Prodejní výstava pomůcek pro dyslektiky poprvé v České Lípě

Archiv
Verze pro tisk |

Bude si zde možno prohlédnout a nakoupit speciální učebnice a počítačové programy pro děti všech typů škol i pro předškoláky, nejrůznější rehabilitační pomůcky, ale také hry a hračky využitelné k nápravným cvičením doma i ve škole. Všechny tyto učebnice a pomůcky lze samozřejmě využít také pro obohacení a zkvalitnění práce i s dětmi bez poruch učení, ke zvýšení přitažlivosti a zajímavosti školního učení i domácí přípravy.


Výstava bude provázena bohatým doprovodným programem. Po slavnostním zahájení předvedou dopoledne speciálně školení pedagogové skupinovou práci s dětmi z 1. i 2.stupně ZŠ. Odpoledne naváže ukázka nápravy specifických poruch učení určená učitelům i rodičům. Od třinácti hodin vystoupí s přednáškou o výuce cizího jazyka Dr.Milena Kelly, autorka mj. učebnice angličtiny pro dyslektiky. Následovat bud seminář pro učitele dětí s SPU a celý program završí od patnácti hodin přednáška ředitele PPP o specifických poruchách učení. Ta je určena především širší veřejnosti. Průběžně budou probíhat individuální konzultace pro rodiče a učitele, kteří o ně projeví zájem.

Byli bychom rádi, kdyby tato prodejní výstava zaujala, stala se součástí každoročního kalendáře zdejších nejen školských ale v širším slova smyslu i kulturních událostí a založila tak podobnou dobrou tradici, jaká už dnes existuje třeba na sousedním Litoměřicku.

Podrobnější informace k výstavě i k doprovodným akcím je možno získat jak na ZŠ Antonína Sovy (tel.487 831 810), tak v PPP Česká Lípa (487 522 179).

Nahoru