Pozvánka na Provodínskou štrapandu

Verze pro tisk |

V letošním roce se koná již 38. ročník Provodínské štrapandy. Z toho vyplývá, že ročník první se konal v roce 1975. První ročníky pořádal Turistický odbor TJ Jestřebí – Provodín a historicky prvního pochodu se zúčastnilo 38 účastníků. U zrodu PŠ stáli pánové – Pavel Bratršovský, Jan Hanuš, Josef Hofman, Ladislav Kohoutek a Václav Pitelka.


Z počátků se jednalo o ryze turistickou akci a zájem turistů z České republiky a dokonce i ze zahraničí rychle stoupal. V roce 1980 pochodovalo  již 1.073 účastníků. V roce 1983 vyšel pochvalný článek o naší akci ve Zpravodaji Uranových dolů pod názvem „Přírodu jež přijímá tě vlídně, najdeš vždycky na Štrapandě v Provodíně“. V tomto roce putovalo dokonce 1.106 turistů.
Provodínská štrapanda stále vzkvétala až do roku 1989. Informace nejsou zcela přesné, ale zřejmě někdy po roce 1989 převzal organizaci štrapandy KČT Provodín. Bohužel z kroniky této doby nevyčteme tolik úžasných informací, jako z let minulých. Za KČT se intenzivně organizaci Provodínské štrapandy v Provodíně věnovali manželé Podrázský. V roce 2005 jim zřejmě došla chuť či síla do organizace a štrapanda měla zaniknout. I přesto jim za roky, kdy se štrapandě věnovali, velice děkujeme.
V roce 2005 se organizace štrapandy ujalo pár nadšenců z Provodína a pod hlavičkou Tenisového klubu (tehdy jediného funkčního sportovního klubu v Provodíně) se na poslední chvíli pustili do organizace 30tého jubilejního ročníku. Jedná se o Kláru Říhovou, Jindru Sujovou, Pavla Hralu a původního organizátora Pavla Bratršovského.
Tehdy se akce zúčastnilo 250 turistů a cykloturistů, neboť po letech se trochu změnila situace a cykloturistika v Čechách zaznamenala boom, proto pořadatelé přidali i cyklo trasy. Trasy vedou krásnou přírodou Máchova kraje či dříve zapovězeným vojenským prostorem Ralsko. Postupně se Provodínská štrapanda dostává opět na výsluní. Našla si své skalní příznivce, kteří si ji každoročně nenechají ujít.

Pozvánku na letošní ročník naleznete v příloze.

Pozvánka na Provodínskou štrapandu
Nahoru