10. výročí od povodní

Jak probíhal první rok Angličtiny s Pepou?

Verze pro tisk |

Školní rok 2012/13 dospěl do svého konce a společně s ním i první rok vzdělávacího kurzu Angličtina s Pepou pro děti. Lektorce a autorce originální výukové metodiky Lindě Neumayerové jsme proto položili několik otázek.

Lindo, jak se vůbec zrodil nápad vyučovat českolipské děti angličtině mimo "školní půdu"?

Všechno vlastně začalo před dvěma lety, kdy mne oslovilo občanské sdružení United Vision. Měla jsem pomoct s přepracováním speciální výukové metody pro dospělé, aby byla nově použitelná i na výuku malých dětí v chudých regionech Mexika. Metodu jsem vyvíjela a testovala na několika skupinách mexických dětí během šesti měsíců. Práce s dětmi byla moc fajn, proto jsem chtěla pokračovat i po návratu z naší dobrovolnické mise. A díky zájmu DDM Libertin jsme otevřeli první studijní skupinu pro českolipské děti loni v září.

Bylo těžké do kurzu sehnat děti se zájmem o studium angličtiny?

Zpočátku trochu ano. "Kroužek angličtiny" coby volnočasová aktivita přeci jen zní poněkud netradičně. Hodně nám ale pomohli studenti a ex-studenti z kurzů Angličtina s Pepou pro dospělé, kteří již s konceptem výuky "s Pepou" měli vlastní pozitivní zkušenost. Věděli, že se nebude jednat o klasický formát vyučování.

Kolik dětí jsi tedy v kurzu měla a v jaké věkové skladbě?

Náš kurz byl určen dětem od 7 do 11 let. Zpočátku nás bylo kolem 7, v závěru už si naši žáčci začali přivádět i své kamarády ze školy, takže nejvíc nás na hodině bylo asi 10. To bude horní limit v kurzech pro děti. Víc už by bylo obtížné zvládnout.

Při prohlížení videí na vašem webu jsem si ale všiml i jednoho staršího člena...

Ano, máš pravdu. Na naší Granny Mary nemůžeme zapomenout. Její zabudování do skupiny dětí se skvěle osvědčilo a přivedlo nás k myšlence, že spojení dětí a prarodičů v jedné výukové skupině může být zajímavým nápadem. S dětmi si skvěle rozumí a navíc v hodinách působí jako další zdroj autority.

V čem se "studium s Pepou" liší od výuky ve škole?

Myslím, že především ve skutečném používání jazyka. Ve škole se děti většinou učí jednotlivá slovíčka a v teoretické rovině probírají různé gramatické kategorie. Spontánně reagovat na položenou otázku ale zvládne málokdo. A to je přitom to nejdůležitější. "S Pepou" se děti pomocí větných vzorců učí tvořit rovnou celé otázky a zároveň na ně reagovat. Konverzace přitom neprocvičují s vyučujícím, ale samy mezi sebou. Na tom je celá metodika postavena. Klíč k úspěchu je přitom jasný - procvičovat, procvičovat a zase procvičovat.

Takže žádné hraní, ale tvrdý dril?

Ano i ne. Dril je potřeba, ale především dětem je ho potřeba dodat v atraktivní formě. I pro dospělé studenty je nejlepší motivací, když si jeden s druhým mohou anglicky povídat hned od prvních lekcí. S dětmi si ale samozřejmě najdeme čas i na hry: anglické bingo či kvarteto, osmisměrky, křížovky nebo třeba ze škol známá šibenice na procvičení abecedy. Na druhou stranu ale děti musely na každou hodinu vypracovávat domácí úkoly. Bez nich by studium nemohlo být efektivní.

Co se tedy ve Tvém kurzu zvládly děti za těch 10 měsíců naučit?

Především anglicky komunikovat. Z gramatického úhlu pohledu jde o používání slovesa "to be" ve všech osobách, přítomného času prostého, vazby there is/are, číslovek od 0 do 1000 atd. Děti si též osvojily poměrně širokou slovní zásobu a celou řadu užitečných výrazů a frází. Po každé skončené dvouměsíční fázi studia děti skládaly ústní a písemné zkoušky.

Další nahraná videa z konverzací dětí a úroveň závěrečného písemného testu si můžete prohlédnout zde.

Kromě samotného studia jsme zvládli připravit i krátké představení v angličtině, které jsme rodičům a přátelům představili v květnu na akademii DDM Libertin. 

 

Jaké jsou vaše plány na prázdniny? Připravujete pro děti nějaký tábor s výukou angličtiny?

Pro děti zatím ne. Víkend s angličtinou letos plánujeme pouze pro studenty z kurzů pro dospělé. Práce s dětmi nás ale baví (každoročně jezdíme jako vedoucí na "Sázavu", tábor pořádaný DDM Libertin), a tak možná pro děti "Pepa" něco přichystá na příští rok. Uvidíme.

A po prázdninách?

V září v DDM Libertin uspořádáme ukázkový týden jak pro děti, tak pro dospělé. Současné skupiny doplníme o již pokročilé zájemce o zlepšení svých znalostí a dovedností, pro nové zájemce otevřeme jednu novou skupinu pro děti a jednu pro dospělé. Bližší informace o vzdělávacím projektu Angličtina s Pepou čtenáři mohou získat na našem webu www.anglictinaspepou.cz.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí a dalších úspěchů ve vzdělávací činnosti.  

Jak probíhal první rok Angličtiny s Pepou?
Jak probíhal první rok Angličtiny s Pepou?
Jak probíhal první rok Angličtiny s Pepou?
Jak probíhal první rok Angličtiny s Pepou?
Jak probíhal první rok Angličtiny s Pepou?
Jak probíhal první rok Angličtiny s Pepou?
Jak probíhal první rok Angličtiny s Pepou?
Jak probíhal první rok Angličtiny s Pepou?
Jak probíhal první rok Angličtiny s Pepou?
Jak probíhal první rok Angličtiny s Pepou?
Jak probíhal první rok Angličtiny s Pepou?
Jak probíhal první rok Angličtiny s Pepou?
Jak probíhal první rok Angličtiny s Pepou?
Jak probíhal první rok Angličtiny s Pepou?
Jak probíhal první rok Angličtiny s Pepou?
Nahoru