Der Senat der Wirtschaft jmenoval svým členem Petera M. Wöllnera

Verze pro tisk |

Der Senat der Wirtschaft (Hospodářský senát) jmenuje svým členem jednatele firmy CiS ELECTRONIC Petera M. Wöllnera.

Peter M. Wöllner, společník firmy CiS ELECTRONIC GmbH, Krefeld, byl povolán mezi členy „SENAT der Wirtschaft“ a převzal z rukou předsedy senátu Dietra Hätheho jmenovací listinu. Slavnostní jmenování se konalo při příležitosti zasedání senátu v prostorách firmy Infineon Technologies AG v Campeonu v Neubibergu u Mnichova. Prezidentem senátu je Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Rademacher.

Der Senat der Wirtschaft je německým oddělením Global Economic Networks (GEN). „Je mi potěšením být jmenován mezi členy organizace, jejíž hodnoty, zásady a cíle sdílím a které do budoucna mohu aktivně podporovat," zdůraznil Wöllner.

Der Senat der Wirtschaft se skládá z osobností činných v hospodářském odvětví, vědě a společnosti, které mají za společný cíl principy humanity a udržitelnosti aplikovat v celosvětově orientovaném tržním hospodářství. V popředí jejich aktivit stojí podpora německého hospodářství v zájmu všeobecného blaha.

Ekologická udržitelnost vztažena na člověka, přírodu a životní prostředí pro další generace stejně jako udržitelnost ve smyslu budoucích životních hodnot společnosti jsou dalšími cíly senátu.

Der Senat der Wirtschaft je oficiálním partnerem UN-World Trade Point Federation (WTPF) a hlásí se k cílům spojených národů a podorganizací World Trade Point Federation, globálního společenství, stejně jako kodexu cti spolku „Ethikverband der Deutschen Wirtschaft“ (EVW).

Kancelář senátu se nachází ve spolkovém domě v Bonnu. Více informací o "Senat der Wirtschaft" naleznete pod:   www.senat-der-wirtschaft.de

CiS ELECTONIC GmbH, Krefeld a CiS SYSTEMS s.r.o., Nové Mesto p.S.

www.cis.de

 

Nahoru