Centrální prvek náměstí Míru bude vyprávět příběh sklářské dílny