Odborníci ošetřují stromy v dalších vybraných alejích v kraji

Verze pro tisk |

Ve významných alejích v Albrechticích u Frýdlantu a v Kamenickém Šenově probíhají práce spojené s jejich ošetřením a úpravami. Liberecký kraj realizuje dva projekty, jejichž cílem je stabilizace a ošetření vybraných významných alejí. Celkové výdaje obou projektů jsou stanoveny na 2,9 mil. Kč a jsou realizovány za podpory Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) ve výši 1,8 mil. Kč.

Záměry jsou součástí 2. etapy zachování významných alejí v Libereckém kraji. Konkrétně se jedná o alej Albrechtice – Vítkov, která se nachází podél silnice III/27252 mezi obcemi Albrechtice u Frýdlantu a Horní Vítkov. Alej tvoří 552 stromů a druhově převládají javory mleče, které tvoří kostru aleje. Druhým projektem v rámci této etapy je alej Kamenický Šenov – Slunečná, která se nachází podél silnice vedoucí z Kamenického Šenova do Slunečné, začíná ihned za obcí a přibližně po 2,8 km je ukončena oboustranným lesním porostem. Je tvořena 118 stromy, druhově převládají jírovce maďaly, doplňují je jasany a javory.

Samotná realizace obou projektů probíhá od ledna do konce října tohoto roku. Aktuálně bylo dokončeno kácení vybraných stromů, které byly buď v havarijním stavu, nebo které byly nebezpečné silničnímu provozu. Nyní probíhá ošetření stromů spočívající v provedení různých druhů řezů a v instalaci bezpečnostních dynamických vazeb, aby byla zajištěna stabilita do budoucího období, a aby bylo sníženo riziko zlomení a následného pádu. Proto se aktuálně v korunách stromů i v prostorách aleje pohybují pracovníci vybraných dodavatelů specializovaných v oboru arboristiky. Od srpna bude následovat poslední fáze spočívající ve výsadbě nových stromů.

„Kraj vybral dodavatele na realizaci dalších projektů ve 2. a 3. etapě zachování významných alejí v Libereckém kraji. Konkrétně se jedná o lipovou alej v Malé Skále, alej Karolíny Světlé v Českém Dubu, o zámeckou lipovou alej ve Stvolínkách a Valteřickou alej v Horní Branné,“ dodává radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování Radka Loučková Kotasová.

alt
alt
Nahoru