O školství a vzdělávání

Verze pro tisk |

Města a obce, tedy i Česká Lípa, jsou zřizovateli mateřských a základních škol, někdy také zařízení pro zájmové vzdělávání – základních uměleckých škol a domů dětí a mládeže. V současné době kapacita mateřských i základních škol v našem městě pokrývá všechny nezbytné potřeby obyvatel. Svou roli zde sehrávají i soukromá zařízení, která uspokojují část poptávky rodičů.

V čem jsou hlavní problémy našich škol? Rozhodně v oblasti velké finanční náročnosti provozu a potřeby rekonstrukce budov – střechy, nová okna atd. Rezervy jsou také v oblasti vybudování hřišť a sportovišť u jednotlivých škol. Česká Lípa vkládá do provozních příspěvků škol každoročně desítky milionů, zejména na nákup energií (teplo, elektřina, voda). S nárůstem cen roste i tato položka v rozpočtu města. Vhodným řešením je dlouhodobé investování do rekonstrukce a zateplení budov škol, s využitím státních dotací. Že je tato cesta schůdná se ukazuje na příkladu budov několika MŠ a nejnověji na budově ZŠ Špičák. Pro příští období je takto připravena obdobná rekonstrukce ZŠ Slovanka.
Město Česká Lípa také prostřednictvím výběrových řízení vysoutěžilo výhodnější pojistnou smlouvy pro všechny jím zřizované subjekty, obdobně také dodávky elektrické energie, kancelářských potřeb a chystá se soutěž i na dodavatele plynu. Tímto způsobem se daří šetřit významné částky z rozpočtu města.
Stejně je do budoucna nezbytné postupovat také u dodávek počítačového vybavení, nákupu tonerů či správě počítačových sítí a dat, případně jiných komodit.

Jaké jsou zkušenosti s právní subjektivitou škol a školských zařízení a spolupráce s řediteli?
Musíme konstatovat, že ředitelky a ředitelé mateřských a základních škol jsou zkušení a fundování pedagogové s dlouholetou praxí. Mají příslušné odborné vzdělání v oblasti managementu a řízení školství. Jsou pro město přirozenými a žádanými partnery.
V oblasti financování spolurozhodují o využití schválených příspěvků, včetně těch účelových.
Zřizovatel město Česká Lípa jim také nechává zlepšené hospodářské výsledky (zejména přeplatky za energie a zisky z vedlejší hospodářské činnosti) v rezervních fondech škol. Ředitelé je po dohodě s městem používají na zlepšování prostředí ve školách, nákup nábytku, opravy většího rozsahu nebo na spolufinancování investičních akcí. Je to zejména proto, že oni jsou nejlépe informovanými v dané škole a jsou za její chod plně zodpovědní. 

Nahoru