Co se dělo na ZŠ Špičák na začátku školního roku

Verze pro tisk |

Teplé počasí ovlivnilo vzhled školního pozemku, aktivitu sportujících žáků i činnost školní družiny. Při vzdělávání byla využita tradiční zářijová témata.

Nový školní rok zahájila Základní škola na Špičáku se 754 žáky ve 36 třídách a 2 přípravných třídách. Děti si musely začít zvykat na školní povinnosti, vyučující překonat všechny „startovací“ povinnosti. Téměř prázdninové počasí ale nebylo právě v souladu se školní docházkou.

Zato přálo vegetaci na našem školním pozemku. Za péče učitele předmětů přírodopis a pěstitelství a chovatelství Aleše Fluska vše krásně kvetlo. Pan učitel se také zasloužil o vybudování malého geoparku. A hojně se v rámci výuky používaly lesní učebny, u jejichž zrodu stál. Informační cedulky na školní zahradě vytvořili loňští deváťáci v rámci praktických činností ve školní dílně pod vedením paní učitelky Gabriely Fišarové.

Počasí podporovalo i naše sportovce. Ti během září s velmi dobrými výsledky absolvovali tradiční Přespolní běh na Hůrce, mladší žáci obsadili 1. místo. V poslední zářijový den se ještě zúčastnili turnaje družstev škol pořádaný Městem Česká Lípa.

Tradiční zářijovou akcí na naší škole bývá vítání podzimu. To se pozná podle toho, že všichni přijdou do školy v červeném oblečení. Ti nejmenší mají během dne ještě řadu dalších aktivit připomínajících podzimní rovnodennost.

Pravidelnou aktivitou na konci měsíce, do které se zapojila celá škola, byl projektový den na téma Evropský den jazyků. Žáci si pod vedením svých vyučujících zpestřují znalosti o cizích kulturách, jejichž jazyky se učí. O anglicky, německy a rusky mluvících zemích.  Ale seznamují se i s jazyky dalšími. Letos to byla hlavně francouzština. V tento den se nejenom zjišťují informace prostřednictvím internetu a vytvářejí prezentace, ale také se peče, vaří a ochutnává to, co je pro dané země typické. 6. A psala v rámci e-Twinningového projektu dopisy kamarádům do Le Mans. Třídy nejmladších, ale i některé vyšší, si zvolily téma Dne české státnosti. To pak vyjeli na exkurzi. Třeba 7. A na Pražský hrad.

Teplé podzimní dny si užily děti i při odpoledních aktivitách ve školní družině. Hojně využívaly nově vybudované prolézačky a pískoviště. To vzniklo za nemalého přispění manželů Fléglových, kteří se starají o technický stav školy.

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru