Čtvrtý cyklus přednášek „Cestování za poznáním i za pomocí"