Šesťáci z Partyzánky se učili přírodopis v českolipském muzeu

Verze pro tisk |

Místo do lavic ve svých třídách se v pondělí 24. října žáci šestých tříd ZŠ Partyzánské vydali do muzea, kde prožili výuku přírodopisu trochu jinak.

Muzejní pedagogové, ekolog a geolog, si pro ně připravili program ve dvou blocích. Jednalo se o interaktivní prezentaci s praktickými ukázkami exponátů s výstupem učiva do pracovního listu, tak si mohly děti ověřit získané znalosti i dovednosti.

V geologické části žáci porozuměli minerálům, využití jejich vlastností v životě. Používají se na příklad jako součásti pracovních strojů ve stavebním nebo sklářském průmyslu i ve šperkařství. Šesťáci si prohlédli i starý stroj na broušení kamenů. Zcela novým pojmem pro ně byla liminiscence neboli světélkování minerálů. Tento jev pozorovali ve vitríně a mohli si vše sami experimentálně vyzkoušet. V oddělení našeho kraje zkoumali geologickou mapu. Čediče, pískovce a další horniny i nerosty, které žáci mohou objevit v blízkém okolí České Lípy, si mohli najít v expozici. Pod mikroskopem byly zase k vidění drobné kousky zlata v kamenech.

S ekoložkou poradny Orsej žáci po přestávce určovali přírodniny, přiřazovali např. šišky, semínka, jehličí a listy ke kůrám stromů. Zjistili, co všechno se mohou o stromech dozvědět z letokruhů. Jak běží čas lesu? Odpovědi na tuto otázku nacházeli dívky a chlapci přímo na odborných panelech a návodech. Učili se tak pracovat s odborným textem a třídit informace. Atraktivní bylo stanoviště se stopami zvěře, jež museli spojit se správným zástupcem zvířecí říše. Žáci si dokonce obohatili vlastní slovní zásobu výrazy z myslivecké řeči.

Pondělní dopoledne přineslo dětem mnoho nových poznatků formou osobní zkušenosti. Už se těšíme na další možnost návštěvy muzea, na jaře vyrazíme na brouky.

alt
alt
Nahoru