Liberecký kraj proti pletichám dopravců

Verze pro tisk |

Policie České republiky v současné době vede trestní řízení proti společnostem Witbystar a.s. (dříve BusLine a.s.) a ČSAD Liberec a.s.

Ty jsou obviněny za spáchání trestného činu pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži na dopravní obslužnost v kraji. V polovině roku 2017 totiž měly uzavřít dohodu o společném postupu při podávání nabídek. Dohoda však měla nepochybně vliv na konečnou cenu za zajištění dopravní obslužnosti v části regionu. Tímto jednáním vznikla Libereckému kraji škoda 10.938.427,30 korun, který ji bude uplatňovat v probíhajícím trestním řízení.

V roce 2017 se na základě dohody vlády s odbory musely zvýšit mzdy řidičů v autobusové dopravě. Hlavní dopravci – ČSAD Liberec, BusLine a ČSAD Česká Lípa – tehdy vypověděli smlouvy. S českolipským dopravcem se Liberecký kraj shodl na kompromisu, v případě společností BusLine a ČSAD Liberec tomu tak nebylo. „Jak ukazuje obvinění, se kterým jsme se jako zástupci hlavního akcionáře seznámili, postupovaly BusLine a ČSAD Liberec v Jednacím řízení bez uveřejnění po vzájemné dohodě. Pokud by totiž žádná dohoda neexistovala a probíhala by normální soutěž mezi dvěma uchazeči, byla by konečná cena nižší. Proto se Liberecký kraj připojuje k trestnímu stíhání a vymáhání náhrady škody, která kraji vznikla a jež činí bezmála 11 milionů, když pod tlakem přistoupil na prokazatelně nevýhodnou cenu firmy BusLine. Rozhodně budu jako hejtman bojovat i nadále proti těmto mafiánským praktikám, které se snaží ovládnout více než 300 milionů z rozpočtu kraje určených na zajištění veřejné autobusové dopravy,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Základempro výpočet škody je rozdíl mezi „vysoutěženou“ cenou ve výši 34,78 Kč/km (nabídka podaná BusLine pro oblast Východ v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění) a maximální možnou navýšenou cenou ve výši 33,83 Kč/km, kterou Liberecký kraj jako zadavatel na základě svých výpočtů předpokládal. Pokud se tento nelegálně dosažený rozdíl, tedy 0,95 Kč/km, vynásobí součtem výkonů, které dopravce BusLine prováděl za celé období platnosti smlouvy (od 1. 6. 2017 do 19. 4. 2019) a jež byly 11.514.134 kilometrů, činí celková škoda způsobená kraji 10.938.427,30 korun.    

Nahoru