Žáci ZŠ Klíč na návštěvě v Dánsku

Verze pro tisk |

Letos se naší škole podařilo získat grant na dvouletý mezinárodní projekt z Programu celoživotního učení, Comenius s názvem „Games without frontiers, another way for learning“. Do tohoto projektu se spolu s námi zapojili žáci a učitelé z Velké Británie, Německa, Francie, Dánska, Finska, Itálie a Kypru.

Cílem celého projektu je získat nové přátele, procvičit se v jazycích a mnoho nového se naučit. Věříme, že pomůžeme dětem rozšířit si obzory a získat nové zážitky.

Hlavním tématem jsou hry. Budeme objevovat a porovnávat hry dětí a rodičů, hry venku a uvnitř, hry v různých ročních obdobích a dokonce hry jako součást výuky. Také nás postupně čeká návštěva všech zúčastněných zemí, abychom mohli lépe poznat jejich školu a kulturu. Mnoho žáků naší školy dostane příležitost na jeden týden bydlet a chodit do školy v cizí zemi.

Na konci listopadu jsme navštívili Dánsko. Konkrétně malé městečko Norre Alslev s 2 500 obyvateli, ležící na ostrově Falster na jihu země. Společně s dvěma učitelkami naší školy vycestovala do zahraničí i čtyři děvčata ze 4., 5., 6. a 7. třídy. Během pobytu byla ubytována v rodinách. Všechen čas trávily holky tedy se svými novými dánskými kamarádkami. Chodily společně do vyučování a na zbytek dne pro ně rodiny většinou připravily nějaký program – výlety do okolí, k moři atd. První dny nebyly pro všechny zrovna jednoduché z pohledu přivyknutí si na cizí prostředí. Ale holky byly statečné a popraly se s touto nezvyklou zkušeností, jak nejlépe dovedly. A když se trochu otrkaly, bylo vidět, že si to užívají. Poznaly jinou kulturu, jiný styl vyučování, odlišné zvyky a především si na vlastní kůži vyzkoušely, jak skvělé je dokázat se domluvit s lidmi z jiných zemí. Jedním z úkolů našeho setkání bylo totiž představit míčovou hru „školka“  ostatním. A tak děvčata učila naší „školku“ dánské děti, pár německých a finských dětí a také ostatní učitele.

Nevšedním zážitkem byla tradiční dánská štědrovečerní večeře, kterou pro nás připravili učitelé.
Poslední den našeho pobytu v Norre Alslev jsme si všichni vyjeli na společný výlet. Zavítali jsme do středověké vesničky a nedaleké Krokodýlí ZOO. Kromě nádherných a samozřejmě nebezpečných různých krokodýlů, kajmanů a gaviálů jsme tam viděli i ohromné želvy, které jsme museli doslova překračovat, jelikož nám stály v cestě. Zajímavým zpestřením byla také možnost pohladit si mládě kajmana či nechat si dát na krk krajtu. A musím říct, že odvážlivci se našli i mezi žáky.

Doufám, že nevšední zážitky si holky odnesly i z návštěvy Kodaně /dánsky Kobenhavn/ – hlavního města Dánska, kde jsme se zdržely na dva dny cestou zpět. Stihly jsme dojít až k bronzové soše malé mořské víly – známé z pohádky H. Ch. Andersena, od ní to bylo kousek k vojenské pevnosti Kastellet a nezapomněly jsme ani na tři zámky, které připomínají slavnou minulost malého skandinávského království – Rosenborg s korunovačními klenoty, Christianborg a Amalienborg – dánský královský palác s dánskými vojáky na stráži v historických uniformách. Ohřály jsme se v kodaňské botanické zahradě a v neposlední řadě nás okouzlila podvečerní procházka již vánočně vyzdobenou nejdelší nákupní třídou v Evropě.
Věřím, že my všechny budeme na tento společně strávený týden dlouho vzpomínat.

Začátkem února nás pak čeká návštěva Finska. Dvě učitelky a další čtyři žáci budou mít příležitost nahlédnout do tajemství výborně hodnoceného finského školství, užít si finskou saunu a více se dozvědět o této zemi plné jezer a lesů.

alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru