V České Lípě a Liberci se konají Dny duševního zdraví

Verze pro tisk |

Jak spolupracovat při řešení problematiky osob s duševním zdravím bude hlavním tématem workshopu v rámci Dnů duševního zdraví. Akci pořádá Krajská koordinační skupina pro implementaci reformy psychiatrické péče v Libereckém kraji. Setkání proběhne při příležitosti 25. výročí činnosti FOKUSu Liberec o. p. s. dne 19. září v České Lípě a 10. října 2018 v Liberci.

PROGRAM workshopu v České Lípě:
Termín: 19. září 2018
Workshop bude zahájen v devět hodin v chráněném bydlení v ulici Dubická 3322, Česká Lípa, ředitelkou FOKUS Liberec PhDr. Janou Horákovou. Po prohlídce objektu chráněného bydlení začne od deseti hodin v hotelu Olympia Garni, Bulharská 853/4 vlastní workshop.

PROGRAM workshopu v Liberci:
Termín: 10. říjen 2018

Workshop bude zahájen v devět hodin v budově FOKUS Liberec, Nezvalova ul. 662/18, Liberec 15 ředitelkou FOKUS Liberec PhDr. Janou Horákovou. Poté bude následovat prohlídka zázemí jednotlivých služeb a chráněných pracovních míst FOKUSu. Hlavní program workshopu začne ve třináct hodin v salónku restaurace Neptun.

Cílem obou akcí je vytvořit systém funkční spolupráce všech aktérů zdravotních a sociálních služeb, jež se podílejí na péči o duševně nemocného, vzájemně si sdělit dosavadní zkušenosti, své možnosti a hledat konkrétní a schůdná řešení pro praxi.

Odbornými garanty pracovních setkání jsou pro oblast zdravotních služeb MUDr. Jaromír Hons, Ph.D., primář psychiatrického oddělení Krajské nemocnice Liberec a PhDr. Jana Horáková, ředitelka FOKUS Liberec za oblast sociálních služeb.

Nahoru