Mezinárodní setkání na Klíči

Verze pro tisk |

Ve dnech 9.–14. 3. 2015 se ZŠ a MŠ Klíč v České Lípě stala hostitelem hned sedmi evropských zemí – Dánska, Finska, Německa, Anglie, Itálie, Francie a Kypru. V rámci mezinárodního evropského projektu Games Without Frontiers, Another Way of Learning (Hry bez hranic, jiný způsob učení se) k nám zavítaly výpravy učitelů i dětí z výše zmíněných států. Jednalo se o společnou, v pořadí již sedmou, návštěvu jedné ze zúčastněných zemí.

Primárním účelem projektu je seznámit se se vzdělávacím systémem i institucí vybrané země. Také jsme ale měli možnost poznat nové kultury, zvyklosti a v neposlední řadě i společenské a didaktické hry.

Ubytování dětí probíhalo formou „výměnných pobytů“. Jinými slovy, děti byly ubytovány v českých rodinách se svými anglicky mluvícími vrstevníky či dětmi přibližně stejného věku. Navštěvující děti se účastnily tradiční, každodenní výuky v naší škole, ovšem měly možnost poznat i netradiční formu vzdělávání v rámci projektu formou tzv. workshopů (dílen). Mohli jsme si mimo jiné s Finy vyrobit spínač z papíru pro jednoduchý elektrický obvod, zatančit kyperský tradiční tanec i poznat formou prezentace největší základní školu, která se na Kypru nachází. S Angličany jsme vyráběli klaunské masky a s Dány si hráli s kostkami, které nadchly naše učitelky jako výborný doplněk výuky. Na druhém stupni naší školy se také pořádaly besedy, na kterých se naši pilní novináři mohli činit v rozhovorech se zahraničními učiteli. Došlo i na náš tradiční palačinkový běh. Dvě učitelky z Itálie se staly součástí běžného dění v mateřské škole a naučily naše nejmenší italský tanec a tvořit zajímavosti z těsta. Odpolední program se potom odvíjel podle představ hostujících rodin. Netřeba říkat, že mnohé zahraniční studentky si z této exkurze odvezly několik suvenýrů v podobě oblečení.

O navštěvující učitele se postaral náš pedagogický sbor pod vedením koordinátorky projektu Mgr. Petry Plíhalové. Stejně tak jako jejich studenti se kantoři seznámili s každodenní i netradiční formou výuky a především si také sami připravili neobvyklé aktivity a učební metody. Ve velice náročném programu jsme si našli čas i na muzikoterapii. V odpoledních hodinách jsme se poté společně vydali poznávat Českou Lípu, Liberecký kraj a v neposlední řadě i hlavní město Prahu. Během týdne jsme stihli poznávací pochod Českou Lípou zakončit prohlídkou vodního hradu, neoblomně zdolat kopec Jedlová, v Novém Boru si „vyfoukat“ vlastní skleněnou nádobu pod dohledem světoznámého skláře Petra Novotného, navštívit dominantu Libereckého kraje Ještěd a mnohé další.

Setkání bylo plné úžasných zážitků i momentů, které si člověk uchová v paměti. Není pochyb, že každý účastník si přišel na své a pobyt si náležitě užil. Doufáme také, že si každý zúčastněný jednotlivec zdokonalil své dovednosti v komunikaci v cizím jazyce. Do budoucna plánujeme rozhodně v trendu pokračovat a nadále se takovýchto projektů účastnit.  

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru