Rozhovor: Stáže ve firmách jsou dobrou alternativou vzdělávání

Verze pro tisk |

Najít uplatnění na trhu práce je v dnešní době složitější než kdy jindy. Situaci uchazečům neusnadňuje ani fakt, že v mnohých oborech je nutnou podmínkou přijetí předchozí praxe. Ale kde onu potřebnou praxi získat? O možném řešení tohoto začarovaného kruhu jsme si povídali s Radkem Rinnem, hlavním manažerem projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí.

Proč jste se ve svém projektu Stáže ve firmách zaměřili právě na získávání praxe?
Tato otázka má velmi jednoduchou odpověď: jde o dlouhodobý problém na trhu práce. Většina zaměstnavatelů chce přijímat pracovníky, kteří s náplní práce budou mít již zkušenosti díky předchozí praxi v oboru. Zvláště pak v dnešní době, kdy spousta zaměstnavatelů musí řešit vlastní ekonomickou stabilitu a téměř všichni hlídají efektivitu práce, není žádoucí zaměstnat někoho, koho bude potřeba ještě půl roku prakticky vzdělávat, řekněme „zaučovat“. Právě na tento trend jsme zareagovali integrací získávání praktických dovedností přímo do systému dalšího vzdělávání. Stáže ve firmách mají takový handicap uchazečů o zaměstnání odstranit.

Jak vzdělávání praxí vlastně probíhá?
Stážista dochází do dané firmy na stáž, během níž se dále vzdělává a získává zkušenosti v oboru. Nesporná výhoda jistě spočívá také v tom, že je stážistovi přidělen mentor, který s ním prochází běžné úkoly a učí ho, jak je řešit a na co si dát pozor. Tím dochází k přenosu zkušeností z mentora na stážistu. Na začátku stáže se mentor stážistovi věnuje plně, následně již stážista vykonává dané činnosti samostatně, pod dohledem mentora a s možností kdykoli za ním přijít a zeptat se na to, co mu není jasné.

V čem podle Vás spočívá hlavní přínos pro stážistu?
Kromě praktického vzdělání stážista získá podstatnou výhodu na trhu práce – může prokázat své nově nabyté znalosti i dovednosti a získat cenné kontakty. V případě oboustranné spokojenosti pak může poskytovatel stáže se stážistou po skončení stáže uzavřít pracovní poměr.

Neměly by nedostatek praxe u absolventů řešit spíše školy?
Domnívám se, že musí dojít především ke změně myšlení lidí a k přijetí odpovědnosti za vlastní budoucnost. Direktivní nařízení stáží nic neřeší. Musíme jít cestou dobrých příkladů, informování, uznání praktického vzdělávání jako formy učení rovnocenné k teoretickému vzdělávání. Podívejme se třeba do Německa. Tam funguje model duálního vzdělávání a pro tamní ekonomiku jde o významné plus. Absolventi svůj obor znají z obou úhlů pohledu. I v dalších evropských státech funguje model vzdělávání během kariérního života. Příkladem může být třeba Finsko. Fond dalšího vzdělávání se snaží o začlenění dalšího vzdělávání do běžného života společnosti a o uznání této formy vzdělávání v rámci české legislativy. Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí k tomuto cíli vede.

Pro koho je projekt Stáže ve firmách určen?
Do projektu se může zapojit široké spektrum zájemců o vzdělávání praxí. Jmenovitě se jedná například o absolventy bez praxe, nezaměstnané spoluobčany a osoby se zájmem o další profesní vzdělávání. Zapojit se mohou také osoby vracející se na trh práce po určité časové odmlce, což jsou například maminky na rodičovské dovolené či po jejím skončení. Podmínky projektu a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, díky němuž je celá akce financována, neumožňují účast v roli stážisty osobám s trvalým bydlištěm v Praze, studentům a OSVČ.

A jak se do projektu zapojit?
Vše začíná registrací na internetové stránce www.stazevefirmach.cz. Ta je bezplatná a nezávazná. Každá jednotlivá stáž je vypsána formou karty stáže, která vypadá obdobně jako běžný pracovní inzerát. Uchazeč hned vidí, zda uvedená nabídka vyhovuje jeho vzdělání a případně předchozím pracovním zkušenostem. Délka stáží se různí, pohybuje se od jednoho do šesti měsíců. Každý uchazeč se může přihlásit najednou až na deset nabídek firem/karet stáží. Poté může být přizván k pohovoru. Bude-li vybrán, bude mezi ním, poskytovatelem stáže a Fondem dalšího vzdělávání uzavřena smlouva o zajištění stáže a samotná stáž může následně začít.
Tato forma vzdělávání rozhodně není o kopírování či prostém vyřizování telefonátů. Každá stáž musí odpovídat šabloně stáže, která definuje konkrétní požadavky na její náplň a odbornost. Dodržování stanovených podmínek se přitom přísně monitoruje. Poskytovatel například musí vyčlenit mentora, který stážistu vzděláváním doprovází, rozvíjí jeho talent a směruje ho k dosažení stanovených cílů. Při oboustranné spokojenosti je možnost, že poskytovatel stáže stážistovi nabídne po skončení stáže pracovní místo.

Co projekt přinese poskytovateli stáže?
Umožňuje mu více rozvinout vnitřní systém vzdělávání a školení pracovníků v různých pozicích a oborech a vychovat si svého potenciálního budoucího zaměstnance. Navíc  náklady spojené se stáží jsou za stážistu uhrazeny firmě z rozpočtu projektu, čímž firmy motivujeme do aktivního zapojení se do systému dalšího vzdělávání.

Představíte nám Fond dalšího vzdělávání, jenž projekt realizuje?
Jsme příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí a zaměřujeme se na nové formy dalšího vzdělávání v ČR. V minulém roce jsme kromě jiných začali realizovat také dva projekty pomáhající osobám bez praxe: Stáže ve firmách – vzdělávání praxí a Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání, což je doplňkový projekt ke Stážím ve firmách.


Poslední dotaz: kde získají zájemci o stáž či poskytování stáže více informací?
Zdrojů informací je několik. Prvním z nich je internetová stránka projektu www.stazevefirmach.cz. Dále lze využít facebookový profil projektu www.facebook.com/stazevefirmach. Základní informace o projektu poskytují také kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky. 

Nahoru