Těžba na Tlustci prakticky povolena

Archiv
Verze pro tisk |

Okresní úřad tak reagoval na podání společnosti GO Point a.s., spolu s obcí Brniště nového majitele lomu (po krachu firmy Beron v roce 1998). Společnost letos v lednu o toto povolení požádala v souvislosti se záměrem obnovit těžbu kamene a těžit minimálně 50-60 let.


Projednávání žádosti se protáhlo, protože jeden z účastníků řízení, Sdružení pro záchranu kopce Tlustec, namítl podjatost vedoucího referátu životního prostředí Mgr.Petra Havránka a pracovnice tohoto referátu Hany Doubkové vzhledem k tomu, že referát byl v minulosti instančně podřízen Ing.Tomáši Štainbruchovi, do konce roku 1999 přednostovi libereckého územního odboru Ministerstva životního prostředí ČR, dnes představiteli firmy GO Point a.s.

Přednostka OkÚ rozhodla, že uvedená skutečnost není důvodem k vyloučení Mgr.Havránka z řízení v předmětné záležitosti. On sám ale z dalšího projednávání vyloučil svou podřízenou H.Doubkovou.

Účastníci řízení se proti rozhodnutí RŽP OkÚ odvolali. Kromě zmíněného Sdružení za záchranu kopce Tlustec jimi jsou Město Jablonné v Podještědí a regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život. Pobočka zpochybnila klíčový bod rozhodnutí OkÚ, že totiž další těžbu je třeba povolit proto, aby se zmírnily následky způsobené těžbou předchozí a aby se získaly prostředky na následnou rekultivaci těžebního prostoru. Společnosti GO Point a.s. jde pochopitelně především o zúročení investice (lom koupila za 18 miliónů korun).

Argumentace ochranou přírody (má dojít k úpravám těžebních podmínek, nemá být odtěžován vrchol Tlustce a vůbec vrcholové partie) jsou vedlejší a mají sloužit především k uklidnění veřejnosti. Ta své znepokojení dává najevo už řadu let, protest mimo jiné vyjádřilo minimálně šestnáct obcí Českolipska včetně okresního města, Nového Boru, Mimoně a zmíněného Jablonného, tři tisíce lidí podepsalo petici proti těžbě, nemálo z nich s bydlištěm prakticky po celé republice.

„Věhlas“ Tlustce už dávno přesáhl hranice kraje ale i České republiky. Její dobré jméno je tak poškozováno a region může kvůli špatné pověsti (viz odtěžování dalších kopců, devastace Strážska těžbou uranu – sanační a rekultivační práce potrvají ještě několik desítek let a vyžádají si i zásah do již zase vyrůstajících lesních porostů, …) odrazovat řadu potenciálních investorů , z oborů souvisejících s rekreací a turistikou zejména, ale zdaleka nejen z těch.

Ekonomicky už byla poškozena obec Brniště, která chtěla lom koupit poprvé v roce 2000 a přišla v té souvislosti o jeden milión korun dražební jistiny, když v zákonné lhůtě nezískala pro koupi dostatečně movitého partnera. V obci to vyvolalo pobouření, protože peníze pak citelně chyběly jinde, např. na opravu místní školy.

O podaných odvoláních bude nově rozhodovat Krajský úřad Libereckého kraje, což přináší určitý prvek nejistoty. Dosud vždy to bylo Ministerstvo životního prostředí v Praze, které ani jednou rozhodnutí RŽP povolit těžbu (naposledy v roce 2000) nepotvrdilo. Pokud by nyní „kraj“ rozhodl jinak, jsou účastníci řízení rozhodnuti všemi zákonnými prostředky v boji za záchranu Tlustce pokračovat.


FOTOGALERIE TLUSTCE A OKOLÍ

Pro zájemce zveřejňujeme plné znění odvolání STUŽ.


 

Nahoru