Vysvěcení sboru Církve adventistů sedmého dne

Archiv
Verze pro tisk |

Tento objekt církve byl oddělen nejen pro bohoslužebné účely církve, ale také pro širokou veřejnost, pro konání přednášek a seminářů, které mají přispívat ke zdravému životnímu stylu občanů tohoto města a okolí.


Slavnostního aktu se zúčastnil předseda Českého sdružení CASD Josef Cepl spolu s dalšími kazateli. Pozvání přijala i starostka města Hana Moudrá.


Nahoru