Přeložka I/9 – podnět pro podnikatelské aktivity ve Skalici a zvýšení bezpečnosti dopravy?