Věřící zachránili kapli v Arnultovicích

Archiv
Verze pro tisk |

„Náklady na rekonstrukci dosáhly 700 tisíc korun, ale  bez  sponzorů a nezištné pomoci našich věřících by byly podstatně vyšší,“ předpokládá novoborská farářka CČSH Eliška Raymanová. „Hodně nám pomohl také místní sbor Českobratrské církve evangelické. Vždyť to byl její člen - ing. Milan Přívratský, který  jako novoborský zastupitel prosazoval, aby naše církev kapli získala.“
Na sklonku 19. století nechali kapli u hřbitova v Arnultovicích  postavit příslušníci starokatolické církve jako modlitebnu.  Poněvadž objekt patřil městu Nový Bor, zvažovali zastupitelé už od  počátku devadesátých let,  jak jej co nejlépe využít.  V listopadu 2006 vyšlo zastupitelstvo vstříc žádosti, kterou podala církev československá husitská, náboženská obec Nový Bor – kaple ve Štursově ulici byla na základě rozhodnutí zastupitelstva bezúplatně převedena na církev jako vypořádání hospodářské smlouvy z roku 1976, a to za nemovitosti, které naopak v té době převedla církev na město.
Ačkoliv  kaple v Arnultovicích není vedena na seznamu chráněných památek, a přestože neměli noví majitelé objektu svázané ruce přísnými požadavky památkářů, opravili interiér citlivě,  aby korespondoval s původní modlitebnou. „Řemeslníci pracovali v kapli intenzivně po sedm měsíců, střídali se tu instalatéři, tesaři, zedníci, truhláři atd., hodně prací jsme si dělali svépomocí,“  zdůrazňuje farářka. „Střešní krytina sice zůstala původní,  ale část krovů musela být vyměněna, nechali jsme udělat dřevěné ochozy,  dřevěné kazetové stropy. Stěny jsou vymalované, dveře a zábradlí kůru natřené. Všechna okna jsou zrestaurovaná do původního stavu a technologií,  která se používala na konci 19. století,“ upozorňuje Eliška Raymanová.
Představitelé náboženské obce přislíbili, že kapli obnoví a v objektu vytvoří důstojné prostory pro shromažďování věřících. Dnes je vidět, že slovu dostáli, i když už nehovoří o kapli, ale vrátili se k původnímu názvu kostel svatého Ducha.
V hlavní kostelní lodi se budou konat bohoslužby československé husitské církve a Českobratrské církve evangelické  (občanské sdružení, proto velké Č) a  kromě toho může být využívaná jako koncertní sál.  Levá  část kostela  bude sloužit jako modlitebna, klubovna či přednášková místnost. V pravé části  je momentálně nevyužívaný farní úřad, ale bývá tu prý kostelník, který kapli hlídá. 
Farářka předpokládá, že se v kapli  budou odehrávat křty, svatby i pohřby.
„Chtěli bychom, aby kostel sloužil také jako pohřební obřadní síň bez ohledu na náboženskou příslušnost pozůstalých. Pro rozloučení se zesnulými by ji mohli využívat i ateisté,“ předpokládá Eliška Raymanová.  „Ne všichni, kteří nemají na pohřeb, jsou cynici. Těmto lidem umožníme,  aby se v kapli rozloučili  se svými blízkými zdarma a důstojně.“
Kostel svatého Ducha v Arnultovicích bude slavnostně vysvěcen za účasti biskupa Královéhradecké diecéze církve československé husitské Štěpána Kláska a seniora Libereckého seniorátu Českobratrské církve evangelické  Tomáše Matějovského.


 


  

Nahoru