Letní olympiáda dětí a mládeže odhalila své logo

Verze pro tisk |

Liberecký kraj spolu s Českým olympijským výborem (ČOV) a Českou olympijskou a.s. ve středu 27.6. slavnostně podepsal Smlouvu o pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019, které se budou konat v Libereckém kraji od 23. do 27. června 2019. Zároveň bylo představeno logo Her, jehož autorem je žák liberecké střední školy. Kmotry loga a současně prvními patrony dětské olympiády se stali reprezentanti České republiky Michaela Nečasová a Petr Knop.

Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž krajských reprezentací v různých sportovních disciplínách. Účastníkům i divákům navozuje atmosféru opravdových olympijských her, včetně zapálení olympijského ohně, slavnostních ceremoniálů nebo soužití v olympijské vesnici. Poslední dva ročníky zimní a letní dětské olympiády bylo možné sledovat živě na stanici ČT sport. Spolupráce s Českou televizí pro rok 2019 již začala.

„Pro mladé závodníky je dětská olympiáda pomyslným odrazovým můstkem v jejich další sportovní dráze,“ řekl hejtman Martin Půta. „Z našeho kraje pochází mnoho sportovců, kteří začínali na letní nebo zimní dětské olympiádě, ať už je to lyžař Petr Knop, biatlonistka Jessica Jislová nebo sdruženář Tomáš Portyk,“ dodává Půta.

„Olympiáda dětí a mládeže je nejdůležitější mládežnický projekt Českého olympijského výboru. Je první možností dětí na vlastní kůži poznat multisportovní akci, která vychází z konceptu olympijských her. Je proto pro ně motivací do další práce a k lepším sportovním výkonům. Pro nejlepší i prvním krokem k účasti na skutečné olympiádě,“ řekl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Projekt Českého olympijského výboru se do Libereckého kraje vrací po devíti letech. V roce 2010 vzešlo z tehdejší zimní varianty Olympiády dětí a mládeže mnoho výjimečných talentů. “Jsem hrdý na to, jak důležitou mládežnickou soutěží se mládežnická olympiáda stala. V celé její šestnáctileté historii jsme měli možnost vidět mnoho sportovních talentů. Například Ester Ledecká, Nikola Zdráhalová nebo Markéta Davidová sbíraly své první úspěchy právě před osmi lety v Libereckém kraji. Letos jsme jim všichni fandili na olympijských hrách v Koreji,” vzpomíná místopředseda ČOV Filip Šuman a dodává, že projekt má více sportovních rozměrů. “Na tuto olympiádu má dnes šanci dostat se každý, kdo pravidelně sportuje a je mu mezi dvanácti až šestnácti lety. Je jen na samotných účastnících, zda je možnost reprezentovat svůj kraj motivuje k cestě na vrchol nebo si díky zážitkům ponechají sport jako přirozenou součást života.”

„Chtěl bych také poděkovat městům Liberec, Jablonec nad Nisou a obci Bedřichov, ve kterých se dětská olympiáda uskuteční. Bez jejich aktivní spolupráce bychom tak velkou sportovní akci jen těžko zorganizovali. Za jejich partnerství a dosavadní vstřícnost bych jim rád na tomto místě poděkoval. Stejně tak chci poděkovat i Technické univerzitě v Liberci, která pro mladé sportovce zajišťuje kromě sportovišť také bydlení a stravu,“ sdělil hejtman Půta.

Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, který stál u myšlenky vrátit Libereckému kraji statut kraje olympijského, a který je zároveň supervizorem příprav, doplňuje hejtmana: „Pořadatelství Libereckého kraje je provázeno třemi základními ideami. Všechny jsou stejně důležité. Tou první je zorganizovat pro účastníky her – sportovce, doprovod i veřejnost – akci, na které se jim bude líbit a na kterou budou rádi vzpomínat. Druhou je propagace pohybu jako součásti životního stylu nejen u dětí a mládeže a třetí potvrzení pověsti Libereckého kraje jako místa, kde je možné zorganizovat velkou sportovní akci bez negativních dopadů do ekonomiky. Naše olympiáda má jeden primát. Jsme pravděpodobně první pořadatel, který plánuje uspořádat genderově vyrovnanou sportovní akci. Sportovní soutěže jsou totiž koncipovány tak, aby se jich mohl zúčastnit stejný počet chlapců i dívek.“

Olympiáda dětí a mládeže 2019 je otevřena pro 19 sportovních disciplín a jednu doplňkovou kulturní soutěž. Maximální počet sportovců a jejich akreditovaného doprovodu je stanoven na 4.172 osob. Olympiáda se uskuteční na již existujících sportovištích na území měst Jablonec nad Nisou, Liberec a jeden závod se uskuteční v Bedřichově.

„Příprava olympiády nám potvrdila jeden zásadní problém. V aglomeraci měst Liberec a Jablonec nad Nisou je nedostatek kvalitních a moderních indoorových sportovišť. Celá řada tělocvičen svými rozměry, vybavením ani zázemím nevyhovuje současným požadavkům,“ upozorňuje Petr Tulpa: „je zřejmé, že státní správa i samospráva musí tímto směrem napřít svou pozornost a situaci postupně zlepšovat“.

Historicky je zvykem, nechat prožít atmosféru dětské olympiády také mladé handicapované sportovce. V případě „Liberecko-krajské olympiády“ bude využito iniciativy Základní školy a mateřské školy logopedické v Liberci, která se bude organizovat Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků. Některé aktivity, zejména doprovodný program a částečně i medailové ceremoniály budou pro účastníky obou her společné. Hry pro sluchově postižené žáky přivítají 250 účastníků. Soutěžit budou v plavání, atletice, basketbalu a fotbalu.

Veškerou organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 bude zajišťovat Krajský úřad Libereckého kraje, který si nenajímá žádnou externí pořadatelskou agenturu. To umožní kontrolu efektivního využití peněžních prostředků. Rada kraje odsouhlasila, že dočasně dojde k průběžnému navýšení počtu pracovníků Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti. Celkem se bude jednat o maximálně osm lidí, kteří budou koordinovat přípravy. Předsedou organizačního výboru jmenovala Rada Libereckého kraje Tomáše Pokorného, který k tomu uvádí: „Dětská olympiáda je logisticky náročná akce. Ačkoliv smlouva byla podepsána dnes, přípravy jsou již v plném proudu a začaly vlastně v okamžiku, kdy bylo rozhodnuto o tom, že se Liberecký kraj do výběrového řízení na pořadatelství olympiády přihlásí.“

Předpokládaný rozpočet Her je 39.836.000 Kč. Liberecký kraj ze svého rozpočtu hradí 14.823.000 Kč. Dalšími významnými partnery akce jsou zbylé kraje a hlavní město Praha,

které dohromady přispějí účastnickými poplatky celkem 10.012.800 Kč. Český olympijský výbor investuje do akce 9.000.000 Kč. Dalším podporovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s předpokládanou podporou ve výši 6.000.000 Kč.

„I když se náklady zdají být vysoké, je nutné říci, že více jak polovina rozpočtu je určena na ubytování, stravování a dopravu účastníků v rámci Her. Z rozpočtu zajistíme účastníkům doprovodný program. Všechny peníze tak přispějí k rozvoji dětského sportu a k podpoře místních sportovních klubů či podnikatelů a tím i k rozvoji infrastruktury. Budeme se snažit oslovit další partnery a snížit tak výdaje Libereckého kraje,“ uvedl k rozpočtu hejtman Martin Půta.

„Ke každé olympiádě patří samozřejmě logo a maskot, které ji propagují a které jsou důležitým prvkem v komunikaci s diváky,“ říká náměstek Tulpa. Logo Her vzešlo ze soutěže, která byla vypsána pro žáky a studenty uměleckých oborů středních a vyšších odborných škol se sídlem v Libereckém kraji. Do soutěže bylo přihlášeno 102 návrhů, ze kterých porota a následně Rada Libereckého kraje vybrala to nejzdařilejší. Jeho autorem je Matouš Durchánek, žák Střední školy tvorby a designu nábytku s.r.o. v libereckých Kateřinkách. Ve své přihlášce k logu uvedl: „Návrh je inspirován klubkem stuhy... Dohromady vyobrazují společnou vášeň pro sport. Společně pak reprezentují olympijské barvy“.

Slavnostního odhalení loga se kromě jeho autora, zástupců Libereckého kraje a Českého olympijského výboru zúčastnili také volejbalistka Michaela Nečasová a běžecký lyžař Petr Knop, oba reprezentanti České republiky, kteří za sebou mají i účast na dětských olympiádách.

„Maskot je stále naše velké tajemství. Myslím, že jím mile překvapíme a vtáhneme veřejnost do samotných Her. Ostatně nechte se překvapit,“ řekl náměstek Tulpa.

Liberecký kraj pořádal v roce 2010 zimní verzi dětské olympiády, o rok později kraj hostil také Evropský olympijský festival mládeže. Hry se opakují ve dvouletých cyklech a střídá se jejich letní a zimní podoba. V liché roky jsou pořádány letní Hry a v sudé roky zimní. Her IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 se zúčastní více než 4.100 mladých sportovců, kteří poměří své dovednosti ve 20 sportovních disciplínách na sportovištích v Liberci, Jablonci nad Nisou a v Bedřichově. Vedle tradičních sportů, jako je atletika, plavání, volejbal či fotbal, budou soutěžit také v letním biatlonu nebo v umělecké soutěži tvorba graffiti. Slavnostní zahájení se uskuteční v liberecké Home Credit aréně. Oficiálními olympijskými domy budou Sport Park Liberec a koleje Technické univerzity v Liberci.

Rok před zahájením 17. ročníku ODM jsou potvrzenými partnery akce značka Kinder, která podpoří mladé sportovce již počtvrté, společnosti LESY ČR a ČEPS a nově také Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. „Česká republika patří k zemím, kde v posledních letech závažně vzrůstá podíl dětí trpících nadváhou a obezitou. Efektivní prevencí je přitom zdravý pohyb. Proto, když můžeme podpořit aktivitu, která mladé lidi ke sportování motivuje, uděláme to. Navíc lidé, kteří se věnují sportu, bývají v běžném životě odolnější vůči stresovým situacím. Pravidelné tréninky, disciplína, ale i sounáležitost k týmu a podpora kamarádů, připravují děti na překážky, které budou překonávat v dospělosti," uvedl generální ředitel ZP 211 MUDr. David Kostka.

alt
alt
Nahoru