Základní školy přispěly na konto ADRA pro Jihovýchodní Asii

Archiv
Verze pro tisk |

Obě školy zareagovaly na výzvu „Školy pomáhají školám“ nezávisle na sobě. Každá škola volila jiný způsob shromáždění finančních prostředků a vybírala je různě dlouhou dobu (3-4 týdny), a přesto se nakonec obě školy shodly na společném termínu odeslání finančních prostředků.


Na celkové výši finanční částky se podíleli jak žáci, tak rodiče a pedagogové. Například na ZŠ Dr. M. Tyrše představoval podíl příspěvků žáků na celkové vybrané částce školy 70 %, na ZŠ Sever zase představoval příspěvek za sběr papíru 30 % celkové vybrané částky.


Česká ADRA ve spolupráci s ADRA Indonésie zajišťuje jako jeden z projektů v jihovýchodní Asii obnovu škol ve městě Meulaboh na Sumatře. Rekonstrukce sedmnácti škol je rozložena na dobu osmnácti měsíců a počítá nejen s jejich stavbou či rekonstrukcí, ale i s jejich vybavením, stejně jako s pořízením pomůcek pro školáky. Součástí tohoto projektu je zároveň i výcvik učitelů pro jejich připravenost k psychosociální pomoci žákům, kteří v mnoha případech přišli o své blízké.


ADRA (Adventist Development and Relief Agency) znamená adventistickou agenturu pro pomoc a rozvoj. Mezinárodní humanitární organizace ADRA působí v současné době ve více než 125 zemích světa. ADRA byla založena a je spravována Církví adventistů sedmého dne a  snaží se přinášet pomoc obětem přírodních katastrof, válek a neštěstí po celém světě, bez ohledu na jejich náboženskou, politickou nebo rasovou příslušnost. Zejména v zemích třetího světa rovněž realizuje rozvojové programy.


ADRA byla založena v roce 1956 v USA. V ČR vznikla její pobočka v roce 1992. ADRA ČR za období své třináctileté existence uskutečnila humanitární a rozvojové projekty v 32 zemích světa v hodnotě přesahující 250 milionů korun.


Bližší informace o činnosti mezinárodní humanitární organizace ADRA najdete na www.adra.org. Informace o české pobočce této humanitární organizace a jejích aktivitách najdete na www.adra.cz.

Nahoru