„Legislativa“ jede na plné obrátky

Verze pro tisk |

Společnost KUSTOD s.r.o. realizuje projekt „Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti školské legislativy“, reg. č. CZ.1.07/1.3.52/01.0010, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Aktuálně realizujeme klíčovou aktivitu KA005 s názvem Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílovou skupinou projektu jsou řídící pracovníci škol Libereckého kraje. Máme za sebou pět společných setkání, z celkem 6 plánovaných. Témata pěti společných setkání, která se uskutečnila v období od listopadu 2012 do května 2013, byla: Úvod do pracovněprávních vztahů, Pracovněprávní vztahy, Odměňování zaměstnanců, Bezpečnost a ochrana zdraví na školách, Vyhláška č. 15 a dokumentace škol, Rámcový vzdělávací program (RVP), Školský vzdělávací program (ŠVP), Přechod ze základního do středního vzdělávání, Správní řízení, Stížnosti a BOZP. Současně je účastníkům projektu k dispozici e-learningová podoba vzdělávacích programů a on line podpora odborníků, kde mohou konzultovat své dotazy z oblasti školské legislativy. V říjnu 2013 plánujeme poslední setkání a závěrečné vyhodnocení projektu. Obsahem posledního setkání budou tato témata: BOZP, Rozpočtová pravidla a Fondy. Zároveň proběhne otestování znalostí z modulů, které nebyly vyučovány v prezenční formě. Jedná se o moduly: Odpovědnost za škodu, Využívání obnovitelných zdrojů a Energetické audity.
Děkujeme všem, kteří se na tomto projektu podílejí.

Více informací naleznete na webových stránkách společnosti www.kustod.cz.

 

 

Nahoru