Mezinárodní návštěva na ZŠ a MŠ Klíč v České Lípě

Verze pro tisk |

Základní škole Klíč v České Lípě se opět podařilo stát se součástí projektu, financovaného ze zdrojů Evropské Unie, jehož účelem je sblížení členských zemí a propojení zkušeností i inovativních metod z různých vzdělávacích systémů.

Předávání zkušeností a zavádění inovativních metod je také jedním z hlavních cílů tohoto projektu. Projekt nese název “Let’s take a CLIL L.E.A.P.” Již z názvu je zřejmé, že se celým projektem bude prolínat zavádění i používání právě metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Zjednodušeně vzato se jedná o používání vybraného cizího jazyka (v tomto případě angličtiny) v různých školních předmětech. Angličtina se stává běžným komunikačním prostředkem, ačkoliv samotné informace jsou v drtivé většině předávány v jazyce mateřském.

Druhým, neméně důležitým, cílem projektu, je seznámit žáky s možnostmi vzdělávání a zaměstnání v cizině. To se skrývá pod zkratkou L.E.A.P. (Limitless Employment Abroad Possibilities). Vybraní žáci všech zúčastněných škol z pěti různých zemí se budou podílet na vytvoření deníku (časopisu). Do onoho magazínu žáci zavedou informace týkající se vzdělávání a uplatnění se v daném oboru v jejich zemi. Cílem je potom ukázat všem studentům (nejenom zúčastněným), jak moc jednodušší jsou studia i pracovní možnosti v zahraničí.

Abychom tyto, a další, cíle naplnili, uspořádali jsme ve dnech 21. až 23. listopadu u nás na škole mezinárodní setkání. Jelikož se jednalo o schůzi pracovního a organizačního rázu, obešlo se toto setkání zatím bez účasti dětí. Přijelo k nám tedy celkem 9 učitelů ze Španělska, Portugalska, Řecka a Maďarska. Většina času byla věnována diskuze a domluvě na věcech nezbytných pro správný a hladký průběh projektu. Ovšem málokdo vydrží pracovat skutečně celý den a proto jsme se v pozdějších odpoledních hodinách vydali každý den zkoumat krásy našeho kraje. Bohužel, na Panské skále nám počasí příliš nepřálo a viditelnost byla téměř nulová. Také počasí bylo spíše mrazivé, což pocítili především pedagogové z „teplejších krajů“.

Přes všechny tyto nepřízně jsme si ovšem naše společné setkání užili a již teď to vypadá, že naše společná práce bude bez větších komplikací. Věříme, že všechny naše budoucí setkání budou stejně tak plodná i zábavná.

alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru