Seznam Mistrů tradiční rukodělné výroby kraje se rozšířil

Verze pro tisk |

Titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ udělí Liberecký kraj v letošním roce dvěma ženám. Pyšnit se jimi budou paní Hana Kristel z Bítouchova u Semil, která se věnuje barvířskému řemeslu a paní Ivana Válková z obce Stružinec u Lomnice nad Popelkou, která se zabývá zpracováním ovčí vlny. Současně pak na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury přibude „Venkovské ochotnické divadlo v Libereckém kraji“. Podklady zpracovává a nominace předkládá Muzeum Českého ráje v Turnově, které je pověřeným pracovištěm péče o tradiční lidovou kulturu v kraji.

„Titul udělujeme výrobci, řemeslníkovi na dobu neurčitou a osvědčuje se jmenovacím dekretem se znakem Libereckého kraje a podpisem hejtmana. Současně s dekretem obdrží oceněný řemeslník i schválené logo, jakožto marketingovou známku kvality, které může používat na svých výrobcích,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

O letošním udělení titulů rozhodli krajští radní a na jednání v úterý 24.4. ještě potvrdili zastupitelé. Ocenění si řemeslníci slavnostně převezmou koncem května v rámci programu LETNIC na Dlaskově statku 26. května 2018 v Dolánkách u Turnova.

„Ocenění má formu veřejného uznání a podpory řemeslníkům s trvalým pobytem v Libereckém kraji, kteří se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, prezentují je a předávají dalším generacím. Uvědomujeme si, že jakmile se řemeslo jednou ztratí, třeba díky tomu, že řemeslník nemá nástupce, velmi těžko se hledá cesta zpět. Najednou není nikdo, kdo by znal postup, technologii, léty prověřené materiály,“ dodala Květa Vinklátová. 

Lidové tvůrce už od roku 2001 oceňuje Ministerstvo kultury ČR, které jim uděluje certifikát nositel tradice lidových řemesel. V roce 2012 vznikl obdobný titul pro Liberecký kraj. Může být udělen výrobcům činným v oborech tradiční rukodělné výroby, které jsou ohroženy, nebo jim přímo hrozí zánik.
 

Nahoru