinátora BOZP.

V září byl vybrán zhotovitel na rekonstrukci budovy „D“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla ve výši 252.969.730 korun a snížila se na 221.977.189 korun. „V rámci řízení jsme obdrželi 3 nabídky a cena se snížila téměř o 31 milionů korun. Dále se zpracovává projektová dokumentace z architektonické soutěže o návrh, která řeší parkovací dům, lávku a kultivaci okolí sídla Libereckého kraje,“ uvedl Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Služby technického dozoru investora a technika BOZP jsou zadávány v dynamickém nákupním systému. „V současné době máme 6 aktivních systémů. Tento způsob zadávání veřejných zakázek se osvědčil, a proto bychom chtěli takto zadávat veřejné zakázky na zpracování projektových dokumentací a uvažujeme také o využití v IT zakázkách, například při nákupu licencí,“ dodal Pieter.

Liberecký kraj využívá k nákupu vybraných komodit také elektronické aukce. Letos byly aukce využity i na nákup tiskáren a u centrální veřejné zakázky na výběr dodavatele mobilních telekomunikačních služeb.

V říjnu budou aukce využity i k prodeji, kdy společnost Silnice LK a.s. ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek krajského úřadu bude tímto způsobem prodávat nepotřebný majetek. Informace o aukci budou uveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje.