iGymnázium 7. 9. 2015

Verze pro tisk |

Výsledky maturit a Žluté ponorky. Adaptační kurz prvních ročníků.

Již týden probíhá nový školní rok, ale my nejprve doženeme jeden rest z června. Již podruhé se udělovaly ceny nazvané Žlutá ponorka. Ty jsou určeny pro nejlepší studenty napříč všemi obory, od tělesné výchovy po matematiku. Cenu získává vždy jeden žák z nižšího stupně gymnázia a jeden ze stupně vyššího, letos však díky většímu počtu úspěchů byly uděleny dvě ceny v oboru matematika - fyzika - informatika.

Žlutou ponorku za školní rok 2014/2015 získali:

v oboru český jazyk:

Tereza Kameníková (VIII. A) za postup do celostátního kola v olympiádě z českého jazyka, za reprezentaci školy v soutěži Studenti čtou a píší noviny

Tomáš Prokop (IV. A) za reprezentaci školy na celostátním finále komunikační soutěže mladý Demosthenes

v oboru chemie - biologie:

Adéla Sztoláriková (III. A) za reprezentaci školy v biologických soutěžích (1. místo - oblastní kolo ekologické soutěže pro mladší, 1. místo - okresní kolo BiO, 2. místo - krajské kolo BiO, 1. místo - krajské kolo Zlatého listu)

Ludvík Kašpar (VI. A) za reprezentaci školy v biologických a chemických soutěžích (1. místo krajské kolo biologické olympiády, 1. místo krajské kolo chemické olympiády, stříbrná medaile EUSO)

v oboru cizí jazyky:

Kristina Rajtová (IV. A) za velmi aktivní zájem o angličtinu, a to i mimo školu, za vynikající výsledky v anglickém jazyce, za velmi úspěšnou reprezentaci školy na olympiádě v anglickém jazyce (1. místo v okresním kole a 2. místo v krajském kole)

Petr Paulík (VI. B) za mimořádně aktivní zájem o německý i anglický jazyk, za vynikající studijní výsledky v jazycích, za 1. místo v olympiádě v německém jazyce v krajském kole a 3. místo v celorepublikovém kole

v oboru společenských věd:

Barbora Hluštíková (II. A) za reprezentaci školy a úspěchy v soutěžích (2. místo v krajském kole zeměpisné olympiády, postup s družstvem do celostátního kola Eurorébusu) 

v oboru tělesná výchova:

Alena Keslerová (1. A) za reprezentaci školy ve sportu (basketbal:  1. místo okres a kraj v šestkové kategorii, 2. místo v republikové kvalifikaci + 1. místo kraj v kategorii středních škol, atletika:  1. místo okresní kolo, 5. místo kraj, rekord školy ve vrhu koulí)

 v oboru matematika – fyzika – IVT:

Eliška Povolná (IV. A) za vynikající reprezentaci školy v MO Z9 (kraj 1. místo), Klokan Kadet (kraj 1. místo)

Anna Salavcová (I. A) za vynikající reprezentaci školy v Pythagoriádě (okres 1. místo), MO Z6   (okres 1. místo), Klokan Benjamín (kraj 1. místo a celostátní kolo z prim 1. místo)

Jan Kytka (VI. A) za vynikající reprezentaci školy v MO P (kraj 1. místo), Programování (kraj 1. místo) a fyzikální olympiádě (kraj 3. místo)

Petr Myslík (VI. A) za vynikající reprezentaci školy v MO B (kraj 2. místo) a fyzikální olympiádě (kraj 1. místo)

Na konci srpna školy střední školy obdržely tzv. školní zprávy o výsledcích státních maturit v jarním termínu 2015.

Výsledky  G ČL společné části maturitních zkoušek – jarní termín 2015

 

skór úspěšnosti/percentil

předměty

gymnázia ČR

gymnázium Česká Lípa

DT M

69,2/73,27

76,4/81,87

ČJ celkem

79,9

81,4

DT ČJ

78,4/71,98

77,9/70,93

PP ČJ

78,3

83,7

UZ ČJ

82,8

83,4

AJ celkem

88,7

90,5

DT AJ

88,7/70,5

93,4/80,75

PP AJ

92,0/65,98

89,9/60,64

UZ AJ

85,5

85,2

Čísla v tabulce udávají průměrnou úspěšnost = průměrný skór úspěšnosti žáků, kteří zkoušku absolvovali, tj. kolik procent jejich odpovědí z dosažitelného počtu bylo správných. Ve státní, tj. společné části maturitních zkoušek 2015 uspěli všichni žáci Gymnázia Česká Lípa. Nejlépe se dařilo v didaktickém testu z matematiky DT M, který absolvovalo 26 maturantů, tj. 35, 6% z celkového počtu 73 maturujících žáků. Podobně nadprůměrného výsledku dosáhli naši studenti též  v didaktickém testu z anglického jazyka DT AJ (47 žáků, tj. 64,4%).

Společnost Cermat nabízí na svých stránkách (www.cermat.cz) též výsledky v tzv. percentilech, které udávají, kolik procent škol/žáků dosáhlo horšího výsledku. V tabulce jsou tyto hodnoty uvedeny za lomítkem u didaktického testu z matematiky, češtiny a angličtiny + u písemné práce z angličtiny PP AJ, tedy u zkoušek, které byly opravovány centrálně. Tyto hodnoty opět převyšují průměrné pořadí žáků gymnázií v matematice a didaktickém testu z angličtiny, body do průměru gymnázií chybí didaktickému testu z češtiny a písemné práci z angličtiny. Celkově můžeme být s výsledky spokojeni.

Záměrně neuvádíme žádné pořadí, jako se objevilo v některých jiných periodikách, protože na výsledky mají vliv některé další faktory, zejména počet žáků konajících jednotlivé zkoušky (zejména u matematiky a cizích jazyků, které jsou volitelnými předměty). Podrobnější komentáře a výsledky škol v celé republice lze najít na výše uvedených webových stránkách Cermatu.

A co se prozatím uskutečnilo v novém školním roce?

Osmdesát dětí a průběžně také více než deset učitelů se zúčastnilo adaptačního kurzu pořádaného pro studenty, kteří nastoupili do prvních ročníků.

Žáci první A, B a primáni se prvního září ve škole přivítali se svými třídními učiteli, dostali základní informace a odpoledne už se ubytovávali v rekreačním středisku v Holanech. Každou třídu čekal blok kohezních a seznamovacích her, výlet do okolí a také závěrečný orientační závod. Dost času zbylo i na sportování, nechybělo ani osobní volno.

Počasí v ničem neomezovalo, z lékárničky byla použita jen jedna náplast a při závěrečném hodnocení se mezi negativy objevovaly jen názory typu: záchody nevoní, pobyt je příliš krátký. Kurz tak jistě splnil svůj účel a můžeme doufat, že našim novým studentům vydrží počáteční elán a nadšení.

Nahoru