Také STUŽ připomínkovala koncept územního plánu Libereckého kraje