iGymnázium Česká Lípa (15. a 16. týden roku 2014)

Verze pro tisk |

Čím více se toho děje, tím méně je času na sumarizaci. I proto máme s naším pravidelným reportem z gymnázia malé zpoždění. Divadla, sportovní, matematické, přírodovědné soutěže a exkurze na Kočkov.

Dne 7. 4. 2014 si většina studentů užila pořad Listování, který připravila trojice herců ve složení Lukáš Hejlík, Alan Novotný a Lenka Janíková. Šlo o scénické čtení, což znamenalo, že herci text knihy četli a zároveň některé pasáže sehráli.

Pro mladší ročníky byla vybrána kniha Život k sežrání od francouzského spisovatele Mikaela Olliviera, vtipně zpracovávající trable dospívajícího chlapce, který má pár kil navíc a usiluje o přízeň krásné spolužačky.

Starším studentům byla poté představena mentalita českého národa prostřednictvím polského autora Mariusze Szczygiela a jeho knihy Gottland.

Výkony herců byli natolik suverénní a přesvědčivé, že studenti nesledovali hodinky a mobilní telefony, ale výborně se bavili. To ostatně potvrdili i při následném hodnocení pořadu a navrhovali pokračování v příštím školním roce zase s jinou knihou. Atmosféra byla výborná, reakce nadšené, což nás potěšilo, a rádi herce pozveme i příště.

V biologické olympiádě těch nejmenších málokdy dáváme v okresním kole šanci jiným školám, ne jinak tomu bylo i tentokrát. V úterý 8. dubna v kategorii D s přehledem zvítězila Lucie Myslíková (II. A). Společně s ní postupují do krajského kola i Adéla Sztoláriková (II. A) a Martina Rychtaříková (I. A). Pěkného výsledku dosáhla i Bianka Lusková (5. místo).

O Petrovi Paulíkovi píšeme poměrně často, tentokrát si odvezl druhé místo z krajského kola olympiády v německém jazyce a je nominován jako náhradník na kolo národní.

OVOV je závod všestrannosti, který je určen všem věkovým kategoriím. Je zaštítěn dvěma desetibojařskými legendami - Robertem Změlíkem a Romanem Šebrlem a usiluje o zvýšení zájmu o tělesnou aktivitu.

Kdokoliv si může na stránkách www.ovov.cz objednat knížku s popisem všech 10 disciplín, které byly do této aktivity zařazeny, je v ní též přehledná tabulka výsledků, a tak se do soupeření o zisk bronzového až diamantového odznaku může pustit celá rodina.

Nás zajímá verze této aktivity určená školám. V ní soutěží pouze ročníky 1999 - 2004, a to v kategorii družstev i jednotlivců. Soutěží se v šesti disciplínách: běh na 60 m, běh na 1000 m, kliky na 2 min., skoky přes švihadlo na 2 min., hod plným míčem (2kg), trojskok do dálky.

V družstvech jsme se umístili na pěkném 5. místě a mezi jednotlivci získala Adéla Sztoláriková  3. místo.

V pátek 11. dubna se konal 10. ročník mezinárodní matematické soutěže "Náboj", které se kromě pravidelných účastníků z ČR a Slovenska letos poprvé zúčastnily také školní týmy z Finska, Německa, Polska, a Rakouska.

Soutěž probíhala současně na šesti místech ve dvou kategoriích - Junior (1. -2. ročník SŠ) a Senior (3. -4. ročník SŠ). Naši studenti v kategorii Senior (Tomáš Novotný, Cedrik Horčička, Radek Mahdal, Tomáš Kučera a David Tichý) skvěle navázali na výborná umístění z předchozích dvou let - v r. 2012 získalo naše družstvo 4. místo v ČR a 7. v mezinárodní kategorii, v r. 2013 6. a 9. místo. Letos chyběl pouze pověstný kousek štěstí od celkového vítězství. V průběhu soutěže se naši počtáři dostali dokonce i do vedení, nakonec obsadili vynikající 2. místo v ČR se stejným bodovým ziskem jako vítězné družstvo z Plzně. V mezinárodní soutěži obsadili 4. místo. Úspěch je o to větší, že této prestižní soutěže se pravidelně účastní studenti z gymnázií zaměřených na rozšířenou výuku matematiky.

Tento pátek proběhlo v Liberci i krajské kolo biologické olympiády kategorie B. Naši školu reprezentovali studenti kvinty A – Ludvík Kašpar, Petr Myslík a Ondřej Volejník. Skvělého úspěchu dosáhnul Ludvík Kašpar, který skončil na 2. místě a o prázdninách se tak zúčastní „Letního odborného soustředění vítězů krajských kol BIO“ v Běstvině.  V silné konkurenci (31 zúčastněných) se neztratili ani Petr Myslík (14. místo) a Ondra Volejník (16. místo), kteří patřili společně s Ludvíkem k nejmladším účastníkům soutěže.

V učebně fyziky proběhlo 14. 4. 2014 vyhlášení výsledků matematické soutěže KLOKAN 2014.

Mezi nejlepšími třemi se v jednotlivých kategoriích umístili: Václav Machalík II. A, Hlobeň Tomáš I. A, Barbora Hluštíková I. A, Jan Budka I. A, Eliška Povolná III. A, Štěpánka Balvínová IV. B, Marek Lustyk Dočekal IV. B, Petr Zach 1. A, Lukáš Kolč 2. A, Milan Klimeš V. B, Tomáš Novotný VIII. A, Radek Mahdal 3. A a Jiří Marek 3. A.

Velkou radost máme zvlášť z výsledků Elišky Povolné, která vyhrála kategorii KADET se ziskem 110 bodů, a Tomáše Novotného, který v kategorii STUDENT získal 116 bodů.

Ve stejný den se studenti gymnázia zúčastnili krajského finále středních škol ve volejbale. Pořadatelem bylo Gymnázium Jeronýmova Liberec.

Naše družstvo nastoupilo ve složení Adam Radoňský, Josef Adámek, Marek Špaček, Marek Hrnčíř, Kryštof Tomasch, Jan Skočdopole, Ondřej Olšar, Marek Březina a bojovalo s plným nasazením. Odměnou za dobrý výkon jim byl pohár za 3. místo, když skončili za suverénním Libercem a druhým Turnovem.

Dne 15. 4. 2014 obě kvarty navštívily meteorologickou stanici Kočkov v Ústí nad Labem v rámci zeměpisné výuky o České republice.

Třídy navštívily centrum prognózy počasí a centrum měření meteorologických prvků speciálními přístroji. Dnes už se nejedná pouze o klasickou meteorologickou budku, práce meteorologů je stále více nahrazována nejrůznějšími snímači, lasery a počítači. Pozemek u stanice byl přístroji zcela zaplněn včetně kontroly emisí.

Škoda jen, že počasí nám nepřálo.

 

Ve středu dne 16. 4. 2014 se uskutečnila ve školní jídelně dlouho očekávaná představení mezinárodního divadla Theatre Bear.  Vedoucí souboru David z Velké Británie, Irína z Dánska a Oscar ze Španělska předvedli nezapomenutelnou show pro studenty nižšího gymnázia pod názvem Alians in our school. Studenti byli vtaženi do děje a aktivně se podíleli na zadaných úkolech.

Pro studenty kvart a vyššího gymnázia bylo připraveno divadlo lehce vzdělávací, které neslo název The History of England. Zde si přítomní zopakovali dějiny Anglie od příchodu Římanů až po Alžbětu I. Velice humornou formou jsme se prošli přes Římany, Anglosasy, Vikingy a Viléma Dobyvatele až do doby nazvané The Dark ages. Studenti si zasoutěžili a vzpomněli na W. Shakespeara v několika hrách. Obzvláště působivá část se týkala Jindřicha VIII. a jeho šesti žen. A tím se divadlo dostalo ke konci - k Alžbětě I. Druhá část nás bude čekat snad příští rok.

Nahoru