Vizitky kandidátů pro senátní volby v obvodě č. 36 - Česká Lípa

Archiv
Verze pro tisk |

Jaromír Dvořák (1961, SOS) - Středoškolský učitel. Vystudoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Filozofickou fakultu UK v Praze. Od roku 1987 učí na Obchodní akademii v České Lípě. V roce 2004 se stal členem Strany pro otevřenou společnost (SOS) a libereckým krajským zastupitelem. Poslední dva roky zasedá také v zastupitelstvu Nového Boru. Je ženatý, má dvě děti.


Miroslav Hudec (1951, Strana zelených) - Dětský psycholog. Vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze. V roce 1976 nastoupil do Pedagogicko-psychologické poradny v České Lípě, od roku 1991 ji vede. V roce 1989 působil v Občanském fóru a poté v následnických subjektech, od roku 2004 je členem Strany zelených. Od roku 2006 je českolipským zastupitelem, v tamním zastupitelstvu byl i v letech 1990-2002. Je ženatý, má dceru.


Karel Kapoun (1953, ČSSD) - Místostarosta Doks. Vystudoval Vysokou školu lesnickou a dřevařskou ve Zvolenu (Slovensko). Do roku 1998 pracoval v Severočeských dřevařských závodech (od 1992 LINETA), později ve Falconu Mimoň. Do roku 1990 byl členem KSČ. Do ČSSD vstoupil v roce 1997, vede její českolipskou organizaci a je členem ústředního výboru ČSSD. V zastupitelstvu Doks zasedá od roku 1998, posledních šest let je místostarostou. Od roku 2000 je členem libereckého krajského zastupitelstva. Je ženatý, má dvě dcery.


Oldřich Němec (1956, nestraník za SDŽ) - Ředitel odboru ministerstva práce a sociálních věcí, bývalý poslanec ČSSD. Po roce 1989 absolvoval mimo jiné studia na Právnické fakultě v Brně. Pracoval v uranovém průmyslu, po roce 1989 působil ve státní správě. Do roku 1990 byl členem KSČ, v letech 1993 až 2006 členem ČSSD, nyní je nestraník. V letech 2002 až 2006 byl poslancem za ČSSD. Dva roky řídí odbor ministerstva práce a sociálních věcí. Šest let je zastupitelem v Chrastavě. Je ženatý, má tři dcery.


František Novosad (1952, nestraník za SNK ED) - Podnikatel a zastupitel Nového Boru. Po vyučení absolvoval střední školu sklářskou, při zaměstnání vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Do roku 1990 pracoval v podniku Lustry Kamenický Šenov. Do roku 1989 byl členem KSČ, poté působil v Občanském fóru. Od roku 1990 podniká, vlastní sklárnu a pivovar v Harrachově. Od roku 2002 zasedá v zastupitelstvu Nového Boru. Je ženatý, má syna a dceru.


Petr Skokan (1963, ODS) - Hejtman Libereckého kraje. Absolvent stavební průmyslovky, pracoval u Pozemních staveb v České Lípě. Od roku 1989 podnikal. V roce 1992 se stal členem ODS, dva roky nato byl zvolen do českolipského zastupitelstva. Od roku 1998 byl šest let starostou České Lípy. V roce 2004 uspěl v krajských volbách a byl zvolen hejtmanem Libereckého kraje. Je předsedou představenstva Severočeské vodárenské společnosti a členem rady Státního fondu životního prostředí. Je podruhé ženatý, má tři dcery a syna.


Miloš Tita (1957, nestraník za KSČM) - Krajský zastupitel a komisař požární ochrany. Vyučil se automechanikem, později vystudoval Vysokou školu dopravní. Pracoval jako technik, vedoucí dopravy či jako dispečer. Od roku 2002 působí na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru na úseku požární a civilní ochrany. Do roku 1991 byl členem KSČ. Řadu let zasedá v zastupitelstvu Ralska, druhé volební období je členem zastupitelstva Libereckého kraje. Je rozvedený, má jednoho syna.Nahoru