Angličtina, zlatokopové a kouzelníci

Verze pro tisk |

Učení o prázdninách? Určitě! Výuka angličtiny zábavným způsobem s pestrým celodenním programem plným zážitků, soutěží, her a výletů, v přírodě i pod střechou. To vše bylo náplní Letního anglického příměstského tábora na ZŠ Klíč.

                Scházeli jsme se každé ráno v 8:30 a začínali výukou angličtiny. Děti, rozdělené do skupin podle věku a úrovni, si rozšiřovaly slovní zásobu pomocí her, různých aktivit a dramatizací. Rozhodně nešlo o drilování slovíček či gramatiky, ale zaměřili jsme se na komunikaci. Velikým úkolem tedy bylo podpořit děti, aby se nebály a zkoušely domluvit se s lektory v angličtině.  Odpoledne byla věnovaná táborovým hrám, které byly tematicky zaměřené. Poté, co jsme pravidla i náplň hry vysvětlili v angličtině, u nejmenších pro jistotu zopakovali v češtině a pro ty, kteří neposlouchali ještě jednou zopakovali, jsme se pobavili, podpořili týmovou práci i příjemně unavili. Mimo jiné jsme museli i překonat nesnáze s velmi nevyzpytatelným a „na-nervy-lezoucím“ počasím, což v prvním týdnu na výletě vyústilo v neplánovanou exkurzi do výrobny krabic, které tímto děkujeme za přístřeší.              

The Great (GOLDEN?) Journey Across America. Jak název napovídá první týden jsme sledovali zlatokopy, kteří našli zlato na Klondyku a snažili se přejít Ameriku, aby si užili svůj nález na Floridě. Cestou plnili různé úkoly, těžké, lehké i záludné, ale hlavně zábavné. Každý úkol se odvíjel od místa, ve kterém se odehrával, proto jsme se například v Salt Lake koupali (respektive si podávali mokré mýdlo) či jsme narazili na Indiány, jejichž úkoly jsme museli splnit za účelem bezpečného projití jejich krajinou. Na konci týdne jsme zúročili vše, co jsme se naučili a pozvali jsme rodiče na krátká představení. Nejmladší zahráli scénku o krokodýlovi, který ztratil svůj kartáček, starší nám zahráli upravený příběh Pasáček a vlk a nejstarší předvedli detektivní příběh se zajímavým závěrem.

The Goblet Of Fire Tournament. Druhý týden jsme věnovali kouzelníkům a čarodějkám. Každý den se konal turnaj kouzelníků v různých městech ve Velké Británii. K účasti nebylo zapotřebí kouzelných hůlek, nýbrž odhodlání, vzájemné spolupráce a soustředění. Nakonec poslední den jsme skutečně čarovali, neboť jsme všichni dokázali doslova projít papírem formátu A4! Kouzla, čáry a zaklínadla se všichni snažili překonat a získat co nejvíc čarovných korálků jako odměnu. Na závěr týdne nejmladší děti předvedli krátkou scénku, jak moc se těšily na tábor. Starší porazili hrozného čaroděje a záludné čarodějnice a nejstarší osvobodili sestřičku unesenou zlým černokněžníkem. (Pozn. V průběhu tohoto týdne nebyla upálena ani nijak zraněna žádná čarodějka). Tento týden byl vyjimečný tím, že jsme chodili na obědy do vegetariánské jídelny Šambala. Pro většinu z nás to byla zajímavá zkušenost a borůvkové knedlíky k pátečnímu obědu byly nepřekonatelné. Děkujeme.

Sice angličtina zněla celý týden, ale nejdůležitější bylo, že jsme si našli nové kamarády a zažili spoustu zábavy a her. Věříme, že jsme děti motivovaly k dalšímu studiu cizích jazyků. Děkuji lektorům Judy (Jitce Chmelařové) a Jeffrey (Robertu Mulárovi), kteří dokázali nadchnout děti pro všechny aktivity. Veškeré informace o našem táboře naleznete na našich webových stránkách: http://ajcamp-klic.wikispaces.com/.

Angličtina, zlatokopové a kouzelníci
Angličtina, zlatokopové a kouzelníci
Angličtina, zlatokopové a kouzelníci
Angličtina, zlatokopové a kouzelníci
Angličtina, zlatokopové a kouzelníci
Angličtina, zlatokopové a kouzelníci
Angličtina, zlatokopové a kouzelníci
Angličtina, zlatokopové a kouzelníci
Angličtina, zlatokopové a kouzelníci
Angličtina, zlatokopové a kouzelníci
Nahoru