Česká Lípa zřizuje registr osob pro hodnocení veřejných zakázek