LK vyhlásí architektonickou soutěž na proměnu okolí svého sídla

Verze pro tisk |

Rada Libereckého kraje na svém úterním jednání schválila zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky soutěž o návrh „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“. Česká komora architektů 13. dubna vydala soutěžním podmínkám regulérnost. Liberecký kraj architektonickou soutěž vyhlásil ve čtvrtek 20. dubna, odesláním do věstníku veřejných zakázek. Soutěž bude k dispozici na profilu zadavatele do 24. dubna. Přepokládané investiční náklady na realizaci záměru činí 64 mil. Kč bez DPH.

Termín pro podávání soutěžních návrhů je stanoven do 11. září 2017. Následně ve dnech 20.09.2017 až 22.09.2017 proběhne zasedání poroty. Do pěti kalendářních dní po ukončení zasedání poroty musí zadavatel, Liberecký kraj, rozhodnout o výběru soutěžního návrhu.

„Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-krajinářského návrhu úprav veřejného prostranství v okolí sídla Krajského úřadu Libereckého kraje. Očekáváme zapojení sídla kraje do struktury města, zpřístupnění řeky a její aktivní včlenění do veřejného prostoru, kultivaci okolí sídla kraje s důrazem na kvalitní krajinářské řešení, dále analýzu současného stavu propojení obou břehů a návrh nového řešení. Důležitou částí je zapojení dopravy včetně řešení parkování v parteru a v parkovacím domě,“ uvádí Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Kompletní soutěžní podmínky budou zveřejněny na stránkách www.libereckykraj-soutez.cz. Web bude spuštěn v den zahájení soutěže o návrh. Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace jsou předpokládány ve výši 7.581.000 Kč bez DPH.

Rada kraje současně z poroty odvolala náměstkyni primátora Ing. Karolínu Hrbkovou, která zastupovala statutární město Liberec, a rovněž jejího náhradníka Ondřeje Petrovského. „Do podmínek jsme zapracovali veškeré požadavky města Liberec na zachování zeleně. Její uplatnění a další rozšíření v podmínkám uvedené máme. Uvádíme v nich mimo jiné, že vrostlá zeleň je pro město důležitou hodnotou v území, že existující vzrostlé stromy by se měly stát přirozenou součástí nového konceptu řešení,“ říká hejtman Martin Půta.

„Soutěžním podmínkám jsme se věnovali opravdu dlouhou dobu. Minulý týden jsem proto požádal zastupitele města, aby se jimi a zadáním celé soutěže na úpravu veřejného prostranství kolem úřadu zabývali na svém jednání. Upřesnění podmínek navrhl pan náměstek Korytář, následně nám byly zaslány a paní náměstkyně Hrbková stále nesouhlasí. Bohužel nebyla jiná varianta, jak se domluvit,“ dodává hejtman. Její místo v porotě obsadí krajská radní Květa Vinklátová, náhradnice bude krajská radní Radka Loučková Kotasová.
 

Nahoru