Vivat ZUŠ!

Verze pro tisk |

Základní umělecká škola v České Lípě slaví 85. výročí svého vzniku. Byla založena Okresním osvětovým sborem v České Lípě dne 8. prosince 1927, aby pěstila a šířila mezi lidem kulturní poslání hudby a zpěvu.

Na samém počátku měla škola pouhých 57 žáků, ale jejich počet každoročně rychle rostl. Škola sestávala z oddělení smyčcového, klavírního, dechového a hudebně výchovného. Od roku 1937 byla výuka rozšířena o vyučování rytmiky a zdravotní gymnastiky. V roce 1938 byla škola uzavřena a její činnost byla obnovena v roce 1945 zásluhou pana Josefa Pokorného, který pak ve vedení školy s krátkou přestávkou působil třicet let. V dalším období prodělala škola bouřlivý rozvoj ve všech oblastech, ať se to týkalo vedení školy, složení pedagogického sboru, počtu žáků, dosažených výsledků, předmětů, které byly vyučovány, prostorů určených k výuce a dalšího materiálního zajištění. V současné době škola sídlí v centru České Lípy, v budově bývalého OV KSČ a čtyři umělecké obory ( hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický) navštěvuje více než 800 žáků.

K významnému jubileu 85 let vzniku školy připravujeme po celý školní rok 2012/2013 bohatý kulturní program, který bude slavnostně zahájen v pátek 23. listopadu Slavnostním plesem ZUŠ ve velkém sále školy. V úvodu večera,  v galakoncertu k oslavám školy, vystoupí úspěšní žáci,  kteří v minulosti získali vysoká ocenění na soutěžích a soutěžních přehlídkách. Samotný program Slavnostního plesu nabídne vystoupení orchestrů a hudebních skupin ZUŠ, nebo přátel školya nebude chybět ani slavnostní předtančení tanečního oboru. Všechny návštěvníky plesu čeká půlnoční překvapení. Oslavy budou  pokračovat vánočními koncerty, ve čtvrtek  13. prosince vystoupí žáci hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru a ve čtvrtek 20. prosince proběhne Vánoční koncert „Sláva, budiž!“ v Bazilice Všech Svatých v České Lípě. Dobrovolné vstupné z tohoto koncertu bude věnováno Farní charitě v České Lípě. Ve čtvrtek 25. dubna příštího roku se příznivci a kulturní veřejnost může těšit na Galakoncert učitelů v Jiráskově divadle v České Lípě.

K oslavám založení školy se připojí i bývalí žáci, nyní studující na konzervatořích v Teplicích a v Praze,  kteří připravují dva koncerty. Při oslavách nebude chybět ani Májové nokturno, které škola již tradičně věnuje vzpomínce na paní učitelku Pavlínu Šimkovou, zakladatelku tohoto koncertu. Po celou dobu oslav výročí  školy budou probíhat výstavy ateliérů výtvarného oboru.

Organizátoři oslav 85. výročí založení Základní umělecké školy v České Lípě srdečně zvou širokou kulturní veřejnost na všechny akce pořádané k oslavám a přejí krásné kulturní zážitky.

Nahoru