Také STUŽ připomínkovala koncept územního plánu Libereckého kraje

Archiv
Verze pro tisk |

Jeho veřejné projednávání proběhlo na Českolipsku 17.června. Jak se dalo očekávat, diskuse se nejvíce točila kolem takzvaných liniových staveb (silnice, železnice, elektrická vedení, vůbec produktovody). Připomínky podle mých informací jdou minimálně do stovek a podávaly je obce, orgány ochrany přírody (včetně správ CHKO) a také občanská sdružení. Mezi nimi rovněž českolipská regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ).


Její připomínky vycházely z dlouhodobých problémů a bolestí Českolipska. Patří k nim jistě hrozba záložního elektrického vedení 110kV z Boru do Varnsdorfu přes nejcennější partie Lužických hor (podle nejnovějších neoficiálních údajů by snad nakonec do ÚPN být zařazeno nemělo), ale třeba také přes sílící protesty pokračující necitlivý způsob těžby kamene bouráním vrcholů kopců (Tachov, Maršovický vrch, Tlustec).

Stále i neuspokojivé veřejné dopravní spojení do krajského města, ale i do Prahy, či chybějící vymezení dostatečně velkých příměstských oblastí denní rekreace (zvláště u větších měst), kam by nezasahovaly rušivé vlivy průmyslové činnosti nebo frekventované dopravy. STUŽ mimo jiné navrhuje zapracovat do ÚPN prodloužení jedné větve plánovaného Regiotramu Nisa (rychlé meziměstské tramvajové spojení po železničních kolejích) až do České Lípy a také stavební úpravy trati 080 z Bakova, které by umožnily zvýšení traťové rychlosti a zavedení pravidelného rychlíkového spoje do Prahy, s dobou jízdy srovnatelnou s autobusem.

Jako velmi kontroverzní vidí STUŽ (ale i další připomínkující) plán stavby v podstatě zcela nové silnice I/9 počínaje minimálně od Jestřebí (také obchvat Dubé) a v hranicích okresu až někam k Nové Huti. Vlastně by pak měla místy charakter rychlostní komunikace (čtyřpruhy mezi Jestřebím a Zahrádkami, Borem a Svorem, zcela nová stopa na Ramši, druhá stopa mezi Sosnovou a N.Borem) a zřejmě by pak na ní bylo vybíráno elektronické mýtné. Alespoň to lze vysoudit z nejnovějšího vyjádření ministra dopravy Šimonovského pro sdělovací prostředky: „My bychom chtěli zpoplatnit nejen dálnice, ale i rychlostní komunikace a některé silnice I.třídy, na nichž je provozována mezinárodní přeprava.“

Hlavně by ale (spolu se stejně novou částí silnice I/13 přes Skalici, Volfartice a dál na Benešov) nenapravitelným způsobem zasáhla do krajinného rázu celého okresu a zcela tento ráz změnila. Že dopad na pohodu v krajině a následně na rekreaci a turistiku, které tu živí tisíce lidí, by nebyl kladný, není ani třeba příliš zdůrazňovat. Navíc je aktivizace I/9 zcela v rozporu s jinými územně plánovacími dokumenty, které hovořily o poklesu jejího významu po dobudování dálnice D8 a dokonce o možné změně kategorie na silnici II.třídy. Na tento rozpor poukazují ve svých připomínkách i další, například Správa CHKO Kokořínsko. Je překvapující, že nebyla zpracována EIA (hodnocení vlivu stavby a provozu na životní prostředí) na celou trasu, nýbrž jen na část z Č.Lípy do Boru. To obvykle umožňuje postavit méně kontroverzní části a ty zbylé potom protlačit s poukazem, že už je to rozestaveno, že už to nelze změnit.

STUŽ v tomto směru požaduje nápravu, tedy zpracování celkové EIA dříve, než se začne stavět kterýkoliv dílčí úsek. Výjimkou by mohl být pouze obchvat ze Sosnové k Dolní Libchavě, protože ten je skutečně potřebný a má význam i bez dalších částí.

Členové Společnosti pevně věří, že Liberecký kraj bude připomínky (a nejen její) posuzovat s plným vědomím závažnosti dopadu ÚPN na život celého regionu po řadu příštích desetiletí. Že zejména u rozsáhlých dopravních staveb na lékárnických vážkách zváží všechna pro a proti, včetně finančních nákladů, které jdou z kapes nás všech, i návrhy levnějších a zároveň k přírodě i lidem šetrnějších variant.

Nahoru