Českolipská nemocnice hostila soutěž "Českolipský laický záchranář"

Zprávička
Verze pro tisk |

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa se stala partnerem Střední zdravotnické školy v Děčíně při pořádání soutěže s názvem „Českolipský laický záchranář.“ Akce se uskutečnila ve středu 7.2. dopoledne v prostorách nemocnice.

Celkem se soutěžního klání zúčastnilo na 20 dětí z místních základních škol v celkem 5 družstvech. Žáci se utkali v několika disciplínách. Na čtyřech stanovištích v praxi ukázali, jak si umí poradit s různými druhy zranění. Rozhodčími se zde za asistence studentů zdravotnické školy staly vrchní sestry českolipské nemocnice z Oddělení ARO, DIOP, z Centrálního příjmu a Plicního oddělení a staniční sestra z Oddělení chirurgie. Poslední stanoviště v testu shrnulo znalosti dětí v poskytování první pomoci. Výhercem soutěže se stali žáci z českolipské Základní školy 28. října, kterým i nemocnice připravila dárky v podobě drobných zdravotnických potřeb.

V letošním školním roce 2018/2019 se přímo v České Lípě otevírá nová střední zdravotnická škola, odloučené pracoviště SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec. Škola, která bude sídlit v budově místí Obchodní akademie, bude poskytovat vzdělávání pro zájemce o zdravotnická povolání ve vzdělávacích programech Praktická sestra/Zdravotnický asistent a Ošetřovatel.
 

Další zprávičky

Zajděte na výstavu fotografií Českolipska z ptačí perspektivy

14.11.2018 21:30 | Mgr. Květa Menclová

Regionální turistické informační centrum ve spolupráci se Základní uměleckou školou v České Lípě srdečně zve veřejnost na výstavu velkoformátových fotografií nevšedních leteckých pohledů na region Českolipsko.

Autorem je pilot a fotograf Milan Paprčka, který se fotografování České i Slovenské republiky věnuje již deset let. Výstava volně navazuje na edici letošního stolního kalendáře, který vydalo infocentrum v České Lípě a jehož námětem je Česká Lípa z ptačí perspektivy.

Výstavu můžete volně navštívit v budově Základní umělecké školy každý všední den od 12.30 do 19.30 hodin a najdete ji v chodbě u tanečních sálů až do konce letošního roku.

Pozvánka na seminář ADRA, o.p.s. a Poradny při finanční tísni, o.p.s.

11.11.2018 22:28 | Petr Máška

Pobočka ADRA Česká Lípa, Informační centrum pro rodiny ve finanční tísni pořádá ve spolupráci s Poradnou při finanční tísni Praha pravidelné semináře pro odbornou i laickou veřejnost od roku 2010. V rámci semináře se snažíme shrnout vývoj problematiky zadlužování nejen v ČR (legislativa, statistiky) a poukázat i na důležité zahraniční události, které přímo ovlivňují nebo mohou ovlivnit naši životní úroveň.

Letošní seminář se koná na pobočce ADRA v ul. Čs. Armády 1578 ve středu 21.11. od 13. do 14.30 hod.

Protože jsme si vědomi toho, že za relativně krátký čas návštěvníci semináře získávají mnoho informací, tak nabízíme návštěvníkům akce po jejím ukončení naše prezentace v elektronické podobě. Tzn. zájemci o tyto prezentace si mohou přinést svoje flesh disky.
 

Čtyři organizace dostanou peníze na doplnění sbírek

6.11.2018 22:24 | Lenka Klimentová

Rada Libereckého kraje schválila vyčlenění 2 800 000 korun na akvizice čtyřem příspěvkovým organizacím v rezortu kultury. Finanční částka bude rozdělena mezi Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní galerii Liberec, Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě a Muzeum Českého ráje v Turnově.

Každá příspěvková organizace se v souladu se zřizovací listinou snaží doplňovat své sbírky o vhodná umělecká díla a další sbírkové předměty, které zaručí bohatost a různorodost umělecké sbírky. K tomu, aby mohli tuto povinnost naplňovat, musí nakupovat sbírkové předměty. Liberecký kraj jako vlastník sbírky vhodně investuje a to na základě posouzení nákupní komise, která je složená z externích odborníků.

„Doplňování sbírek je základní povinností sbírkotvorných institucí. Základním předpokladem toho, aby mohly být akvizice realizovány systematicky, je, abychom měli pravidelnou položku v rozpočtu a mohli nákupy plánovat nebo mít případně rezervu na nenadálé nákupy, například z dědictví či kvůli náhlé nabídce autora nebo sběratele. Tuto významnější částku vnímám jako první důležitý krok správným směrem,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Celková částka 2 800 000 Kč byla rozdělena mezi tyto organizace:
Severočeské muzeum v Liberci obdrželo 300 000 Kč, které využilo k obohacení svých podsbírek medailí, porcelánu a keramiky, textilu, elektrodesignu, socialismu, pohlednic a průmyslového dědictví.
Oblastní galerie nakoupila do sbírek sochařské práce Anny Hulačové, obrazy Jaroslava Valečky, struktury Zdeňka Sýkory, olejové plátno Zdeňka Trse, plastiku Jiřího Nováka, olejové plátno Václava Bendy, trojrozměrné objekty Františka Kyncla, tisk na papíře Šimona Brejchy, obraz Věry Novákové a kovové konstrukce Richarda Loskota a to v celkové výši 2 150 000 Kč. 

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě obohatí za 100 000 Kč své sbírky muzea o sbírku ptačích vajíček od 160 druhů ptáků, soubor ptačích lebek, dermoplastický preparát trofeje jelena siky, dermoplastický preparát trofeje přímorožce (oryxe) jihoafrického, kočár – bryčku do koňského potahu, olejomalbu rodného domu autorky obrazu Johanny Meier Michel, sbírkové knihy do Máchovského souboru a další drobnější předměty. Dále je v jednání nákup dermoplastických preparátů našich druhů ryb pro expozici „Rybářství a rybníkářství na Českolipsku; sloupkových hodin přímo českolipské provenience; sbírka mineralogických a paleontologických exponátů pro expozici „Těžba uranu na Českolipsku“.

Muzeum Českého ráje v Turnově využilo částku 250 000 Kč na nákup sbírkových předmětů, které významně obohatí sbírkový fond muzea o díla významného uměleckého knihaře Jiřího Plátka.
 

SPORT RELAX jede jako namazaný stroj - vybojovali jsme 23 medailí na Libereckém poháru

29.10.2018 21:40 | Pavel Znamenáček

6x zlato, 6x stříbro a 11x bronz

SPORT RELAX má velkou základnu mladých karatistů, pro které vytváří podmínky nejen pro zájmovou činnost, ale i soutěžní aktivity. "Chtěl bych popřát mladým začínajícím závodníkům mnoho úspěchu na jejich sportovní cestě. Vyzkoušeli si soutěž s ostřílenými závodníky a zvládli to na jedničku," uvedl trenér Pavel Znamenáček

Ti již zmíněný ostřílený mládežníci si odvezli medaile a cenné zkušenosti. Tyto soutěže slouží pro začínající karatisty a my naše ,,mládí“ bereme s sebou, aby získali jistotu v soutěžním kolotoči.

Děkujme městu Česká Lípa a našim partnerům za podporu mládežnického karate.

VÝSLEDKY
Kata:
1.místo muži Gašpar Patrik
1.místo master Pavlasová Božena
2.místo mži 7kyu Najman Matyáš
2.místo mže 7kyu Navrátilová Michaela
2.místo dorost Minárik David
3.místo mže 6kyu Klimplová Vanesa
3.místo mži 6kyu Zítko Petr
3.místo sže 7kyu Suchá Josefína
3.místo sže 6kyu Znamenáčková Adéla
3.místo dorostenky Vorlíčková Anna
3.místo dorost Sodkherlen Ulziiorshikh

Kumite:
1.místo sže nad 40kg Znamenáčková Adéla
1.místo kumite do 60kg dorost Tovt Vadim
2.místo mže 7kyu do 40kg Navrátilová Michaela
2.místo sže nad 40kg Nyklová Lucie
3.místo mže do 40kg Pokorná Natálie
3.místo mže do 40kg Klimplová Vanesa
3.místo mže 7kyu do 40kg Véghová Stella
3.místo dorostenky do 54kg Salavcová Anna

Kata tým:
1.místo sži 6kyu Burián Jakub,Najman Matyáš a Zítko Petr
1.místo junioři Fiala Jakub,Vácha Pavel a Gašpar Patrik
2.místo sže 6kyu Nyklová Lucie,Váchová Daniela a Véghová Stella
3.místo sže 6kyu Znamenáčková Adéla, Pokorná Natálie a Klimplová Vanesa. 

Kraj letos opět ocení nejlepší knihovny Libereckého kraje

26.10.2018 20:04 | Filip Trdla

Již potřetí vyhlásila Rada Libereckého kraje ocenění Nejlepší knihovna Libereckého kraje. Cílem soutěže, která se koná jednou za dva roky, je podpořit a ocenit práci městských a obecních knihoven. Výsledky budou vyhlášeny v úterý 11. prosince na Setkání knihovníků Libereckého kraje v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

„Ocenění je pro knihovny vyjádřením uznání za jejich činnost a také zásluhy o celkový rozvoj kulturního života v obci či městě. Liberecký kraj knihovnictví dlouhodobě podporuje. Důkazem naší dobré práce je to, že v kraji máme oproti jiným místům v republice opravdu solidní základnu kvalitních knihoven. Ocenil bych zejména práci knihovníků a knihovnic v malých obcích,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Hodnocení má jasná pravidla. Každá z pověřených knihoven v jednotlivých okresech – Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městská knihovna v České Lípě, Městská knihovna v Jablonci nad Nisou a Městská knihovna v Semilech – předloží hodnotící komisi tři návrhy.

Z nominací potom porota vybere vítěznou knihovnu z každého okresu, tedy čtyři knihovny za celý Liberecký kraj. Hodnotící komise je složena ze zástupců Libereckého kraje, Krajské vědecké knihovny a každé z pověřených knihoven. Porota se tento rok sešla nad nominacemi první říjnový den.

Mezi základní kritéria výběru patří například kvalita výpůjčních služeb, komunitní a společenská role knihovny v obci, prostory knihovny i aktivita jejích pracovníků. Při výběru knihoven pomáhá i fotodokumentace.

„Česká republika je „zemí knihoven“. Máme jednu z nejhustších knihovních sítí. Knihovny zřizují i velmi malé obce. Tato instituce je tam zázemím nejen pro výpůjčky knih, ale také často zázemím společenským, setkávacím, místem, kde probíhají nejrůznější kurzy, přednášky a besedy. Vážím si práce knihovnic a knihovníků bez ohledu na velikost knihovny a vážím si starostů obcí, kteří knihovnu ve své obci podporují,“ dodala členka rady kraje pro památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová.

Všechny nominované knihovny jsou pozvány na Setkání knihovníků Libereckého kraje, které se tento rok koná 11. prosince 2018 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. „Dvanáct nominovaných knihoven do poslední chvíle netuší, která z nich bude patřit do vítězné čtveřice,“ upřesnila Blanka Konvalinková, ředitelka liberecké knihovny.

Soutěž probíhá vždy poslední čtvrtletí každého roku a kromě Krajské vědecké knihovny ji organizuje Regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje. Každá ze čtyř oceněných knihoven obdrží od zástupců Libereckého kraje diplom a finanční odměnu ve výši 10.000 korun.

V roce 2016 cenu za Nejlepší knihovnu Libereckého kraje obdržely Místní lidová knihovna v Heřmanicích (za okres Liberec), Místní knihovna v Poniklé (za okres Semily), Obecní knihovna Rádlo (za okres Jablonec nad Nisou) a Místní knihovna v Zahrádkách (za okres Česká Lípa).
  

Další seminář pro kronikáře obcí a měst Libereckého kraje

18.10.2018 07:41 | Lenka Klimentová

Pro kronikáře obcí a měst Libereckého kraje je připraven již 4. odborný seminář, tentokrát na téma „Kronikářka – kronikář po volbách roku 2018“. Pořádá jej Sdružení obcí Libereckého kraje pod záštitou radní Květy Vinklátové, pověřené řízením rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje, ve spolupráci s PhDr. Jiřím Bartoněm, spisovatelem, lektorem v oboru kronikářství, regionálním historikem - publicistou a kronikářem.

Listopadový seminář je určen nejen pro kronikáře, ale i pro další zájemce z obcí a měst Libereckého kraje, zabývající se danou problematikou. „Kroniky obcí jsou důležitým zdrojem informací jak pro veřejnou správu, tak především pro obyvatele konkrétního města a obce a pro budoucí generace. Vypovídají o bohatosti života místních, o úspěšném či neúspěšném vedení obce či města, o ekonomické situaci v příslušném období, atd. Práce kronikářů bývá postavena na dobrovolnosti a nadšení pro věc samotnou. Někdy jsou kroniky i nádherně ilustrované a bývá radost se do nich ponořit. Práce kronikářů je velmi záslužná a vážím si jí,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Na programu semináře budou body, jako např. aktuální fotografická prezentace všeho zásadního k vlastní práci na zápise do kroniky, praktické rady, jak postupovat při psaní zápisu, informace k nařízení o ochraně osobních dat – GDPR. Dále účastníci semináře obdrží v praxi vyzkoušenou osnovu zápisu, dozví se kronikářské aktuality i tradice, zkušenosti lektora a uvidí ukázky příkladů. Obsah semináře bude provázen promítáním názorných ukázek.

Seminář se bude konat v úterý 20. listopadu 2018 od 8.30 hodin v multimediálním sále v budově B Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec. „Přihlášky, s uvedením jména a příjmením účastníka semináře a názvu obce či města, které budete zastupovat, je možné podat nejpozději do 13. listopadu 2018 na e-mail hanzlicek@solk.cz,“ upozornil Jaroslav Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK.
 

Mladí karatisté SPORT RELAX přivezli z Trutnova 18 medailí

15.10.2018 20:46 | Pavel Znamenáček

Dva plné mikrobusy v 6,00 vyrazili s karatisty klubu SPORT RELAX do Trutnova na mládežnickou soutěž ,,Trutnovský dráček“. Soutěž pro závodníky do 15 let byla pro náš klub velmi úspěšná a troufám si říci, že jsme odvedli mnoho práce. Nejvíce musím vyzdvihnout starty v kumite, kde se nám podařilo porážet zkušenější závodníky, avšak jsme v sobotu měli i smůlu, když jsme jasně vyhrané zápasy prohráli na kontakty, bude potřeba zapracovat na taktice boje. Na druhou stranu je to velké ponaučení pro další starty. Vizitkou klubu je 4x zlato, 5x stříbro a 9x bronz

O parádní medailové žne se dále postarali naši ,,relaxáci“:

Vavřinčik Jakub   1. kata

Najman Matyáš   1. kata

Navrátilová Míša 1. kumite

Minárik David      1. kata tým

Vavřinčik Jakub   1. kata tým

Ulziiorshikh Sodkherlen   1. kata tým

Minárik David      2. kata

Zítko Petr            2. kata

Znamenáčková Adéla    2. kata

Pokorná Natálie 2.kumite

Klaban Jakub     2. kumite

Znamenáčková Adéla   3. kumite

Suchá Josefína  3. kata

Nyklová Lucie    3. kumite

Zítko Petr           3. kumite

Baranovský Tadeáš       3. kata

Váchová Daniela           3. kata

Navrátilová Míša           3. kata

Burian Jakub                 3. kata

Burian Jakub                 3. kata tým

Zítko Petr                      3. kata tým

Najman Matyáš            3. kata tým  

Liberecký kraj ušetřil více jak 173 milionů na veřejných zakázkách

15.10.2018 19:30 | Filip Trdla

I přes nepříznivou situaci na trhu ušetřil Liberecký kraj na veřejných zakázkách 173.612.787 korun. Nejvyšší úspory byly u zakázek na silniční stavby a služby. Zhodnocení proběhlo u 160 zadaných veřejných zakázek za období od 1. ledna do 30. září tohoto roku. Původní hodnota činila 1.377.901.714,31 korun. Následně byly uzavřeny smlouvy ve výši 1.204.288.927,31 korun.

Velký počet zahájených veřejných zakázek byl v rámci projektu „Centra odborného vzdělávání“ na 8 středních školách, kde bylo zahájeno 86 veřejných zakázek na dodávky a 9 na stavební práce. Následně k tomu v dynamickém nákupním systému 16 veřejných zakázek na služby technického dozoru investora a koordinátora BOZP.

V září byl vybrán zhotovitel na rekonstrukci budovy „D“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla ve výši 252.969.730 korun a snížila se na 221.977.189 korun. „V rámci řízení jsme obdrželi 3 nabídky a cena se snížila téměř o 31 milionů korun. Dále se zpracovává projektová dokumentace z architektonické soutěže o návrh, která řeší parkovací dům, lávku a kultivaci okolí sídla Libereckého kraje,“ uvedl Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Služby technického dozoru investora a technika BOZP jsou zadávány v dynamickém nákupním systému. „V současné době máme 6 aktivních systémů. Tento způsob zadávání veřejných zakázek se osvědčil, a proto bychom chtěli takto zadávat veřejné zakázky na zpracování projektových dokumentací a uvažujeme také o využití v IT zakázkách, například při nákupu licencí,“ dodal Pieter.

Liberecký kraj využívá k nákupu vybraných komodit také elektronické aukce. Letos byly aukce využity i na nákup tiskáren a u centrální veřejné zakázky na výběr dodavatele mobilních telekomunikačních služeb.

V říjnu budou aukce využity i k prodeji, kdy společnost Silnice LK a.s. ve spolupráci s oddělením veřejných zakázek krajského úřadu bude tímto způsobem prodávat nepotřebný majetek. Informace o aukci budou uveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje.

Mezinárodní den archeologie přinese zábavu i poučení

9.10.2018 21:19 | Filip Trdla

Mezinárodní den archeologie se letos slaví v sobotu 20. října. Během tohoto svátku archeologové pro veřejnost připravují společenské a kulturní akce. Oslavy archeologie se poprvé konaly v USA v roce 2011, brzy pronikly do zahraničí a v roce 2013 už svátek slavilo přes 70 tisíc lidí v různých zemích světa. Od roku 2014 se pravidelně konají i v České republice. Cílem Mezinárodního dne archeologie je probudit v lidech vášeň pro minulost.

„Popularizovat archeologii a vysvětlovat její důležitost je jedním z podstatných úkolů archeologů. Bez jejich práce by na mapě historie zůstala řada bílých míst,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V letošním roce se do oslav Mezinárodního dne archeologie zapojilo Muzeum Českého ráje v Turnově a Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě. Obě muzea si pro návštěvníky připravila zajímavý program. V České Lípě Vás srdečně zvou na exkurzi nazvanou „Malé archeologické putování Českou Lípou“, na speciální prohlídku Archeologického muzea – Šatlavy spojenou s promítáním, ale i do expozic hlavní budovy muzea – Kláštera. Program je vhodný i pro rodiny s dětmi. Vstup je zdarma.

„Archeologové našich příspěvkových organizací mají za sebou významné objevy. Jan Prostředník s kolegy z Muzea Českého ráje například objevil gotický kostel sv. Alžběty v Jilemnici. Petr Brestovanský ze Severočeského muzea v Liberci zase pracuje mimo jiné na rozsáhlém výzkumu v Jablonném v Podještědí. Již nyní objevil společně s dalšími spolupracovníky středověké hradby a vstupní bránu do města, trativod, zvířecí obětinu, řadu střepů či základy domů,“ doplnila Květa Vinklátová, která popsala i práci dalších archeologů: „Petr Jenč se svými kolegy pokračovali ve výzkumném projektu dokumentace historických petroglyfů ve skalních městech Českého ráje, kde již zdokumentovali 21.000 objektů. Při záchranných výzkumech pak objevili například renesanční kuchyni na zámku v Doksech, dokumentovali historické kanalizační systémy v České Lípě a ve Cvikově, přispěli k poznání pravěkých aktivit na úpatí Ronova a se zapojením fyziků poodhalili tajemství zaniklého kostela sv. Petra a Pavla v centru České Lípy.“

V souvislosti s Mezinárodním dnem archeologie připravilo Muzeum Českého ráje cyklus přednášek na turnovských středních školách a učební hodiny pro žáky 4. a 5. tříd základních škol. Ty se konají v prostorách muzejní expozice věnované nejstarším dějinám Českého ráje a Pojizeří. Představen bude dosud nejrozsáhlejší archeologický výzkum v celém Libereckém kraji, kterým je plošný odkryv pravěkého a raně středověkého sídliště v Turnově – Maškových zahradách, dále objev místa těžby suroviny a výroby kamenných seker, jež zásobovaly v neolitu celou Evropu, nebo nová zjištění ze systematického archeologického výzkumu jeskyní a převisů ve skalních oblastech Českého ráje.

Pochopitelně nemůže chybět ani prezentace významného nálezu kostela sv. Alžběty v Jilemnici, který posunul počátky osídlení o celé století do minulosti. Budou představeny i výsledky komplexního environmentálního průzkumu včetně antropologické analýzy kosterních pozůstatků tří majitelů jilemnického panství z rodu Valdštejnů ze 14. století. Archeologický výzkum kostela sv. Alžběty byl navržen na cenu Patrimonium pro futuro za rok 2016, kterou vypisuje Národní památkový ústav. Pohlédnout si zájemci mohou i poklad stříbrných pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského, který byl v srpnu letošního roku náhodně objeven u staré stezky nedaleko Vysokého nad Jizerou.
 

Dny české a německé kultury v Drážďanech budou za účasti Libereckého kraje

8.10.2018 19:20 | Lenka Klimentová

Liberecký kraj se pro letošní rok stal partnerským krajem při organizaci 20. Česko-německých dní kultury, které pořádá Euroregion Elbe/Labe. Od 23. října do 11. listopadu se mezi městy Drážďany a Litoměřice uskuteční na 80 akcí.

20. ročník největšího česko-německého kulturního festivalu je zároveň oslavou 100. výročí založení Československa. Pořadatelem je Euroregion Elbe/Labe a letošním partnerským regionem Liberecký kraj, jehož kulturním vyslancem se stal známý spisovatel, držitel německé Ceny literárních domů, Ceny Jiřího Ortena nebo Magnesia Litera Jaroslav Rudiš.

„Těší mě, že smím společně s představiteli Svobodného státu Sasko zahájit tento zajímavý kulturní počin, který je pro příhraniční oblast obou našich států tak významný. Významný právě proto, neboť každá se zúčastněných zemí může přeshraničním sousedům prostřednictvím umění a kultury přiblížit svou mentalitu, životní hodnoty, aktuální problémy a přání,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Oficiální zahájení proběhne 25. 10. 2018 v 18.30 v divadle Kleines Haus v Drážďanech. Představí se liberecké divadlo F. X. Šaldy tanečním dramatem „Dům Bernardy Alby“. Zahájení se zúčastní hejtman Libereckého kraje Martin Půta, Květa Vinklátová, radní pověřená řízením rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, primátor města Drážďany Dirk Hilbert a další. Čtvrteční program pak bude ukončen promítáním Česko / Slovenského dramatu Učitelka v režii Jana Hřebejka.

„Prezentovat Liberecký kraj v Drážďanech je logický krok a jsme velmi rádi, že nás z Euroregionu Elbe/Labe oslovili. Z této části Německa k nám přijíždí řada návštěvníků. Někteří si náš kraj pamatují ještě z mládí a dnes sem vozí svým vnoučatům ukázat, kde trávili své dovolené. V představení naší kultury a tradičních výrobců v takto koncentrované podobě vidím dobrou příležitost k nalákání dalších návštěvníků a navázání nových partnerských vztahů,“ říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V neděli 11. listopadu si v Cargo Gallery mohou děti spolu se zástupci PVO Zákupy, firmou která je jediným výrobce kompletního papírového masopustního a karnevalového sortimentu, namalovat masky. Zájemci se mohou seznámit s nabídkou Libereckého kraje z oblasti cestovního ruchu, ale také například shlédnout módní přehlídku Svazu výrobců skla a bižuterie. Na stejném místě proběhne 11. listopadu od 19.30 také závěrečný koncert v podání Lípa Musica Jazz Quartett.

Více o programu Dnů české a německé kultury na www.tdkt.info/cz/programm/veranstaltungen/
 

Do Sklářského muzea na výstavu děl z IGS 2018 zdarma

3.10.2018 20:26 | Radmila Pokorná

Až se v neděli 7. října v 11 hodin otevře Sklářské muzeum v Novém Boru, bude to znamenat, že se 13. Mezinárodní sklářské sympozium chýlí ke konci. V muzeu totiž odstartuje slavnostní vernisáží závěrečná výstava výsledků IGS. Prestižní představení tvorby umělců z mnoha zemí světa vždy přiláká stovky lidí.

Město Nový Bor a Sklářské muzeum při letošním ročníku IGS vychází vstříc těm návštěvníkům, kteří si chtějí díla prohlédnout v klidu. Proto od úterý 9. 10. do neděle 14. 10. 2018 bude vstup do Sklářského muzea zdarma.
Prestižní výstavu si ale budou moci zájemci prohlédnout až do jara 2019, kdy se v rámci partnerské spolupráce přesune do Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.
 

Mezinárodní den seniorů oslaví i Liberecký kraj

3.10.2018 20:19 | Filip Trdla

Celkem na pěti místech Libereckého kraje proběhnou Oslavy Mezinárodního dne seniorů. Konají se až do konce října pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje Pavla Svobody. Ve čtyřech městech ocení během akce Krajská rada seniorů nejaktivnější seniory z daného města, v libereckém Divadle F. X. Šaldy proběhne vyhlášení Pečovatelky roku.

„Chceme připomenout, že starší generace je nedílnou a váženou součástí naší společnosti. Oslavy Mezinárodního dne seniorů by měly být poděkováním této generaci za vše, co vytvořila a co dodnes nám, mladším, přináší,“ přiblížil náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Pavel Svoboda.

Série kulturních akcí při příležitosti Mezinárodního dne seniorů, které připravil Liberecký kraj pod záštitou náměstka hejtmana Pavla Svobody, začíná ve čtvrtek 4. října v Městském divadle v Jablonci nad Nisou, kde se bude konat koncert zpěváka Bohuše Matuše s dětským pěveckým sborem Vrabčáci. Další hudební odpoledne pro seniory jsou přichystány v Turnově, Semilech a České Lípě. Oslavy svátku seniorů vyvrcholí 27. října v Divadle F. X. Šaldy Liberec inscenací Králova řeč.

V libereckém divadle budou současně vyhlášeny vítězky II. ročníku ankety „Pečovatelka roku“. V ostatních městech ocení Krajská rada seniorů Libereckého kraje nejaktivnější seniory a seniorky z dané lokality.
 

Otevření novorozenecké JIP v českolipské nemocnici

1.10.2018 21:57 | Kateřina Amrichová

Českolipská nemocnice slavnostně uvedla do provozu novou jednotku intenzivní péče, kterou byla završena celková rekonstrukce Novorozeneckého oddělení. Předcházelo jí vybudování čtyř nových pokojů se sociálním zázemím pro matky a jejich miminka, ty slouží pacientkám již od června letošního roku.

„Novorozenecké oddělení bylo otevřeno na počátku osmdesátých let,“ připomněl historii generální ředitel českolipské nemocnice Ing. Pavel Marek. „Původní prostory již vzhledem ke svému stáří opravdu nevyhovovaly ani po stránce stavební, ani z pohledu současných moderních trendů v péči o novorozence, nezbytného zázemí pro matky ani z pohledu zázemí zdravotníků,“ doplnil generální ředitel Ing. Pavel Marek. 

Hlavní dispoziční změnou nového Novorozeneckého oddělení se stalo právě vybudování nové jednotky intenzivní péče. Novorozenecká JIP dostala zcela nový rozměr. „Byla zde vybudována zejména zcela nová intermediální jednotka, novorozenecká jednotka, dále speciální místnost určena pro fototerapii, izolaci a také sesterna s průhledem na novorozence,“ popsal technický a provozní ředitel Jan Mencl.

Oddělení má také nově laktační poradnu nebo nezbytné zázemí pro pacientky i lékařský a nelékařský personál. V rámci rekonstrukce prošly obnovou rozvody elektrické energie, nové jsou rozvody medicinálních plynů, zařizovací předměty a v neposlední řadě zde byly instalovány klimatizační jednotky. Náklady na vybudování nového Novorozeneckého oddělení dosáhly necelých 5 mil. Kč

Investiční akce proběhla v rámci rozsáhlé rekonstrukce Novorozeneckého a Gynekologicko-porodnického oddělení, která navázala v těchto dnech. „Zdravotní péči na obou odděleních poskytujeme maminkám a jejich dětem z celého Českolipska i za hranice našeho regionu,“ řekl na závěr generální ředitel Ing. Pavel Marek. „Proto jsme oslovili našeho zřizovatele, Liberecký kraj, okolní města, obce i soukromé subjekty s prosbou o finanční přispění.“

Poděkování 

za finanční dar patří zejména Libereckému kraji, z měst přispěla na rekonstrukci Česká Lípa, město Doksy, Zákupy, Cvikov, Žandov, důležité jsou také dary od menších obcí jako od obcí Zahrádky, Luka, Dubnice, Horní Libchava, Kvítkov. Na rekonstrukci přispěli zakoupením vstupenek také všichni zaměstnanci nemocnice, kteří v letošním roce navštívili nemocniční ples. Celková výše darů a dotací doposud činí cca 2,5 mil. Kč

Novorozenecká JIP zajišťuje péči o nezralé případně nemocné novorozence. Důležitou výhodou tohoto zařízení je neustálý kontakt matky s dítětem.
 

Nové označníky již zdobí zastávky příměstské autobusové dopravy v kraji

25.9.2018 20:24 | Filip Trdla

Kraj připravil projekt na označení všech autobusových zastávek včetně údajů o tarifu IDOL. Předpokládané náklady jsou odhadovány na 11 milionů korun. Projekt uvažuje s výměnou a osazením zhruba 2.800 kusů dopravního značení na 1.377 zastávkách. V rámci rekonstrukcí krajských silnic již bylo umístěno 28 kusů nového značení, dalších 43 bude nasazeno ještě letos.

„Liberecký kraj jako vlastník silnic II. a III. třídy se podle legislativy musí starat o dopravní značení označující autobusové zastávky. Kvalita a způsob stávajícího provedení se málokdy blíží standardu pro dopravní značení. Autobusové zastávky jsou označeny několika druhy dopravního značení, některé nejsou označeny vůbec. Cílem projektu je proto vyměnit staré označníky a u těch nových sjednotit jejich podobu,“ uvedl náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek Marek Pieter.

Projekt plošné výměny stávajících označníků připravila společnost KORID LK, spol. s r.o. ve spolupráci s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, krajskou příspěvkovou organizací Silnice LK a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec.

Nové označníky budou mít stejnou podobu jako značení zastávek městské autobusové dopravy, protože v integrovaném dopravním systému IDOL není důvod tyto dva dopravní systémy odlišovat. Novinkou je zřetelně viditelný název zastávky a čísla linek, které dané stanoviště zastávky obsluhují. Konečnou podobu vzorového označníku IDOL schválilo na podzim roku 2017 i ministerstvo dopravy.

Celkem je v Libereckém kraji 1.377 zastávek příměstské autobusové dopravy a 2.851 stanovišť. V rámci výměny se nově osadí i 899 neoznačených stanovišť, kde autobusy v současnosti zastavují naproti označníku na druhé straně. Zastávky městské autobusové dopravy, i ty které využívají příměstské autobusové spoje, se v rámci projektu zatím neřeší. Důvodem je svébytnost městských označníků, kde o jejich podobě rozhodují města, a lepší a jednotnější vzhled označníků zastávek městské hromadné dopravy oproti označníkům zastávek příměstské autobusové dopravy.

Nové označníky se již osazují i jednotlivě, a to v případě, že se zřizuje nová zastávka, vyměňuje dopravní značení nebo probíhá rekonstrukce silnice. V současnosti je již osazeno 28 nových označníků a dalších 43 označníků bude umístěno v průběhu dokončování letošních stavebních akcí. „Nejvíce nových označených autobusových zastávek v kraji bude na Frýdlantsku, a to v rámci dokončovaných rekonstrukcí silnic v projektu Od zámku Frýdlant k zámku Czocha,“ dodal náměstek Pieter.

V současné době zbývá vyměnit a osadit 2.780 označníků. Vyřešit by toto mohla veřejná zakázka, kde by vybraný dodavatel vyměnil všechny označníky a výlepové plochy. Označníky – dopravní značky – by se pak předaly příslušným vlastníkům a správcům silnic. Nejčastěji, a to ze 76 %, jde o značky na krajských silnicích, v 10 % na státních silnicích I. třídy a ve 14 % případů na místních komunikacích z celkového počtu 78 měst, obcí a vlastníků v Libereckém kraji.

Liberecký kraj by jako objednatel příměstské autobusové dopravy nesl náklady celého projektu, které se odhadují na 11 milionů korun bez DPH. Kraj nyní hledá finanční prostředky na uskutečnění záměrů projektu.

  

Další krajské silnice se dočkaly rekonstrukcí

19.9.2018 21:45 | Filip Trdla

Liberecký kraj ukončil další rekonstrukce krajských silnic. Opravena byla silnice II. třídy v obci Skalka na Českolipsku a v Osečné a silnice III. třídy z Josefova Dolu do Hrabětic. Z celkového počtu 48 projektů financovaných z rozpočtu kraje a ze Státního fondu dopravní infrastruktury jich bylo dokončeno 28. Závěrečné práce probíhají v ulici České mládeže v Liberci, na silnici III. třídy v Horce u Dubé a silnici III. třídy v Hrádku nad Nisou, v místní části Oldřichov na Hranicích. Včetně evropských dotačních prostředků plánuje kraj letos investice za zhruba 923 milionů korun.

„Pro příští rok plánuje kraj z vlastního rozpočtu vyčlenit na rekonstrukce dalších úseků silnic stejně jako v letošním roce částku 300 milionů korun. Krajská správa silnic připravuje potřebné projektové dokumentace a také seznam úseků silnic vhodných k velkoplošné opravě povrchů. Zároveň očekáváme pokračování podpory rekonstrukci silnic 2. a 3. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v minimálně stejné výši jako v letošním roce, tedy 4 miliardy korun pro všechny kraje České republiky a 163 milionů pro Liberecký kraj,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Závěrečné práce probíhají na nejzatíženější silnici III. třídy v Libereckém kraji v ulici České mládeže v Liberci. Oprava je spolufinancovaná z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a bude dokončena nejpozději 13. října 2018. Ve dnech 28. září 2018 až 30. září 2018 zde dojde k úplné uzavírce ulice v obou směrech v úseku délky 1,1 kilometru od okružní křižovatky u průmyslové zóny k okružní křižovatce u areálu ČSAD Liberec. Důvodem uzavírky je pokládka vrstvy tichého asfaltu. Dojde i k opravě objízdných tras. Na bodové výtluky bude položeno zhruba 6.000 m2 asfaltu.

Při stavbě, po odstranění stávajícího krytu vozovky a pročištění uličních vpustí, byly zjištěny lokální průsaky spodní vody. Z tohoto důvodu bylo v těchto místech nutné doplnit podélné trativody, které zlepší vodní režim podloží a zkvalitní konstrukční vrstvy komunikace. „Celkové náklady na stavbu by neměly přesáhnout 41 milionů korun včetně DPH,“ okomentoval náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek Marek Pieter.

V pondělí 1. října 2018 bude zprovozněn rekonstruovaný úsek silnice III/27110 v místní části města Hrádek nad Nisou, v Oldřichově na Hranicích, kde došlo k opravě silnice v délce 2.105 metrů. Jedná se o úsek od okružní křižovatky se silnicí I/35 po zatáčku u státní hranice s Polskem. V rámci projektu došlo k výměně konstrukčních vrstev a opravě živičného krytu vozovky. Součástí díla byla i rekonstrukce mostu a obnova odvodnění. Celkové náklady dosáhly 11 milionů korun včetně DPH.

Koncem září bude dokončena kompletní rekonstrukce silnice III/2706 v Dubé, v místní části města Horka. Po rekonstrukci celého úseku silnice dojde k předání úseku městu, a to z důvodu charakteru místní komunikace. Na přelomu září a října dojde i k dokončení rekonstrukce posledního úseku silnice v rámci projektu Od zámku Frýdlant k zámku Czocha, spolufinancovaného z česko–polského programu Interegg. V současné době se dokončuje rekonstrukce silnice III. třídy na státní hranici v Srbské v Horní Řasnici.

„V letošním roce Liberecký kraj z vlastního rozpočtu plánuje vynaložit na opravy a rekonstrukce krajských silnic částku 403 milionů korun. Kraj již získal z národního dotačního programu 178 milionů korun. V rámci Integrovaného operačního programu se předpokládá v letošním roce dokončení staveb v objemu 272 milionů korun. Za dalších 70 milionů korun budou dokončeny rekonstrukce silnic v rámci akce Od zámku Frýdlant k zámku Czocha. Skutečná výše vynaložených prostředků bude známa po skončení stavební sezony,“ uzavřel Pieter.