iGymnázium (13. týden)

Verze pro tisk |

Postup do národního kola biologické olympiády. Nejlepší student španělštiny v kraji je z České Lípy. Co u nás dělali školní inspektoři? Získáme ocenění na Kypru? Jak dopadli naši lezci?

Nejlepšího výsledku předchozí týden dosáhla studentka Ivana Timová ze septimy A, která na krajském kole biologické olympiády nejtěžší kategorie A obsadila druhé místo a postoupila do národního klání. Soutěže se zúčastnilo 28 studentů, z nichž pouze 6 dosáhlo takového počtu bodů, že se stali úspěšnými řešiteli. Je potěšující, že tři z nich jsou z naší školy. Naše gymnázium skvěle reprezentovaly i Denisa Pavlíčková (5. místo) a Tereza Bečicová (6. místo). Pokud bychom hodnotili výsledky škol, ta naše kraj s přehledem vyhrála. Pro pořádek: celkovým vítězem se stal Rastislav Gončár z libereckého gymnázia F. X. Šaldy.

Podobným úspěchem je i ovládnutí kategorie C, v níž se utkali naši studenti tercií a kvart se stejně starými žáky ze základních škol celého okresu. Naši obsadili první až čtvrté místo v pořadí Petr Paulík, Ludvík Kašpar, Martin Gabriel a Petr Myslík. První tři jmenovaní budou reprezentovat okres v krajském kole v Liberci.

Úspěch z krajského kola si přivezl i Patrik Šváb z kvinty A, který se stal vítězem olympiády ve španělském jazyce. Ta se na naší škole vyučuje jako nepovinný předmět. Mimo jiné obdržel následující diplom:

Ve dnech 21. a 22. března probíhaly v areálu ZŠ Hejnice  lezecké závody žáků základních i středních škol z Libereckého kraje. Naši školu zde reprezentovalo družstvo ve složení Pavlína Černá, Zuzana Hánová, Kateřina Honzejková, Ondřej Pleticha (žáci 1.A), Jana Václavíková (IV.B), Tomáš Edl (VII.A) a Jana Hrdinová (VIII.B). Závodníci nejprve absolvovali kvalifikační předkola, z nichž pak do finále postoupili ve svých kategoriích Honzejková, Hrdinová, Václavíková a Pleticha. Oba posledně jmenovaní nakonec získali pěkná třetí místa.

V akci Ondřej Pleticha

V akci Jana Václavíková

Ve středu 28. 3. 2012 se konalo v DDM Libertin okresní kolo fyzikální olympiády. V kategorii F naši školu výborně reprezentovali studenti z tercií. První místo získal Ludvík Kašpar, o druhé a třetí místo se společně podělili Petr Myslík a Petr Paulík. Tato kategorie bohužel končí na okresní úrovni.

Minulý týden jsme vás informovali o úspěchu našich studentů v mezinárodní matematické soutěži Náboj, v níž obsadili čtvrté místo. Dnes ještě přidáváme fotografii.

Zleva R. Galabov, J. Valášek, M. Kubát, T. Novotný a M. Hanzelka.

Ale nejen soutěžemi v těchto dnech na gymnáziu žijeme.

V pondělí nás navštívili dva zástupci české školní inspekce, aby zadali testy v rámci mezinárodního výzkumu Pisa. Naše škola se tohoto šetření účastní od roku 2006 v pravidelných tříletých intervalech. Tentokrát bylo vybráno 42 žáků z kvart a kvint osmiletého studia a ověřovala se matematická a čtenářská gramotnost. Dvanáct žáků se poté – poprvé v historii PISA – podrobilo testu počítačových dovedností. Doufejme, že i v letošním testování si naši studenti vedli stejně dobře jako jejich předchůdci.

Z dalších akcí zmiňme, že ředitel školy Stanislav May se zúčastnil konference Asociace ředitelů gymnázií, která se tentokrát uskutečnila ve Starých Splavech. Obsáhlejší zprávu naleznete v i-novinách na jiném místě (zde).

Maturanti měli v pátek 30. března stejně jako všichni studenti posledních ročníků středních škol v celé republice poslední možnost odevzdat seznam přečtených děl k maturitní zkoušce.

Ve čtvrtek jsme byli mile překvapeni telefonátem z Prahy. Bylo nám sděleno, že mezinárodní projekt Lanterna Futuri, jehož jsme spolutvůrci, byl nominován do soutěže o jazykovou cenu Label za uplynulé desetiletí (výroční Label jsme získali v roce 2008). Rozhodovat bude Evropská komise, pro niž bylo nutno rychle nachystat podklady v angličtině. Je možné, že budeme tento projekt prezentovat na podzim při vyhlašování Labelu na Kypru - u příležitosti Dne jazyků.

Nahoru