Třetí setkání celiaků v České Lípě

Archiv
Verze pro tisk |

Cca 40 % účastníků zastupovalo město Česká Lípa, ostatní pocházeli ze Zákup, NovéhoBoru, Liberce, Hodkovic, Č.Kamenice, Kam. Šenova, Děčína, Rumburka, Lovosic, Litoměřic a Bělé p.Bezdězem.


Součástí setkání byla velmi zajímavá přednáška profesora MUDr. Přemysla Friče, DrSc, který působí na klinice 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Profesor Frič je uznávaným odborníkem v oblasti gastroenterologie a informoval přítomné o posledních poznatcích v rámci světového výzkumu v oblasti celiakie, o chystaných změnách z hlediska požadované koncentrace lepku v rámci Evropské unie a o připravované směrnici pro diagnostiku celiakie a změnách ve financování bezlepkových potravin v České republice.


Ředitel Jizerských pekáren, spol. s r.o., Pekárny Lípa v České Lípě Ing. Roman Kozák informoval přítomné o novinkách vyráběných bezlepkových potravin a o jejich distribuci v České a Slovenské republice.


Spolumajitelka prodejny bezlepkových potravin SH PRODIET Šárka Hlinková seznámila přítomné s nabídkou skandinávské produkce těchto potravin. Účastníci byli seznámeni s činností Klubu celiakie v České Lípě, který se schází každé čtvrtletí v ul. ČSA 1578 a v současné době má 20 členů. Během setkání byla k dispozici i ochutnávka bezlepkových výrobků a praktické předvádění pečení chleba v domácí pekárně a vaření knedlíků z nové směsi.


Pekárna Lípa neustále rozšiřuje sortiment bezlepkových výrobků a ve spolupráci s odbornými pracovišti se připravuje na změny požadavků na obsah lepku v rámci Evropské unie, kdy většina produkovaných výrobků již v současné době splňuje tyto požadavky. Všichni účastníci vysoce ocenili přístup Jizerských pekáren.


Celiakie je onemocnění charakteristické přecitlivělostí organismu na lepek (gluten), který je důležitou součástí obilné mouky. Zatím jedinou účinnou obranou proti této nemoci je bezlepková dieta. V případě jejího nedodržování dochází k mnoha vážným zdravotním komplikacím. Podle upřesněných průzkumů v ČR připadá na 250 osob jeden případ onemocnění touto nemocí.

Nahoru