Kdo se bojí – nereklamuje vadné zboží a služby

Verze pro tisk |

V poradně Sdružení obrany spotřebitelů na pobočce humanitární organizace ADRA se pravidelně setkáváme s klienty, kteří přicházejí s dotazem, zda vadné zboží mohou reklamovat a za jakých podmínek. Mnozí se reklamačního řízení z neznalosti bojí a ani se o nápravu nepokusí.

Ani v případě zamítnuté reklamace prodejcem ještě nemusíme boj za kvalitní výrobek (za který jsme zaplatili kvalitními platidly) vzdávat. Pokud jsme o své pravdě přesvědčeni, je zde ještě možnost posouzení výrobku soudním znalcem a tím i další možnost obhájit svůj oprávněný požadavek. Více jak polovina spotřebitelů své právo na reklamaci nevyužívá a další velká skupina po zamítnutí reklamace ze strany prodejce dále v prosazení svého práva nepokračuje.

    Pokud si nejste jisti ve svých nárocích vůči prodejcům, uvádíme několik základních informací:
       
- Na veškeré nové spotřební zboží je záruka v délce 24 měsíců od zakoupení. Vztahuje se i na vady, které se v této době objeví, a v této době musíte u prodejce vadu reklamovat. Na potraviny 8 dní, na krmivo 3 týdny, na zvířata 6 týdnů, lhůta k použití věci je uvedená na obalu (záruční doba).
- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a také na vady, pro které bylo zboží zlevněno. Záruka začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
- Zákonnou záruční dobu nelze zkrátit. Je možno ji prodloužit za podmínek stanovených prodejcem.
- Reklamaci je nutno uplatnit u prodejce nebo jím pověřených servisů.
- K uplatnění stačí jakýmkoliv způsobem prokázat nákup u prodejce (pokladní doklad, výpis z účtu, záruční list….)
- Podmínkou k uplatnění reklamace není použití originálního obalu.
- Váš nárok na řešení specifikujte hned při reklamaci: při odstranitelné vadě můžete žádat o opravu věci, ve výjimečných případech o její výměnu. Při neodstranitelné vadě můžete žádat výměnu nebo odstoupení od smlouvy.
- Pokud se na věci objeví 3x stejná vada nebo 4x různá vada, máte stejná práva jako při neodstranitelné vadě. To platí i při výskytu 3 vad naráz na věci.
- Vždy vyžadujte reklamační protokol, je povinností prodejce vám ho vydat. Je vhodné do protokolu popsat i stav věci a příslušenství, které prodejci předáváte. Nezbytné je uvést popis vady.
- Prodejce je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů od jejího uplatnění. To se týká se i pověřených servisů.
- Pokud prodejce nevyřídí reklamaci ve stanovené lhůtě, může spotřebitel požadovat výměnu výrobku nebo odstoupit od smlouvy,
- Není povinností prodejce oznamovat spotřebiteli vyřízení reklamace.
- V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací, který reklamaci převezme.

Spotřebitelskou problematiku řeší Obchodní zákoník a zákon na ochranu spotřebitele. Pokud si nebudete vědět rady, tak další pomoc naleznete v poradně Sdružení obrany spotřebitelů v České Lípě, ul. Čs.armády 1578 (pobočka ADRA), tel.: 484 801 484, každé první úterý v měsíci od  12-14 hod.


                                                                  Ing. Antonín Seidl
                                                                  SOS Liberec


 

Nahoru