ZŠ Klíč vyslala pedagogy na mezinárodní setkání do Portugalska

Verze pro tisk |

Ve dnech 20. 2. až 24. 2. 2017 vyslala Základní a Mateřská škola Klíč tři pedagogy (Mgr. Petru Plíhalovou, Mgr. Roberta Mulára a Mgr. Zuzanu Ledvinovou), aby se zúčastnili mezinárodního setkání v rámci projektu Let´s take a CLIL Leap, který je financován z EU z programu Erasmus Plus. Na tomto projektu se kromě naší školy podílejí další čtyři Evropské školy (z Maďarska, Portugalska, Španělska a Řecka).

Projektové setkání se nyní konalo v Portugalsku, ve městě Vila Real. Jeho účelem byla především společná práce učitelů a žáků na projektu a obeznámení se všemi nezbytnými kroky, vedoucími k úspěšnému splnění projektových cílů. Velmi příjemnou povinností bylo také poznávání tamější kultury, přírody, historických památek a navazování kontaktů s novými lidmi.

Jak již název projektu napovídá, hlavní cíle jsou dva. První je sdílení zkušeností s metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning), kdy se prolíná výuka "nejazykového" předmětu (matematika, biologie, chemie, atd.) s anglickým jazykem, který slouží výhradně pro komunikační účely. V portugalské škole jsme touto metodou postupně odučili hodiny matematiky, dějepisu a tělesné výchovy. Ukázalo se, že to funguje a hodina může být efektivní, i když úroveň angličtiny všech zúčastněných (učitelé a žáci) není na nejvyšší úrovni. Druhým cílem je ukázat studentům, že výuka i pracovní příležitosti v zahraničí jsou dnes dostupnější více než kdy jindy. Tyto cíle se nám, doufáme, podařilo naplnit a věříme, že si všichni účastníci ze setkání odnesli jen to nejlepší.

Náš vyslaný pedagogický sbor, v doprovodu třech dětí školy Klíč, dorazil do Portugalska již v sobotu, tedy necelé dva dny před započetím setkání. Učitelé byli ubytováni v krásném hotelu, zatímco o děti se velkoryse staraly hostitelské rodiny vybraných žáků. Díky tomu měli jedinečnou možnost využít cizího jazyka v praxi a použít jej ke každodenní komunikaci v rodinách i ve škole. V průběhu celého týdne nachystali Portugalští učitelé několik zajímavých výletů po okolí, a to jak pro učitele z jiných škol, tak i pro jejich žáky. Měli jsme tak příležitost seznámit se s historickým centrem malebného města Porto či vidět okouzlující rozlehlé viniční tratě v údolí Douro, odkud pochází proslulé portské víno.

Škola, která nás hostovala, byla na naše poměry opravdu veliká, navštěvovalo ji přes 2000 žáků. Budova byla sice starší, nicméně nás mile překvapila svou vybaveností. Žáci například mohli využít dvou venkovních sportovišť či jedné menší vnitřní tělocvičny. Chodby byly navíc vyzdobeny úžasnými obrazy a malbami na stěnách, které školu skutečně oživily. 

Setkání v Portugalsku bylo jakýmsi vyvrcholením jedné z oblastí projektu. Ten je totiž rozdělen do tematických celků, na kterých budou školy v průběhu necelých dvou let postupně pracovat. Aktuálním tématem byla tělesná výchova a sport. V rámci této oblasti měli žáci všech škol zjistit co nejvíce informací o povolání fotbalisty a vést rozhovor s  osobnostmi našeho kraje, které se v oblasti sportu pohybují na profesionální úrovni.

Díky tomu se našim žákům naskytla unikátní příležitost popovídat si s trenéry karate Pavlem Znamenáčkem a Josefem Polákem, osobním trenérem Radkem Procházkou a trenérem sebeobranného systému Krav Maga Nikolou Slovákem. Všem zmiňovaným pánům patří obrovské poděkování za jejich ochotu sejít se s našimi žáky a poskytnout jim potřebné informace. Také bychom rádi poděkovali fotbalistovi SK Slávia Praha Jiřímu Bílkovi, protože i on byl velmi laskav a zapojil se do našeho projektu.

Jak už bylo zmíněno výše, celkové trvání projektu jsou necelé dva roky. Již teď se těšíme na další setkání a věříme, že přinesou do projektu i naší škole spoustu cenných informací a zkušeností!  

alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru