Jazykové kurzy pro děti a rodiče i během prázdnin

Verze pro tisk |

Již 4 roky fungující jazykové centrum, které se nejprve zabývalo pouze výukou angličtiny pro děti (metodou Helen Doron) a později i výukou jazyků pro dospělé metodou DME (Direct method for English), chystá jazykové kurzy pro děti a dospělé i v létě 2013.

Pro děti připravujeme týdenní dopolední příměstské tábory v České lípě (22. 7. – 26. 7., 29. 7. – 2. 8. 2013), které se konají přímo v našem centru nacházejícím se v budově bývalého Telecomu v přízemí. Další termíny příměstského tábora jsou celodenní a konají se v krásném prostředí MŠ U bílého králíka – Žizníkov (5. 8. – 9. 8., 12. 8. – 16. 8. 2013), se kterou spolupracujeme již od loňského roku.

Povídání o metodě Helen Doron Early English a veškeré informace o termínech kurzů pro děti na léto či přihláškách naleznete na www.pandacentrum.cz.

 

Dospěláky zveme na ukázkové hodiny unikátní metody DME (Direct method), které se konají v týdnu od 17. 6. – 21. 6. 2013. Potřebujete se přes léto „rozmluvit“? Zkuste to nově, zábavně, intenzivně a hlavně efektivně.

Jedná se o unikátní licencovanou metodou Direct Method for English®. Metoda je zaměřena především na mluvený jazyk s důrazem na správné použití obvyklých frází, slovní zásoby i gramatiky. Tyto znalosti si student osvojuje přímo na hodině za pomoci speciálně vypracovaného systému otázek a odpovědí. Probraná látka se dále upevňuje systematickým opakováním. Díky tomu se jazyk dostává přirozeně do povědomí a nové poznatky pak student dokáže použít bez dlouhého přemýšlení i v reálném životě. Každý student obdrží CD na domácí poslech a zdarma přístupový kód k online výuce, kde si může procvičit látku probranou na hodině.

Přijďte si tuto novou metodu vyzkoušet a dozvědět se o ní ještě více. Poté je možno podat přihlášku na letní kurzy nebo na kurzy od září 2013. Termíny ukázek, možné přihlášky a podrobné informace o metodě naleznete na www.pandacentrum.cz nebo na www.direct-english.cz.

 

Aktuálně vyučujeme angličtinu a němčinu ve všech úrovních a pořádáme kurzy jak pro veřejnost a individuály, tak kurzy firemní.

Speciální nabídkou jsou letní týdenní intenzivní kurzy. Vždy pondělí až pátek 16.30–18.30 hod. (2× 50 minut každý den, celkem 10 hodin). Kurzy jsou pro všechny pokročilosti, rozdělení do skupin proběhne dle rozřazovacího testu AJ, NJ.

Termíny:   22. 7. – 26. 7.               29. 7. – 2. 8.                5. 8. – 9. 8.                 12. 8. – 16. 8. 

 

Vice informací naleznete na www.pandacentrum.czwww.direct-english.cz nebo facebookových stránkách. Případné dotazy posílejte na e-mail z.matlova@helendoron.cz či volejte na tel. číslo 777 341 128.

Nahoru